Wörterbuch Niederländisch-Deutsch / Deutsch-Niederländisch

RSS feed RSS

Mooi meegenomen!

Wortschatzerweiterung durch Übersetzungen anhand aktueller Artikel aus der niederländischsprachigen Presse.
Alle Übersetzungen sind auch in unserem online Übersetzungswörterbuch zu finden (mit Verweisen auf die jeweiligen Artikel).
NEU: Zum Üben der Vokabeln haben wir einen Account auf Quizlet, einem Online-Vokalbeltrainer, eröffnet.17.05.2024 | Artikel lesen

Gemeente Groningen maakt excuses voor slavernijverleden

het stadsbestuur die Stadtverwaltung, der Magistrat
de slaafgemaakten die Versklavten
de aandeelhouder der Teilhaber
verschepen verschiffen
willens en wetens wissentlich, willentlich
onverteerbaar unverdaulich
ten koste van auf Kosten
beleggen anberaumen, einberufen
verbloemen verhehlen, verschleiern, vertuschen

Artikel-Archiv

  2024-05

 • 16.05.2024 | Artikel lesen

  kalmpjes → ruhig, gelassen
  raad weten met iets → mit einer Sache etwas anzufangen wissen
  aardig → ganz schön
  verrijken → bereichern
  de toonhoogte → die Tonhöhe
  omlaag gaan → gesenkt / niedriger werden
  de gezichtsuitdrukking → der Gesichtsausdruck
  de poging → der Versuch
  de toepassing → die Anwendung
  met behulp van (m.b.v.) → mithilfe / unter Zuhilfenahme von
  het polsbandje → das Armband
  de trilling → das Vibrieren

 • 16.05.2024 | Artikel lesen

  baanbrekend → bahnbrechend
  cruciaal → ausschlaggebend, entscheidend
  de uitdaging → die Herausforderung
  de mijlpaal → der Meilenstein
  waarborgen → gewährleisten, garantieren, sicherstellen
  welvarend → wohlhabend

 • 15.05.2024 | Artikel lesen

  de mof → Schimpfwort für Deutsche, ± Teutone
  de zeef → das Sieb
  de NSB (Nationaalsocialistische Beweging) → ehemalige niederländische nationalsozialistische Partei
  het sprankje → das Quäntchen
  bemesten → düngen
  ontginnen → urbar machen, kultivieren
  de voorlichter → der Informant
  de klauw → die Klaue, die Kralle
  zot → verrückt, dumm
  de roe → die Rute
  de spoel → die Spule
  de aftakking → die Abzweigung
  erachter komen → etwas herausbekommen

 • 15.05.2024 | Artikel lesen

  ooit → aller Zeiten
  de verkiezingen → die Wahlen
  de premier → der Premierminister, der Ministerpräsident
  eruit zijn → eine Lösung gefunden haben
  tandenknarsend → zähneknirschend
  voordragen → vorschlagen
  beschouwen → betrachten
  met frisse tegenzin → (ironisch) munter aber ungern, mal wieder liebend gern
  sleutelen → herumbasteln / herumdoktern
  de puntjes op de i zetten → das Tüpfelchen auf das i setzen
  de begroting → der Haushalt, der Etat
  ontsporen → entgleisen

 • 14.05.2024 | Artikel lesen

  het zwerfafval → der Zivilisationsmüll
  de VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) → niederländische rechtsliberale Partei
  goedkeuren → genehmigen, bewilligen
  het raadslid → das Gemeinderatsmitglied
  fors → stark
  niets uithalen → nichts nützen
  de overtreding → der Verstoß, die Ordnungswidrigkeit
  de taakstraf → die gemeinnützige Arbeit als Ersatzstrafe
  het CDA (Christendemocratisch Appel) → niederländische christlich-demokratische Partei
  de SP (Socialistische Partij) → niederländische sozialistische Partei
  de PVV (Partij voor de Vrijheid) → 'Partei für die Freiheit' (eine niederländische rechtspopulistische Partei)
  zich achter iets scharen → sich hinter etwas stellen
  zomaar → einfach so
  afwijken → abweichen
  de boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) → der Ordnungshüter

