Structuur en geschiedenis van het Nederlands Een inleiding tot de taalkunde van het Nederlands

Fonologie

Auteur: Ulrike Vogl

De module Fonologie bevat basisgegevens over het Nederlandse klanksysteem: over de fonemen van het Nederlands en hun systematiek, over assimilatieverschijnselen, over de syllabestructuur en over de prosodische eigenschappen van het Nederlands.
In het kader van deze beschrijving worden de belangrijkste termen en concepten uit fonetiek en fonologie aan de orde gesteld. Ter verduidelijking worden op sommige plaatsen kenmerken van het Nederlands vergeleken met fonologische bijzonderheden van andere talen.
En last but not least bevat deze module een groot aantal klankvoorbeelden: ter illustratie van bijvoorbeeld de 'Gooise r' en 'sjwa-epenthese'.

  1. Het klanksysteem van het Nederlands: basisgegevens
  2. Fonetiek en fonologie
  3. De medeklinkers van het Nederlands
  4. De klinkers van het Nederlands
  5. Morfofonologische processen
  6. Syllabes
  7. Klemtoon
  8. Zinsintonatie