Structuur en geschiedenis van het Nederlands Een inleiding tot de taalkunde van het Nederlands

Syntaxis

Auteur: Barbara Schlücker

In het hoofdstuk Syntaxis wordt zowel de structuur van gehele zinnen als die van hun bestanddelen behandeld. Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd: eerst worden vorm en functie van de constituenten van de Nederlandse zin bekeken en dan volgt een onderdeel over enkelvoudige en complexe zinnen. Aansluitend worden enkele syntactische verschijnselen besproken waarbij het Nederlands zich anders gedraagt dan het Duits, onder meer het gebruik van er, het werkwoordcluster en de possessieve datief.

  1. De constituenten van de Nederlandse zin en hun vorm
  2. De functie van constituenten
  3. Zinnen
  4. Enkele verschijnselen