Vita

Foto Matthias Hüning
Universitaire opleiding
1982 Abitur
1982 - 1987 Studie Duits en muziekwetenschappen aan de Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn
1984 - 1987 Studie Nederlands in Bonn en aan de Universität Köln
1987 - 1989 Studie Nederlands en Duits aan de Rijksuniversiteit Leiden

Diploma's
26-01-1989 Doctoraal Duitse taal- en letterkunde (Leiden)
31-08-1989 Doctoraal Nederlands taal- en letterkunde (Leiden)
04-02-1999 Promotie (Universiteit Leiden)

Betrekkingen
1990 - 1995 Wetenschappelijk medewerker (in verschillende functies) voor taalkunde bij de vakgroep Nederlands van de Rijksuniversiteit Leiden
1995 - 2000 Wetenschappelijk assistent bij het 'Institut für Germanistik/Nederlandistik' van de Universität Wien
sinds 10/2000 Hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Freie Universität Berlin

Academische functies
Coördinatie van het BA-programma 'Sprache & Gesellschaft' (Taal & Maatschappij) en van het MA-programma 'Sprachwissenschaft' (Taalkunde)
sinds 2020 Lid van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren (RNTL) van de Nederlandse Taalunie
sinds 2020 Lid van de wetenschappelijke adviescommissie voor de (Fachinformationsdienst für Niederlandistik, Niederlande-, Belgien- und Luxemburgforschung)
sinds 2018 Ombudsman van de Letteren-faculteit van de Freie Universität Berlin (vertrouwenspersoon)
2015 - 2018 Bestuurslid van de 'Internationale Vereniging voor Neerlandistiek' (IVN)
2001 - 2007 en
2013 - 2017
Lid van de 'Fachbereichsrat' (faculteitsraad) van het 'Fachbreich Philosophie und Geisteswissenschaften' (FU Berlin)
01/2006 - 06/2007 Commissaris van het presidium voor de implementatie van de Bologna-hervorming van het onderwijs aan de Freie Universität Berlin
04/2003 - 02/2006 Vice-decaan voor het onderwijs van het 'Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften' (FU Berlin)
sinds 2005 Lid van het bestuur van het Interdisciplinair centrum voor Europese talen aan de FU Berlin
2002 - 2004 Voorzitter van de commissie voor de "European Master's Degree in Linguistics"