Prof. Dr. Matthias Hüning

Foto Matthias Hüning

Aan de Freie Universität Berlin werk ik als hoogleraar Nederlandse taalkunde. In mijn onderzoek houd ik me bezig met de vergelijkend-contrastieve bestudering van het Nederlands, waarbij het mij vooral gaat om de structuur en de positie van de Nederlandse taal in vergelijking met andere (West-)Germaanse talen. Daarnaast ben ik zeer geïnteresseerd in taalgeschiedenis en taalverandering, weer vooral met het oog op het Nederlands. Recent houd ik me in toenemende mate ook bezig met taalpolitieke en sociolinguïstische vragen. Andere zwaartepunten: Neerlandistiek en nieuwe media en de geschiedenis van de Neerlandistiek.

Informatie over de diverse onderzoeksprojecten vindt u in de rubriek Onderzoek op deze site.

Ik ben coördinator van de B.A. Sprache & Gesellschaft (Taal & Maatschappij) en van de M.A. Sprachwissenschaft (Taalkunde).

U vindt hier ook een lijst met lezingen die ik de afgelopen jaren gehouden heb, en een publicatielijst. Een aantal van die publicaties kan direct worden gedownload.

Op deze server staan ook softwareprojecten waar ik aan werk/gewerkt heb, onder andere mijn concordantieprogramma TextSTAT.

Tenslotte: kijk ook eens naar onze blog met 'observaties over de Nederlandse taal'.

Contact
telefoon: +49-30-838 54807
+49-30-838 54423 (secretariaat)
fax: +49-30-838 53768
kamer: JK 30/243 in de 'Rostlaube'
postadres: Niederländische Philologie
Freie Universität Berlin
Habelschwerdter Allee 45
D-14195 Berlin
e-mail: matthias.huening@fu-berlin.de
Twitter: @mhuening
Mastodon @mhuening@berlin.social
U vindt mij ook op Academia.edu en ResearchGate.

Spreekuur
Spreekuur op het moment alleen online (per video). Maak een afspraak per e-mail.