Geschiedenis van de extramurale neerlandistiek

Informatie over ons DFG-project over de Geschiedenis van de Neerlandistiek in Duitsland

Het project 'geschiedenis van de neerlandistiek' wordt gerealiseerd door Jan Konst en Matthias Hüning in samenwerking met Guy Janssens (Université de Liège), Stefan Kiedroń (Uniwersytet Wrocławski) en Roel Vismans (University of Sheffield). Het wordt financieel gesteund door de Nederlandse Taalunie.

In het kader van het project vond er een colloquium aan de FU Berlin plaats: 'Geschiedenis van de extramurale neerlandistiek' (28 - 30 mei 2008).
Taalunie Logo


Publicaties

Neerlandistiek in Europa

Hüning, Matthias; Jan Konst & Tanja Holzhey (red.) (2010): Neerlandistiek in Europa. Bijdragen tot de geschiedenis van de universitaire neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen. In samenwerking met Guy Janssens, Stefan Kiedroń & Roel Vismans. Münster, New York, München, Berlin: Waxmann (Niederlande-Studien, 49). [meer informatie]

Hüning, Matthias; Guy Janssens; Stefan Kiedroń; Jan Konst & Roel Vismans (gastred.) (2009): Speciaal nummer van 'Internationale Neerlandistiek' over de Europese geschiedenis van de Europese neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen. [= Internationale Neerlandistiek, jaargang 47, nummer 2].
Bijdragen van Eddy Verbaan & Roel Vismans, Laura Brandt, Jaap Grave, Wilken Engelbrecht.


Bibliografiën

Een belangrijk onderdeel van het project is het aanmaken van bibliografieën over de geschiedenis van de extramurale neerlandistiek. Deze bibliografieën worden hier ter beschikking gesteld.