 • 14.05.2024 | Artikel lesen

  de struikelsteen → der Stolperstein
  terecht zijn → wiedergefunden sein
  ondanks → trotz
  spijt krijgen → Reue empfinden
  verheugd → erfreut
  in overleg (met) → nach Rücksprache (mit)

 • 13.05.2024 | Artikel lesen

  de prof → der Professor (in B)
  de doctoraatsstudent → der Doktorand, die Doktorandin (in B)
  in navolging (van) → nach dem Vorbild (von)
  de doelstelling → das Ziel, die Zielsetzung
  voorzien (in) → versorgen / ausstatten / versehen (mit)
  doorknippen → durchschneiden
  het krijt → die Kreide
  vreedzaam → friedlich
  wars zijn van iets → einer Sache abgeneigt sein
  in een notendop → in Kürze/Kurzfassung

 • 10.05.2024 | Artikel lesen

  iets op zijn kop zetten → etwas auf den Kopf stellen
  aan de beurt zijn → an der Reihe sein, dran sein
  opzwepen → aufpeitschen, aufreizen
  iets flikken → etwas fertig bringen, schaffen
  rommelig → ungeordnet, unordentlich

 • 09.05.2024 | Artikel lesen

  de wijk → das Viertel
  aan tafel gaan → sich an den Tisch setzen
  de zoektocht → die Suche
  herleven → wiederaufleben
  Madurodam → https://nl.wikipedia.org/wiki/Madurodam

 • 09.05.2024 | Artikel lesen

  ontruimen → räumen
  aanhouden → festnehmen, verhaften
  de shovel → der Radlader
  belagen → bedrängen, bedrohen
  de brandblusser → der Feuerlöscher
  de ME (Mobiele Eenheid) → die Bereitschaftspolizei
  in het geding zijn → in Gefahr sein
  het GVB (Gemeentelijk Vervoerbedrijf) → das kommunale Transportunternehmen
  tegenhouden → stoppen
  de band → der Reifen
  uitdunnen → sich lichten
  opruiing → die Aufwiegelei
  het pand → das Gebäude
  een beroep doen (op) → appellieren (an)

 • 04.05.2024 | Artikel lesen

  na vieren → nach 16:00 Uhr
  de jam → die Marmelade (in NL)
  de beiaardier → der Glockenspieler, Carillonneur
  de kroepoek → die Krabbenchips
  de kraam → die Bude, der Stand
  aanpalend → angrenzend, benachbart
  rondneuzen → sich umsehen, herumstöbern
  sjansen → flirten
  fouilleren → durchsuchen
  de wanordelijkheid → die öffentliche Ruhestörung, der Krawall
  de doodsteek → der Todesstoß
  welgeteld → genau
  zich gedeisd houden → sich zurückhalten
  de wrok → der Groll
  averrechts → falsch, verkehrt
  Mokum → Rot­welsch mo­kum, Jid­disch mokem [plaats, stad], He­breeuws māqōm [plaats]
  de uithaal → der Hieb
  de kanarie → Kanarienvogel
  de kanarie in de kolenmijn → een ka­na­rie werd vroe­ger mee­ge­no­men in de mijn om te zien of er mijn­gas hing (in dat ge­val stierf de ka­na­rie)
  tobben → sich (herum)quälen
  het deuntje → die Melodie
  er de brui aan geven → den ganzen Kram hinschmeißen
  de puf → die Puste, der Schwung
  laagdrempelig → niedrigschwellig, unbürokratisch

 • 03.05.2024 | Artikel lesen

  de oosterbuur → der östliche Nachbar
  betrekken → einbeziehen
  stilstaan bij iets → an etwas denken
  nederig → bescheiden, demütig
  aan de grote klok hangen → an die große Glocke hängen
  tegemoetkomen → entgegenkommen
  het gedoe → der Trubel, das Getue
  beamen (be-amen) → bestätigen
  de herrie → der Lärm, Krach
  de Troonrede → Rede des Königs bei der Eröffnung des niederländischen Parlamentes
  kwaad bloed zetten → böses Blut schaffen
  bol staan van iets → von etwas wimmeln
  oplaaien → entbrennen
  samen optrekken → sich zusammen einsetzen, zusammenarbeiten

