DigiTaal Nederlandse Taalkunde
Driemaandelijks tijdschrift
Martinus Nijhoff uitgevers
ISSN 1384-5845

Welkom bij de www-versie van de rubriek DigiTaal uit het tijdschrift Nederlandse Taalkunde.
Het is de bedoeling om de lezers van Nederlandse Taalkunde in deze rubriek te attenderen op nieuwe, interessante taalkundige informatie of projecten op Internet en/of op cd-rom. U zult hier korte overzichtsartikelen vinden van het type 'wat is er zoal te vinden op Internet over een bepaalde taalkundige theorie of over een bepaald taalkundig probleem' en reflectie over de (on)mogelijkheden van digitale taalkunde. Daarnaast willen wij echter vooral ook ruimte bieden aan mensen die werken aan concrete projecten op het raakvlak van taalkunde en nieuwe media, om hun projecten hier voor te stellen aan een breder taalkundig publiek.
Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, wordt u verzocht contact op te nemen met de redacteur van deze rubriek:

Matthias Hüning
e-mail: mhuening@zedat.fu-berlin.de
Naar de www-pagina's van Nederlande Taalkunde
De online beschikbare afleveringen van DigiTaal:
 1. Taalkundige tijdschriften op Internet - Matthias Hüning
  (Nederlandse Taalkunde 3-1, 1998)

 2. Valkuilen bij corpusonderzoek - Truus Kruyt
  (Nederlandse Taalkunde 3-2, 1998)

 3. Elektronisering van de ANS - Peter-Arno Coppen en Walter Haeseryn
  (Nederlandse Taalkunde 3-3, 1998)

 4. Corpus Internet - Marc van Oostendorp en Ton van der Wouden
  (Nederlandse Taalkunde 3-4, 1998)

 5. Taalkunde interactief? - Matthias Hüning
  (Nederlandse Taalkunde 4-2, 1999)

 6. Cursus syntaxis met computerondersteuning - Hans Bennis & Tamar Israël
  (Nederlandse Taalkunde 4-3, 1999)

 7. Bespreking van Cd-rom Middelnederlands - Nicoline van der Sijs
  (Nederlandse Taalkunde 4-4, 1999)

 8. De digitale infrastructuur van het Nederlands - Gosse Bouma & Ineke Schuurman
  (Nederlandse Taalkunde 5-1, 2000)

 9. Meertens Instituut: variatielinguïstiek on-line - Boudewijn van den Berg
  (Nederlandse Taalkunde 5-2, 2000)

 10. Het Corpus Gesproken Nederlands - Nelleke Oostdijk
  (Nederlandse Taalkunde 5-3, 2000)

 11. Het CONDIV-corpus geschreven Nederlands - Stefan Grondelaers, Katrien Deygers, Hilde van Aken, Vicky van den Heede, Dirk Speelman
  (Nederlandse Taalkunde 5-4, 2000)

 12. De rol van Internet voor minderheidstalen - Ulrike Vogl
  (Nederlandse Taalkunde 6-4, 2001)

 13. De grammaticale annotatie van tekstcorpora - Nelleke Oostdijk en Hans van Halteren
  (Nederlandse Taalkunde 7-2, 2002)

 14. Taaldatabanken op het gebied van het Fries - Eric Hoekstra
  (Nederlandse Taalkunde 8-1, 2003)

 15. Limburgse en Brabantse dialectdatabanken op internet - Joep Kruijsen en Jos Swanenberg
  (Nederlandse Taalkunde 8-2, 2003)

 16. De Elektronische ANS - Reinier Salverda
  (Nederlandse Taalkunde 8-3, 2003)[ Naar de website van Nederlandse Taalkunde ]

Laatste wijziging op 10-03-2002
Matthias Hüning

Kijk ook eens naar de website van de vakgroep Nederlands in Berlijn