Bibliographie zur Geschichte der Niederlandistik im französischen Sprachraum

26 Titel gefunden
- Gesamte Bibliographie anzeigen -

 • Boukema, H.J. (1996): 'In Memoriam André Van Seggelen (1932-1996)'. In: Neerlandica Extra Muros. 34 (3), 1996, S. 69. [PDF]
   
 • Brachin, P. (1967): 'Het Nederlands onderwijs aan de Franse universiteiten'. In: W. Thys & J.M. Jalink (Hrsg.), De nederlandistiek in het buitenland. Het universitair onderwijs in de Nederlandse taal- en letterkunde, cultuur- en politieke geschiedenis buiten Nederland en België, ‘s-Gravenhage, S. 53-64. [PDF]
   
 • Brachin, P. (1972): 'Le néerlandais dans les universités parisiennes'. In: Ons Erfdeel , 15 (3), 1972, S. 89-90. [PDF]
   
 • Brachin, P. (1982): 'Een pionier van de Franse neerlandistiek: Louis de Backer (1814-1896)'. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 2, Gent, S. 143-184. [PDF]
   
 • Devoldere, L. (1997): '70 jaar Nederlands aan de Katholieke Universiteit van Rijsel' In: Ons Erfdeel 40 (4), 1997, S. 613-614. Online beschikbaar via dbnl: http://www.dbnl.org/tekst/_ons003199701_01/_ons003199701_01_0133.htm [PDF]
   
 • Gillet, L. (1995): '“If you can’t do it, teach it!” Een balans van veertig jaar literatuuronderwijs'. In: G. Janssens, Ph. Hiligsmann, S. Theissen (red.), Leermiddelen voor het Nederlands als vreemde taal. Handelingen van het internationale colloquium aan de Université de Liège op 22 en 23 maart 1995, Liège, L³ - Liège language and Literature, S. 173-184.
   
 • Henrard, R. (1997): 'Literatuuronderwijs aan de U.C.L. (1966-1986)'. In: Ph. Hiligsmann (Hrsg.), ANBF-Nieuwsbrief, Liège, ANBF – Université de Liège, S. 5-10. [PDF]
   
 • Huisman, C. (1989): 'Cours d'été de langue et de culture néerlandaises'. In: Septentrion 4, 1989, S. 66-67. [PDF]
   
 • Huisman, C. (1990): 'Rèunion des enseignants de nérlandias à Paris'. In: Septentrion 4, 1990, S. 87. [PDF]
   
 • Janssens, G. & K. Steyaert m.m.v. B. Pierret (2008): 'Het onderwijs van het Nederlands in de Waalse provincies en Luxemburg onder koning Willem I (1814-1830)'. Niets meer dan een boon in een brouwketel? Brussel, VUBPress.
   
 • Riby, J.-P. (1986): 'Le néerlandais en Europe'. In: Septentrion 1, 1986, S. 83-84. [PDF]
   
 • Rutten, M. (1962): 'Neerlandica aan de universiteit van Luik: Johannes Kinker'. In: Tijdschrift voor levende talen 28, S. 99-133. [PDF]
   
 • Rutten, M. (1963): 'Neerlandica aan de universiteit van Luik: Jean François Xavier Würth'. In: Tijdschrift voor levende talen 29, S. 536-578. [PDF]
   
 • Rutten, M. (1964): 'Neerlandica aan de universiteit van Luik: Auguste-Jean Stecher'. In: Tijdschrift voor levende talen 30, S. 35-73. [PDF]
   
 • Rutten, M. (1967): 'Johannes Kinker et l’enseignement du néerlandais'. In: M. Florkin & L.-E. Halkin (Hrsg.), Chronique de l’Université de Liège Liège, Libris, S. 77-85. [PDF]
   
 • Simon, I. (1950): 'Soixante années de Philologie germanique à l’Université de Liège'. In: Bulletin de l’Association des Amis de l’Université de Liège 22 (4), S. 15-51. [PDF]
   
 • Smeyers, J. (1997): 'Literatuuronderwijs aan de Facultés Universitaires Saint-Louis'. In: Ph. Hiligsmann (Hrsg.), ANBF-Nieuwsbrief, Liège, ANBF – Université de Liège, S. 14-16. [PDF]
   
 • Stecher, J.A. (1886): 'Histoire de la littérature néerlandaise en Belgique'. Bruxelles, J. Lebègue et Cie.
   
 • Van Deth, J.P (1976): 'L'association pour le developpement des études néerlandaises'. In: Septentrion 2, 1976, S. 95-96. [PDF]
   
 • Vandewalle, E. (1974): '25 ans d’études néerlandaises à Lille I'. In: Septentrion 3 (2), S. 88-89.
   
 • Würth, J.F.X. (1823): 'Cours préparatoire à l’étude de la littérature hollandaise'. Liège, P. Collardin.
   
 • Würth, J.F.X. (1825): 'Leçons hollandaises de littérature et de morale'. Luxembourg, Schmit-Brück.
   
 • Witmeur, E. (1950): 'Les Premières années de la section de philologie germanique, d’après les souvenirs d’un étudiant de l’époque'. In: Bulletin de l’Association des Amis de l’Université de Liège, 4, 1950, S. 3-8. [PDF]
   
 • de Gorter, S. (1974): 'Pierre Brachin, professeur de néerlandais à la Sorbonne'. In: Ons Erfdeel, 3 (2), 1974, S. 86-88. [PDF]
   
 • van Seggelen, A. (1969): 'Het onderwijs van de Nederlandse taal- en letterkunde aan de universiteit van Straatsburg' In: Ons Erfdeel 
 • van Seggelen, A.J.M. (1969): 'Het onderwijs van de Nederlandse taal- en letterkunde aan de universiteit van Straatsburg'. In: Ons Erfdeel, 12 (3), 1969, S. 82-86. [PDF]
   

[ Zurück ]