 • 03.05.2024 | Artikel lesen

  het tekort → der Mangel
  de uitbater → der Inhaber, Geschäftsführer
  ophoesten → aufbringen
  schaars → knapp
  druipen → triefen
  het urinoir → das Pissoir
  de schepen van Openbare Netheid → der Beigeordnete für Öffentliche Ordnung
  iemand met iets opzadelen → jemandem etwas aufhalsen

 • 01.05.2024 | Artikel lesen

  zich verplaatsen → sich fortbewegen
  stap voor stap → Schritt für Schritt
  bedwingen → bändigen
  moerassig → sumpfig, morastig
  de zandverstuiving → die Sandverwehung
  onderhouden → instandhalten, pflegen
  de Middeleeuwen → das Mittelalter
  verbazingwekkend → erstaunlich
  een peulenschil → ein Kinderspiel
  de routineklus → die Routinesache
  het hunebed → das Hünengrab
  de / het keileem → der Geschiebelehm
  het wiel → das Rad
  de vallei → das Tal
  het veen → das Moor, Torfmoor
  ontginnen → urbar machen, kultivieren
  welteverstaan → wohlgemerkt, wohlverstanden
  schril afsteken bij iets → im scharfen/schrillen Kontrast zu etwas stehen
  Romeins → römisch
  kloven → spalten
  het wegdek → die Straßendecke
  de plank → das Brett

 • 01.05.2024 | Artikel lesen

  de zorg → das Gesundheitswesen
  onmisbaar → unentbehrlich
  iets overeind houden → etwas aufrechterhalten
  rondkomen → auskommen, über die Runden kommen
  de cao-onderhandelingen → die Tarifverhandlungen
  de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) → der Tarifvertrag

 • 2024-04

 • 30.04.2024 | Artikel lesen

  uitgebreid → umfangreich
  vertegenwoordigen → vertreten
  het straatgezicht → die Straßenansicht
  het schaduwspel → das Schattenspiel
  kenmerken → kennzeichnen
  cruciaal → ausschlaggebend, entscheidend
  getuigen → zeugen
  de steun → die Unterstützung
  oprichten → gründen

 • 30.04.2024 | Artikel lesen

  uitpakken met iets → aufwarten mit etwas
  de kwetsbaarheid → die Verletzbarkeit
  herinneringen ophalen → Erinnerungen auffrischen
  vanzelfsprekend → selbstverständlich
  inspelen op iets → etwas entsprechen
  de kiezer → der Wähler
  krimpen → schrumpfen
  welig tieren → wuchern
  de plenaire sessie → die Plenarsitzung
  de lidstaat → der Mitgliedstaat
  alle zeilen bijzetten → sich sehr anstrengen
  zich onthouden → sich enthalten

 • 28.04.2024 | Artikel lesen

  de glimp → der Blick
  de tompouce → das Cremeschnittchen (https://de.wikipedia.org/wiki/Tompouce)
  de betoger → der Demonstrant, die Demonstrantin
  het spandoek → das Transparent
  tijdelijk → vorübergehend
  recentelijk → vor kurzem, kürzlich
  gissen → raten
  ingetogen → maßvoll
  gedurfd → gewagt

 • 25.04.2024 | Artikel lesen

  het kamp → das Lager
  wel degelijk → durchaus, ganz bestimmt, sehr wohl
  de verzetsmensen → die Widerstandskämpfer
  bijstellen → korrigieren, anpassen
  ontbreken → fehlen
  gruwelijk → grausam
  het potlood → der Bleistift
  de beerput → die Senkgrube
  gooien → werfen
  opzetten → aufhetzen
  de erkenning → die Anerkennung

