Nederlandse taalkunde Evenementen aan de afdeling Nederlandse Taalkunde

Doktoranden- und Habilitanden-Kolloquium 2009

30 en 31 oktober 2009, Freie Universität Berlin

Internationale en interdisciplinaire perspectieven van neerlandistisch onderzoek

Het 'Doktoranden- und Habilitanden-Kolloquium' voor neerlandici vond plaats op 30 en 31 oktober 2009 aan de Freie Universität Berlin. Het colloquium bestaat inmiddels al meer dan tien jaar en het biedt universitaire neerlandici binnen het Duitse taalgebied de gelegenheid om hun onderzoek te presenteren zowel aan collega’s van andere universitaire instellingen als aan taal- en letterkundige specialisten uit de intramurale neerlandistiek.

In 2009 namen voor het eerst ook neerlandici van buiten het Duitse taalgebied deel aan het colloquium en presenteerden er hun onderzoeksprojecten.

Het DoHa-colloquium werd financieel ondersteund door de Nederlandse Taalunie.

Links