Nederlandse taalkunde Evenementen aan de afdeling Nederlandse Taalkunde

Geschiedenis van de extramurale neerlandistiek

De geschiedenis van de neerlandistiek buiten het Nederlandse taalgebied gaat terug tot ver in de negentiende eeuw. Tot nu toe is er nauwelijks systematisch onderzoek naar deze geschiedenis. Ons colloquium, dat in mei 2008 aan de Freie Universität Berlin plaatsvond, wilde daar verandering in brengen. 26 neerlandici waren uitgenodigd om een voordracht te houden over aspecten van de geschiedenis van de neerlandistiek in uiteenlopende Europese landen. Daarbij stonden verschillende thematische invalshoeken centraal, zoals de insitutionele geschiedenis van vakgroepen Nederlands in Europa, biografieën van neerlandici en de paradigmatische analyse van het extramurale neerlandistische onderzoek.

Sprekers:

Mona Arfs (Göteborg), Hans Beelen (Oldenburg), Laura Brandt (Luik), Antoinet Brink (Coïmbra), Linde van den Bosch (Nederlandse Taalunie), Anikó Daróczi (Budapest), Heinz Eickmans (Duisburg-Essen / Münster), Wilken Engelbrecht (Olomouc), Jane Fenoulhet (Londen), Judit Gera (Budapest), Jaap Grave (Berlijn), Claudia Huisman (Straatsburg), Guy Janssens (Luik), Stefan Kiedron (Wroclaw), Jan Konst (Berlijn), Marja Kristel (IVN), Niels-Erik Larsen (Kopenhagen), Ann Marynissen (Keulen), Jelica Novakovic-Lopušina (Belgrado), Gábor Pusztai (Debrecen), Rita Schlusemann (Berlijn), Kris Steyaert (Luik), Eddy Verbaan (Nottingham), Arthur Verbiest (Madrid), Roel Vismans (Sheffield).

Zie ook de pagina's over het project Geschiedenis van de extramurale neerlandistiek

Het colloquium ‘De Geschiedenis van de Extramurale Neerlandistiek in Europa’ werd georganiseerd door een internationale werkgroep bestaande uit Matthias Hüning (Freie Universität Berlin), Guy Janssens (Université de Liège), Stefan Kiedron (Uniwersytet Wroclawski), Jan Konst (Freie Universität Berlin) en Roel Vismans (University of Sheffield). De praktische organisatie van het colloquium lag in handen van Tanja Holzhey (Freie Universität Berlin).

Het colloquium werd mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de Nederlandse Taalunie.Programma

Woensdag, 28 mei 2008
vanaf 16.30 uur Inschrijving, Koffie en thee
17.30-17.45 Jan Konst (Berlijn), Officiële opening
17.45-18.45 Guy Janssens (Luik), Het onderwijs van het Nederlands in Wallonië en Luxemburg onder koning Willem I (1815-1830): een didactisch-linguïstische proeftuin.
vanaf 19 uur Diner in restaurant Galileo
Donderdag, 29 mei 2008
10.00-10.30 (PLENAIR) Linde van den Bosch (Nederlandse Taalunie), Neerlandistiek wereldwijd.
Sessie 1: Hongarije Sessieleider: Matthias Hüning
10.45-11.15 Judit Gera (Budapest), Hongaarse neerlandici ‘avant la lettre’. De kring rond Nicolaas en Adriaan Beets.
11.15-11.45 Gábor Pusztai (Debrecen), Institutionele geschiedenis van de Vakgroep Nederlands aan de Universiteit Debrecen in Hongarije.
11.45-12.15 Anikó Daróczi (Budapest), Het Hongaarse gezicht van de Nederlandse cultuur.
Sessie 2: Polen en Duitsland I Sessieleider: Guy Janssens
10.45-11.15 Stefan Kiedroń (Wroclaw), Neerlandica Wratislavensia. De neerlandistiek aan de oevers van de Oder (1823 – 2008).
11.15-11.45 Heinz Eickmans (Duisburg-Essen), Tussen Flamenpolitik, Ahnenerbe en Westforschung. Ideologische dwaalwegen van de Duitse Neerlandistiek 1915-1945.
11.45-12.15 Hans Beelen (Oldenburg), Extramurale neerlandistiek in de grensstreek: Noordwest-Duitsland.
12.15-14.00 Lunchpauze
14.00-14.30 (PLENAIR) Marja Kristel (IVN), De internationale neerlandistiek verenigd.
Sessie 3: Wallonië en Frankrijk Sessieleider: Roel Vismans
14.45-15.15 Kris Steyaert (Luik), “Uw gouden moedertael uit leeraerstoel verdrongen”: de Nederlandse literatuurstudie als prescriptieve Landeskunde in de Waalse provincies (1814-1900).
15.15-16.00 Koffie en thee
16.00-16.30 Laura Brandt (Luik), Kritisch overzicht van de historiografie van de neerlandistiek in het Franse taalgebied.
16.30-17.00 Claudia Huisman (Straatsburg), Met de Franse slag? Van pioniers tot professoren of de gestadige ontwikkeling van de neerlandistiek in Frankrijk.
Sessie 4: Zuidelijk Europa Sessieleider: Bettina Noak
14.45-15.15 Jelica Novaković (Belgrado), Zuidslavische enthousiastelingen.
15.15-16.00 Koffie en thee
16.00-16.30 Antoinet Brink (Coïmbra), Lilliputterlanden en goliathgedachten: Portugal, Nederland en de neerlandistiek.
16.30-17.00 Arthur Verbiest (Madrid), Een klap van de molenwiek.
Vrijdag, 30 mei 2008
9.30-10.00 (PLENAIR) Jaap Grave (Berlijn), Grenzen en mogelijkheden van het onderzoek naar de geschiedenis van de internationale neerlandistiek.
Sessie 5: Scandinavië en Engeland Sessieleider: Stefan Kiedroń
10.00-10.30 Mona Arfs (Göteborg), Neerlandistiek in Zweden.
10.30-11.00 Niels Erik Larsen (Kopenhagen), Nederlands in Denemarken.
11.00-11.30 Koffie en thee
11.30-12.00 Jane Fenoulhet (Londen), Disciplinaire spanningen. De Londense Leerstoel(en).
12.00-12.30 Eddy Verbaan en Roel Vismans (Sheffield), Modern Dutch Studies. Peter King en de opkomst van de interdiscipline.
Sessie 6: Tsjechië, Slowakije en Duitsland II Sessieleider: Judit Gera
10.00-10.30 Wilken Engelbrecht (Olomouc), Tegen de verdrukking in: Een korte geschiedenis van de neerlandistiek in Tsjechië en Slowakije.
10.30-11.00 Ann Marynissen (Keulen), Van ‘Deutsch-Niederländisches Forschungsinstitut’ tot ‘Institut für Niederlandistik’: de geschiedenis van de neerlandistiek in Keulen.
11.00-11.30 Koffie en thee
11.30-12.00 Rita Schlusemann (Berlijn), De betekenis van Jacob Grimm voor de Neerlandistiek.
12.00-12.30 Jan Konst (Berlijn), Tussen ‘Philologie’ en ‘Kulturvermittlung’: Vondel-beschouwing in Duitsland tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw.
12.30-12.45 Sluiting