Bibliographie zur Geschichte der englischen Niederlandistik

98 Titel gefunden
- Gesamte Bibliographie anzeigen -

 • ‘In memoriam Professor P.N.U. Harting (1892-1970)’. Neophilologus 55, 1971, S. 1-2.
   
 • (1982) 'The University of Hull Institute of Modern Dutch Studies Entry 1982'. Pamphlet Hull [PDF]
   
 • (1993) 'In memoriam R.P. Meijer'. In: Dutch Crossing, 50, 1993, S. 159-161. [PDF]
   
 • (2003) 'Ernst Kossmann'. The Times, 28 november 2003, S. 47. [PDF]
   
 • Bepler, J & Th. Bürger, (1997): 'Leonard Forster'. In: Wolfenbütteler Barock-Nachrichten, in Zusammenarbeit mit dem Wolfenbütteler Arbeitskreis für Barockforschung ed. von der Herzog August Bibliothek. 24 (1), Wiesbaden : Harrassowitz, 1997, S. 272-273. [PDF]
   
 • Bond, H. & S. Thomas: 'Kader Abdolah's "De Man"'. In: Dutch Crossing. A Journal of Low Countries Studies 32 (2), 2008 (249–261); ook verschenen in 60 Years of Dutch at the University of Sheffield. Sheffield, 2008, 5–32.
   
 • Boogman, J.C.: 'Pieter Geyl (1887-1966)'. In: Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden. Deel XXI (1966-1967) S. 269-277. [PDF]
   
 • Bostoen, K.J.S. (1994): 'Reinder Pieter Meijer: Zwolle 2 januari 1926 – Londen 29 september 1993'. In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1994, S. 94-98. Online beschikbaar via dbnl: http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003199501_01/_jaa003199501_01_0008.htm. [PDF]
   
 • Bowring, J. & H.S.van Dyk: 'Batavian Anthology, or, Specimens of the Dutch Poets'. With Remarks on the Poetical Literature and Language of the Netherlands, to the End of the Seventeenth Century. Londen, 1824.
   
 • Bowring, J.: 'Sketch of the Language and Literature of Holland'. Being a Sequal to His Batavian Anthology. Amsterdam, 1829.
   
 • Burger, P. (1995): 'Om bruggen te bouwen moet er aan beide kanten bereidheid zijn', Nederlands in London. In: Taalschrift, 1995 (1), S. 7-9. [PDF]
   
 • Burger, P. (1999): 'Nederlanders overschatten de omvang van hun talenknobbel [interview met Michael Rigelsford]'. In: Taalschrift, 1999 (1), 9-10. [PDF]
   
 • De Bruin, E.(1994/95): 'De vakgroep `Dutch` van University College London'. In: Meta, Mededelingenblad voor Neerlandici in Leiden; 29 (3), Leiden (94-95), S. 58-61. [PDF]
   
 • Delvoldere, L. (2001): 'Nederlands in het Verenigd Koninkrijk'. In: Ons erfdeel. Algemeen-Nederlands tweemaandelijs cultureel tijdschrift, 44 (2), maart-april 2001, S. 303-305. [PDF]
   
 • Eyffinger, A. & De Schepper, M. (1999): 'Leonard Wilson Forster, London 30 maart 1913 - Cambridge 18 april 1997'. In: Jaarboek van de maatschappij van de Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1999, S. 73-84. [PDF]
   
 • Fenoulhet, J.: 'Disciplinaire spanningen. De Londense leerstoelen'. M. Hüning & J. Konst (Hrsg.), Geschiedenis van de extramurale neerlandistiek in Europa. Te verschijnen in 2009.
   
 • Footitt, H.: 'The National Languages Strategy in Higher Education'. DfES research report 625. Southampton, 2005.
   
 • Ford, J. (1999):'L.W. Forster, 30 maart 1913 - 18 april 1997'. In: Jaarboek van de Koninklijk Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1999, S. 129-131. [PDF]
   
 • Geuze, M.A.: 'Over de Reniers'. In: Zeeuws tijdschrift, 35, 1985, S. 167-173.
   
 • Geyl, P.C.A.: 'Inaugural Lecture Delivered at University College'. London, on the 16th of October, 1919. Londen, 1919.
   
 • Gosse, E.: 'Studies in the Litertaure of Northern Europe'. Londen, 1879.
   
 • Grierson, H.: 'The First Half of the Seventeenth Century, Periods of European Literature 7'. Edinburgh enz., 1906.
   
 • Grierson, H.: 'Two Dutch Poets'. The Taylorian Lecture 1936. Oxford, 1936.
   
 • Groenveld, S. (1990): 'Kijken met andermans ogen. Angelsaksische historici over de Nederlandse Gouden Eeuw'. In: Neerlandica extra muros, 55, 1990, S. 49-62. [PDF]
   
 • Groenveld, S. (1992-1993): 'Koenraad Wolter Swart, Rotterdam 16 oktober 1916 – Wassenaar 27 juli 1992'. In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden, 1992-1993, S. 132-139. Online beschikbaar via dbnl: http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003199301_01/_jaa003199301_01_0015.htm [PDF]
   
 • Heeroma, K.: 'Jacob Haantjes (Renkum, 1 september 1899 – Goes, 3 augustus 1956)'. In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde, 1959, S. 64-71.
   
 • Heppleston, R. & R. Vismans (2006): 'Lying Low? Low Countries Studies in Great Britain and Ireland in the Early Twenty-first Century'. Sheffield, 2006. Online beschikbaar via alcs: http://www.alcs.group.shef.ac.uk/databases/lyinglow/Lying%20Low.pdf [PDF]
   
 • Hermans, T. (1993-1994): 'Studying single Dutch? What next? Dutch Studies in the anglophone world'. In: The Low Countries 1, 1993-1994, S. 204-211. [PDF]
   
 • Hermans, T. (1995): 'De neerlandistiek in de Engelstalige wereld'. In: Neerlandica extra muros 33, 1995, S. 96-99. [PDF]
   
 • Hermans, T.: 'De docent extra muros als literair vertaler'. F. Balk-Smit Duyzentkunst et al. (Hrsg.). In: Colloquium Neerlandicum 10. Handelingen Tiende Colloquium Neerlandicum. Woubrugge, 1988, S. 73-77. Online beschikbaar via dbnl: http://www.dbnl.org/tekst/_han001198801_01/_han001198801_01_0009.htm
   
 • Hermans, T.: 'Dutch. Literary translation into English'. O. Classe (Hrsg.), Encyclopedia of Literary Translation into English, 1, Londen, 2000, S. 390-392.
   
 • Hermans, T.: 'In memoriam R.P. Meijer'. In: Neerlandica extra muros 32, 1994, S. 1-2.
   
 • Hermans, T.: 'Translation’s other'. Londen, 1996. Inaugurele rede University College.
   
 • Hermans, T.: 'Virtual Dutch'. In: The Low Countries 15, 2007, S. 261-263.
   
 • Israel, J.I. (1994): 'K.W. Swart. Zijn loopbaan als historicus'. In: K.W. Swart, Willem van Oranje en de Nederlandse Opstand 1572-1584, inleiding door A. Duke & J.I. Israel, eds. R.P. Fagel et al. Den Haag, 1994, S. 11-17. [PDF]
   
 • Israel, J.I.: 'In memoriam Koenraad Wolter Swart (16 October 1916 – 27 July 1992)'. In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 107, 1992, S. 771-772.
   
 • Israel, J.I.: 'The Dutch Republic and the Hispanic World 1606-1661'. Oxford enz., 1982.
   
 • Jardine, L.: 'Going Dutch. How England plundered Holland’s glory'. Londen, 2008.
   
 • Kalma, J.J., 'Bowring in het Noorden. Een litteraire twist uit de jaren 1828-‘30'. In: De vrije Fries 44, 1960, S. 102-122.
   
 • King, P.K. (1963): 'De Nederlandse studie aan Engelse universiteiten'. In: Neerlandia 67, 1963, S. 158-159. [PDF]
   
 • King, P.K. (1970): 'Nederlands aan de universiteit te Cambrige'. In: Colloquium Neerlandicum 4 (1970). Verslag van het vierde colloquium van hoogleraren en lectoren in de nederlandistiek aan buitenlandse universiteiten, S. 56-57. Online beschikbaar via dbnl: http://www.dbnl.org/tekst/_han001197001_01/_han001197001_01_0009.htm [PDF]
   
 • King, P.K. (1973): 'Nederlands aan de universiteit te Cambridge'. In: Colloquium Neerlandicum 4. Verslag van het vierde Colloquium van hoogleraren en lectoren in de nederlandistiek aan buitenlandse universiteiten. ‘s-Gravenhage enz., 1973, S. 56-57. Online beschikbaar via dbnl: http://www.dbnl.org/tekst/_han001197001_01/ [PDF]
   
 • King, P.K. (1977): 'Multatuli and Gezelle. A Question of Literature and Social History'. Hull, 1977. Inaugurele rede.
   
 • King, P.K. (1988): 'De nem-student en de interdiscipline'. F. Balk-Smit Duyzentkunstet al. (Hrsg.). In: Colloquium Neerlandicum 10. Handelingen Tiende Colloquium Neerlandicum. Woubrugge, 1988, S. 343-348. Online beschikbaar via dbnl: http://www.dbnl.org/tekst/_han001198801_01/_han001198801_01_0042.htm#42
   
 • Kosmann, E.H.(1962-1963): 'Herdenking van Gustaaf Johannes Renier (25 september 1892 – 4 september 1962)'. In: Jaarboek der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 1962-1963, S. 401-407.
   
 • Kossmann, E.H. (1963): 'In Praise of the Dutch Republic'. Some Seventeenth-century Attitudes. Inaugurele rede University College. Londen, 1963.
   
 • Kossmann, E.H. (1966): 'De studie van het Noordnederlandse nationalisme'. In: Colloquium Neerlandicum 2. Verslag van het tweede colloquium van hoogleraren en lectoren in de nederlandistiek aan buitenlandse universiteiten. ’s-Gravenhage, 1966, S. 137-144. Online beschikbaar via dbnl: http://www.dbnl.org/tekst/_han001196401_01/_han001196401_01_0023.htm
   
 • Kossmann, E.H. (1967): 'Studie van het Nederlands aan Britse universiteiten. B: De Nederlandse geschiedenis'. W. Thys & J.M. Jalink (Hrsg.). De nederlandistiek in het buitenland. Het universitair onderwijs in de Nederlandse taal- en letterkunde cultuur- en politieke geschiedenis buiten Nederland en België. ’s-Gravenhage, 1967, 72-77.
   
 • Kossmann, E.H. (1988): 'Familiearchief'. In: Notities over voorouders, tijdgenoten en mijzelf. Amsterdam, 1998.
   
 • Kristel, M. (2009): 'De internationale neerlandistiek verenigd. Het begin'. M. Hüning & J. Konst (Hrsg.). In: Geschiedenis van de Extramurale Neerlandistiek in Europa. Te verschijnen in 2009.
   
 • Krol, E.J. (1997): 'De smaak der natie. Opvattingen over huiselijkheid in de Noord-Nederlandse poëzie van 1800 tot 1840'. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Hilversum, 1997.
   
 • Meijer, R.P. (1976): 'Groot-Brittannië'. In: Colloquium Neerlandicum 5, Verslag van het vijfde colloquium van hoogleraren en lectoren in de nederlandistiek aan buitenlandse universiteiten, S. 48-49. Online beschikbaar via dbnl: http://www.dbnl.org/tekst/_han001197301_01/_han001197301_01_0006.htm#6 [PDF]
   
 • Meijer, R.P. (1982): 'Groot-Brittannië. Nederlandse taal- en letterkunde'. J. De Rooij et al. (Hrsg.). In: Neerlandistiek buiten Nederland en België. ’s-Gravenhage, 1982, S. 43-49. [PDF]
   
 • Meijer, R.P. (e.a.) (1982): 'Verslag van de vergadering van het Engelse Taalgebied'. In: Colloquium Neerlandicum 8 (1982), Verslag van het achtste colloquium van docenten in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten, S. 21-43, S. 97-105. Online beschikbaar via dbnl: http://www.dbnl.org/tekst/_han001198201_01/_han001198201_01_0009.htm#9 [PDF]
   
 • