Nederlandse taalkunde Evenementen aan de afdeling Nederlandse TaalkundeReviving Contrastive Linguistics (29. - 30.06.2007)

Reviving Contrastive Linguistics was een tweedaagse workshop die georganiseerd werd door het 'Interdisciplinaire Centrum Europese talen: structuren - ontwikkeling - vergelijking' (ZEUS). De workshop had als doel om een aantal vooraanstaande wetenschappers en jonge onderzoekers bij elkaar te brengen die zich met contrastief onderzoek bezighouden. Centrale discussiepunten waren de huidige stand van zaken van contrastief onderzoek, nieuwe trends evenals mogelijke richtingen voor toekomstig onderzoek.

De workshop werd georganiseerd door:

Links