Onderwijs

Het onderwijs van Matthias Hüning is vooral gericht op de structuur en de geschiedenis van de Nederlandse taal. Daarbij wordt vaak een vergelijkend perspectief gekozen: Nederlands in vergelijking met andere (meestal Germaanse) talen. Theoretische vragen en problemen worden over het algemeen behandeld aan de hand van het Nederlands (maar ook vaak taalvergelijkend).
Een ander onderwijs-zwaartepunt is de sociolinguïstiek, waarbij het dan vooral om de sociale, politieke en culturele betekenis van taal/talen en van talige variatie gaat.

Matthias Hüning is coördinator van twee taalkundige onderwijsprogramma's aan de Freie Universität, de BA Sprache & Gesellschaft en de MA Sprachwissenschaft.

Allgemene informatie over de studieprogramma's in de Neerlandistiek (BA, MA) en in de taalkunde (BA, MA). Het actuele collegeprogramma van de Freie Universität vindt u in het 'Vorlesungsverzeichnis'.

Colleges

Informatie over de colleges van Matthias Hüning kan worden verkregen via het 'Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis' van de FU Berlin.

Afstudeerscripties

Onderwerpen voor afstudeerscripties worden individueel besproken. Kom naar het spreekuur of maak een afspraak.
Hier is een lijst van afstudeerscripties die ik in de afgelopen jaren begeleid heb.