Dutch++. Examples and new models for learning and teaching pluricentric languages

Multilateraal project binnen het Lifelong Learning Programme van de Europese Commissie


Korte beschrijving

logo Dutch++

Het doel van dit project is het ontwikkelen van het Nederlandstalige e-learningplatform Dutch++ dat leerders van het Nederlands wil voorzien van kennis en vaardigheden voor dagelijks taalgebruik. Het richt zich onder meer op gebruikers van de programma's Erasmus, Grundtvig en Comenius. De digitale leeromgeving zal een geïntegreerd pakket van informatie en oefeningen vormen dat leerders vertrouwd maakt met 'echt Nederlands' in de praktijk.

Het onderdeel 'oefeningen' omvat een reeks herhalingsoefeningen die gebaseerd zijn op bestaande lesboeken Nederlands en die erop gericht zijn om leerders vertrouwd te maken met gesproken Nederlands in een normaal tempo. Daarnaast is er een reeks 'variatieoefeningen' op basis waarvan leerders kennismaken met verschillende taalvariëteiten die in het Nederlandse taalgebied te vinden zijn. De nadruk ligt op het Nederlands als pluricentrische taal met eigen realisaties van de standaardtaal in België, Nederland en Suriname. Verder zal het leerplatform een online gids met informatie over variatie in het Nederlands bevatten waar niet alleen leerders maar ook docenten Nederlands mee kunnen werken.

Dutch++ is bedoeld voor docenten Nederlands die er extra lesmateriaal kunnen vinden én voor studenten Nederlands die materiaal zoeken voor zelfstudie. Bovendien is het de bedoeling dat het leerplatform zal kunnen dienen als model voor online lesmateriaal voor andere pluricentrische talen (zoals Duits, Portugees en Arabisch). Het zal dienen als voorbeeld voor hoe leerders, die reguliere taallessen volgen, voorbereid kunnen worden op de dagelijkse 'taalpraktijk' in een gevarieerd taalgebied. Het e-learningplatform wordt ontwikkeld door specialisten op het gebied van didactiek, taalkunde en e-learning die vertrouwd zijn met internationale samenwerking op het gebied van onderwijs en die ervaren lesgevers zijn van Nederlands als tweede en als vreemde taal.

Dutch++ wordt vrij toegankelijk voor alle gebruikers. Het project zal gepromoot worden op workshops, conferenties en in online netwerken voor het Nederlands én onderwijs van het Nederlands.


Partners

De coördinator van Dutch++ is de afdeling neerlandistiek van de universiteit van Wenen (Oostenrijk). De andere projectpartners zijn het Language Center van Tilburg University (Nederland); het Departement Mens en Maatschappij, Onderwijs van Thomas More (voormalige Katholieke Hogeschool Kempen in Geel, België) en de afdeling Nederlandse filologie van de Freie Universität Berlin. Gedurende het eerste projectjaar (2012) was het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) in Paramaribo (Suriname) als Third Country Partner betrokken bij Dutch++.


Officiële voorstelling aan het publiek

Op donderdag 6 november 2014 werd het project Dutch++, het leerplatform met informatie en oefeningen over variatie in het Nederlands, officieel voorgesteld aan het publiek. Dit evenement vond plaats op de campus Geel van Thomas More (België).

Programma:

logo Thomas More

  • Vanaf 12:30 uur: ontvangst met koffie in Agora (hoofdingang Thomas More Campus Geel)
  • 13:30 uur: projectvoorstelling door dr. Ulrike Vogl (Universität Wien, coördinator van Dutch++)
  • 14:00 uur: lezing door prof.dr. Reinhild Vandekerckhove (Universiteit Antwerpen, hoofddocent Nederlandse taalkunde - Sociolinguïstiek)
  • 14:45-15:00 uur: pauze met lokaalwissel
  • 15:00-15:45 uur: Dutch++-website: 'toon- en oefenmoment'
  • 15:45-17:30 uur: praatcafé rond taalvariatie in de les Nederlands + verrassende afsluiter

Meer informatie:

Voor vragen over dit evenement kunt u contact opnemen met de medewerkers van Thomas More (Dutchplusplus@thomasmore.be). Kijk ook eens naar de Facebookpagina van Dutch++.


Update

Dutch++ is in 2021 verhuisd van Wenen naar Berlijn. We zullen de website actualiseren en bijhouden.
https://userblogs.fu-berlin.de/dutch/


FU team


Publicaties in samenhang met dit project

Diepeveen, Janneke & Matthias Hüning (2013). Tussentaal als onderwerp van (vreemdetalen)onderwijs. Een buitenlands perspectief. Ons Erfdeel 4, 82-89. [Open Access version]

Hüning, Matthias (2013). Standardsprachenideologie. Über Sprache als Mittel zur Ab- und Ausgrenzung. In: Emmeline Besamusca, Christine Hermann & Ulrike Vogl (ed.), Out of the Box: Über den Wert des Grenzwertigen, 105–122. Wien: Praesens Verlag. [pdf]

Diepeveen, Janneke & Matthias Hüning (in voorbereiding). The status of Dutch in post-colonial Suriname.