 • 24.04.2024 | Artikel lesen

  dat is tegen het zere been → das ist ein Tritt vors Schienbein
  de zelfbeschikking → die Selbstbestimmung, Autonomie
  voet bij stuk houden → auf seinem Standpunkt beharren, nicht locker lassen
  het tromgeroffel → der Trommelwirbel
  zwichten → nachgeben, weichen
  op het nippertje → mit knapper Not, in letzter Sekunde
  nep → falsch, nicht echt
  niet van de lucht zijn → kein Ende nehmen
  lekker ver weg → schön weit weg
  de schaamlap → das Deckmäntelchen
  de bonanza → die Goldgräberstimmung
  de verzuiling → ± die weltanschauliche Erstarrung (https://de.wikipedia.org/wiki/Verzuiling)
  de hartstocht → die Leidenschaft
  de zending → die Mission der reformierten Kirche
  de missie → die Mission der katholischen Kirche
  keer op keer → immer wieder
  binnenglippen → hereinschlüpfen
  de spraakmakende gemeente → die meinungsbildenden Kreise
  de peniskoker → das Penisfutteral
  de laatdunkendheid → die Dünkelhaftigkeit, der Dünkel
  parten spelen → hindern, in Schwierigkeiten bringen
  de voogdij → die Vormundschaft
  onbaatzuchtig → uneigennützig
  het wanbeheer → die Misswirtschaft

 • 24.04.2024 | Artikel lesen

  de taalbeschouwer → der Sprachbetrachter
  de schrijver dezes → der Autor dieses
  de bestaanszekerheid → die Existenzsicherheit
  de wenkbrouwen fronsen → die Augenbrauen zusammenziehen, die Stirn runzeln
  agenderen → auflisten, eintragen
  de geit → die Ziege
  gebaande paden → gebahnte Pfaden

 • 23.04.2024 | Artikel lesen

  aangifte doen → Anzeige erstatten
  nalaten → versäumen
  voorkómen → verhindern
  opschieten → Fortschritte machen
  de reuring → der Trubel, die Aufregung
  ophitsen → aufhetzen / aufwiegeln

 • 22.04.2024 | Artikel lesen

  de advocaat → der Anwalt
  publiek → öffentlich
  voortvluchtig → flüchtig
  gepaard gaan met iets → einhergehen mit etwas
  dusdanig → derartig
  zich schuil houden → sich versteckt/verborgen halten
  zegevieren → siegen

 • 22.04.2024 | Artikel lesen

  iets tegengaan → etwas bekämpfen
  de eiser → der Kläger, die Klägerin
  het kleinkind → das Enkelkind
  de voldoening → die Befriedigung, Genugtuung
  van kleins af aan → seit ihrer Kindheit
  zweten → schwitzen
  de vervuiling → die Verschmutzung
  iets te verduren hebben → etwas aushalten / ertragen müssen
  Wat moet er dan van ons terecht komen? → Was soll dann aus uns werden?
  iemand blij maken met een dode mus → ± jemandem falsche Hoffnungen machen
  kwijtraken → loswerden, verlieren
  de zeggenschap → das Verfügungsrecht

 • 22.04.2024 | Artikel lesen

  het borstbeeld → die Büste
  daar moet je achteraan gaan → da musst du hinterher
  het gewelf → das Gewölbe
  de pinakel → der Pfeileraufsatz, die Fiale
  voluit → mit vollem Namen
  verbronzen → verbronzen
  zonde → schade
  in bruikleen geven → leihweise überlassen

 • 19.04.2024 | Artikel lesen

  de nazaten → die Nachkommen, Nachfahren
  iets draaiende houden → den Betrieb aufrechterhalten
  jegens → gegen, gegenüber
  schamel → dürftig, schäbig
  het dwaalspoor → der Irrweg
  de zweep → die Peitsche
  misleidend → irreführend
  de aantijging → die Anschuldigung, die Bezichtigung
  toereikend → ausreichend

 • 19.04.2024 | Artikel lesen

  noodgedwongen → notgedrungen
  genoodzaakt zijn → gezwungen / genötigt sein
  het Openbaar Ministerie (OM) → die Staatsanwaltschaft
  het gemunt hebben (op) → es abgesehen haben (auf)
  zich verschansen → sich verschanzen
  de kraak → der Einbruch
  onderscheppen → abfangen
  het doelwit → die Zielscheibe
  de ondermijning → die kriminelle Unterwanderung

