Structuur en geschiedenis van het Nederlands Een inleiding tot de taalkunde van het Nederlands

Geschiedenis van het Nederlands

Inhoudsopgave

 1. THEMAOVERZICHT
  Een kort overzicht van de afzonderlijke onderwerpen. Vanuit dat overzicht kunt u ook verder naar de aparte hoofdstukken die hieronder genoemd zijn.

 2. Inleiding
 3. Voorgeschiedenis: van Indo-Europees naar Nederlands
 4. Het Gotisch
 5. Het Oudnederlands (vóór 1150)
 6. Het Middelnederlands (ca. 1150-1500)
 7. De 16e en de 17e eeuw
 8. Van de 18e tot de 20e eeuw
 9. Nederlands in België
 10. Nederlands in de 21e eeuw
 11. Verwante talen
 12. Bibliografie


Deze Taalgeschiedenis heeft zelf inmiddels al een lange geschiedenis. Ze is begonnen als een apart projectje in de tijd dat Matthias Hüning assistent was aan de vakgroep Nederlands in Wenen. De eerste versie dateert uit 1997 en is ontstaan in het kader van een college. Sinds 2009 is de Taalgeschiedenis geïntegreerd in NEON.