Nederlandse taalkunde Afdeling Nederlandse Taalkunde aan de FU Berlin

Onderwijs

Thema's en contactpersonen

  • Wil je een afstudeerscriptie (BA, MA, Magister) schrijven over een taalkundig onderwerp? Neem dan contact op met prof. dr. Matthias Hüning.
  • Heb je vragen over het studieaanbod of de colleges? Vraag dan prof. dr. Matthias Hüning of de docent/e die het college geeft.
  • Heb je een aanbeveling nodig om aan een buitenlandse universiteit te studeren of om bij een stichting te solliciteren? Neem dan contact op met prof. dr. Matthias Hüning.
  • Heb je studieadvies nodig? Richt je voor algemeen advies tot prof. dr. Hüning.
  • De actuele spreekuren vind je op de webpagina's van het Instituut voor Neerlandistiek.Studieprogramma's

Algemene informatie over de studie Nederlandse filologie en de verschillende studieprogramma's op het gebied van de neerlandistiek (BA, MA, Magister, PhD) vind je op de webpagina van het instituut, bij het onderdeel 'Studie'. Daar kun je ook direct de studiegids raadplegen en informeren naar colleges bij de neerlandistiek.

Sprache – Literatur – Kultur: Niederländisch / Nederlandse taal- en letterkunde (BA)

Het BA-studieprogramma Sprache – Literatur – Kultur: Niederländisch (Taal – literatuur – cultuur: Nederlands) omvat een basisopleiding neerlandistiek waarbij taal- en letterkunde in gelijke mate aan bod komen. Wel is het mogelijk om in het derde jaar van je studie voor een taal- of letterkundig zwaartepunt te kiezen. Als je vragen hebt over deze opleiding of graag een adviesgesprek wilt, staan we uiteraard altijd ter beschikking.

→ Als je belangstelling hebt voor een studie neerlandistiek, kijk dan vooral ook naar onze 'Online-Studienfachwahl-Assistenten (OSA)' für den BA Niederländische Philologie (in het Duits). Daar vind je veel informatie over de inhoud van de studie, video-interviews met studenten, interviews met alumni enz.

Niederlandistik im internationalen Kontext / Neerlandistiek in een internationale context (MA)

Je hebt een bacheloropleiding Nederlandse taal- en letterkunde gedaan (als hoofd of bijvak met minimaal 60 LP) en je hebt belangstelling voor een researchmaster op het gebied van de neerlandistiek? Ga dan eens kijken naar onze nieuw opgezette masteropleiding Niederlandistik im internationalen Kontext ('Neerlandistiek in een internationale context'). Inhoudelijk staat in deze opleiding de vergelijkende bestudering van de Nederlandse taal en/of de Nederlandstalige literatuur centraal. Voor meer informatie kun je contact opnemen met prof. dr. Hüning.

Sprachwissenschaft / Taalkunde

De afdeling Nederlandse taalkunde is daarnaast ook betrokken bij twee taalkundige programma's die worden gedragen door het het Interdisciplinaire Centrum voor Europese Talen (ZEUS):

BA Sprache & Gesellschaft (Taal & maatschappij)

Het bacheolorprogramma Sprache & Gesellschaft biedt een taalkundige opleiding waarin de relatie en de wisselwerking tussen taal en maatschappij centraal staan. Naast het sociolinguïstische zwaartepunt biedt de opleiding veel mogelijkheiden om methodische competenties en ook vreemde talen te verwerven.
Meer informatie over de studie vind je op de genomede website of in onze Online-Studienfachwahl-Assistent (OSA).

MA Sprachwissenschaft (Taalkunde)

Het masterprogramma Sprachwissenschaft ('Taalkunde') (tot 2016: 'Sprachen Europas' / 'Talen van Europa') is gericht op BA-afgestudeerden van verschillende disciplines met een taalkundige focus. Studenten die belangstelling hebben voor talen en taalkunde zijn van harte uitgenodigd om naar een studieplaats te solliciteren (meer informatie over de sollicitatieprocedure).

Coördinator voor deze studieprogramma's is Matthias Hüning.