 • 17.04.2024 | Artikel lesen

  het schap → das Regal(fach)
  de druiventeler → der Traubenzüchter
  de gegoede kringen → die besser gestellten Kreise
  geen gepreek → keine Predigt
  het ontbijt → das Frühstück
  niet voor niets → nicht umsonst
  de oppepper → der Kick
  opsommen → aufzählen
  het is erop of eronder → es geht auf Biegen oder Brechen, es ist alles oder nichts
  de slijter → der Wein- und Spirituosenhändler (in NL)

 • 16.04.2024 | Artikel lesen

  de handtekening → die Unterschrift
  de overeenkomst → das Abkommen, die Vereinbarung
  de kunde → der Sachverstand
  toenmalig → damalig
  de vertegenwoordiger → der Vertreter
  onjuist → falsch, nicht richtig
  de weergave → die Wiedergabe, die Darstellung
  de besluitvorming → die Beschlussfassung
  een beslissing nemen → eine Entscheidung treffen
  alvorens → bevor, ehe
  uitlatingen doen → sich äußern

 • 15.04.2024 | Artikel lesen

  jegens → gegen, gegenüber
  verrijken → bereichern
  bijsturen → korrigieren, anpassen
  de vreemdelingenhaat → der Fremdenhass, die Ausländerfeindlichkeit
  joelen → johlen
  op de been zijn → auf den Beinen sein
  aanhouden → festnehmen, verhaften
  de Nationale Dodenherdenking → der nationale Toten-Gedenktag (4. Mai)
  zijdelings → indirekt
  het Midden-Oosten → der Nahe Osten, Nahost
  de kop opsteken → aufkommen

 • 15.04.2024 | Artikel lesen

  de uitspraak → das Urteil
  de rechtszaak → der Prozess, die Gerichtsverhandlung
  wildplassen → öffentlich urinieren, freiluftpinkeln
  de motie → der Antrag
  de blaas → die Blase
  baas in eigen buik → mein Bauch gehört mir! (https://www.nationaalarchief.nl/beleven/nieuws/baas-in-eigen-buik-in-het-nationaal-archief)

 • 14.04.2024 | Artikel lesen

  de rabbijn → der Rabbiner
  de EO (Evangelische Omroep) → niederländische strenggläubig evangelische Rundfunk- und Fernsehanstalt
  deugen → taugen
  op last (van) → im Auftrag (von)
  blijken → sich herausstellen
  de voorvertoning → die Vorpremiere
  bijstellen → korrigieren, anpassen
  als een gek → wie verrückt
  afgelasten → absagen, absetzen
  de struikelsteen → der Stolperstein
  pappen en nathouden → im alten Trott weitermachen
  gillen → schreien

 • 11.04.2024 | Artikel lesen

  geld uittrekken → Geld bereitstellen
  een kijk → die Sicht
  ter plekke → an Ort und Stelle, vor Ort
  de leerstoel → der Lehrstuhl
  de doorwerking → die Fortwirkung
  achterhaald → überholt
  welbewust → wissentlich, ganz bewusst
  uitwissen → auslöschen, beseitigen

 • 11.04.2024 | Artikel lesen

  de soes → der Windbeutel
  de banketbakker → der Konditor
  afgaande op ... → auf ... hin
  van het toneel verdwijnen → von der Bildfläche verschwinden
  netjes → anständig, wie es sich gehört

 • 09.04.2024 | Artikel lesen

  cruciaal → ausschlaggebend, entscheidend
  verkennen → erkunden, auskundschaften
  de rafelrand → der Rand, der Fransenrand
  de uitlaatklep → das Ventil
  de verbeelding → die Fantasie, Einbildungskraft
  doorspitten → durchwühlen
  loskoppelen → trennen
  het vermaak → das Vergnügen
  het Papiaments → Kreolsprache auf Aruba, Bonaire und Curaçao
  dat is mooi meegenomen → das ist eine hübsche Zugabe / ein schöner Nebeneffekt
  verwoorden → in Worte fassen

 • 09.04.2024 | Artikel lesen

  weerklinken → erklingen
  over de vloer krijgen → ins Haus bekommen
  loslaten op → anwenden auf
  galmen → schallen
  de streling → das Streicheln
  de herrie → der Lärm, Krach
  aan zet zijn → am Zug sein
  de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) → die Nationale Gesellschaft der Belgischen Eisenbahnen
  de oudtante → die Großtante
  aanstekelijk → ansteckend

 • 07.04.2024 | Artikel lesen

  in het gedrang komen → in Gefahr geraten
  bezwaar indienen → Beschwerde einreichen
  ter vergelijking → zum Vergleich
  iets niet zien zitten → etwas nicht wollen, sich mit etwas nicht einverstanden erklären können
  aantasten → verletzen
  protest aantekenen → protestieren
  de vergunning → die Genehmigung
  de voorkeur verdienen → den Vorzug haben
  hinder ondervinden → beeinträchtigt werden
  iets kenbaar maken → etwas zum Ausdruck bringen, etwas kenntlich machen

 • 07.04.2024 | Artikel lesen

  de stijlfout → der Stilfehler
  de zinsvolgorde → die Wortfolge (im Satz)
  het onderwerp → das Subjekt
  de persoonsvorm → die finite Form
  verpotten → umtopfen
  de bijwoordelijke bepaling → die Adverbialbestimmung
  de bijvoeglijke bepaling → das Attribut
  de bepaling van plaats → die Ortsbestimmung
  het lijdend voorwerp → das Akkusativobjekt, das direkte Objekt
  slaan op iets → verweisen auf etwas, sich beziehen auf etwas
  de Efteling → https://de.wikipedia.org/wiki/Efteling
  tegenspreken → widersprechen
  voor de hand liggen → auf der Hand liegen

 • 07.04.2024 | Artikel lesen

  de Woutertje Pieterse Prijs → https://nl.wikipedia.org/wiki/Woutertje_Pieterse_Prijs
  het sprookje → das Märchen
  moeite doen → sich Mühe geben
  tegenovergesteld → entgegengesetzt
  de vlok → die Flocke
  overeind blijven → aufrecht bleiben
  de poging → der Versuch
  meesleuren → mitschleifen
  de vonk → der Funken
  veeleer → eher
  bewerkstelligen → erreichen, zustande bringen
  niet meevallen → schwer sein
  kalken → schmieren
  met volle teugen → in vollen Zügen

 • 04.04.2024 | Artikel lesen

  de waterzuivering → die Kläranlage
  huishouden → sein Unwesen treiben
  spuiten → spritzen
  de bekladding → die Schmiererei
  het doorvoerkamp → das Durchgangslager
  erachter zitten → dahinter stecken
  aangifte doen → Anzeige erstatten

 • 03.04.2024 | Artikel lesen

  ontsporen → entgleisen
  met iemand, iets geen blijf weten → nicht wissen wohin mit jemandem, etwas (in B)
  de trofeejacht → die Trophäenjagd
  het gewas → das Gewächs, die Pflanze
  iets beteugelen → etwas unter Kontrolle bringen, etwas zügeln
  iets binnen de perken houden → etwas in Grenzen halten
  de ophef → die Aufregung, die Unruhe
  het gewei → das Geweih
  iets aan banden leggen → einer Sache Schranken setzen
  van een mug een olifant maken → aus einer Mücke einen Elefanten machen
  opmerkelijk → bemerkenswert
  onder vuur liggen → schwerer Kritik ausgesetzt sein
  het wetsvoorstel → der Gesetzentwurf
  voet bij stuk houden → auf seinem Standpunkt beharren, nicht locker lassen
  duurzaam → nachhaltig

 • 03.04.2024 | Artikel lesen

  de zege → der Sieg
  parkeren → parken
  massaal → in Massen, scharenweise
  het oogpunt → der Blickwinkel, der Blickpunkt
  het koppelteken → der Bindestrich

 • 01.04.2024 | Artikel lesen

  de veter → der Schnürsenkel
  lol hebben → Spaß machen
  als vanouds → wie eh und je
  de snelweg → die Autobahn
  de schurft → die Krätze
  het tuchtrecht → das Disziplinarrecht
  de Efteling → Freizeitpark in den Niederlanden: http://www.efteling.com/
  de gum → der Radiergummi
  de hagelslag → die Scholadenstreusel (Plural)
  de korst → die Kruste

Nichts gefunden!

[ Komplette Liste anzeigen (sehr lang) ]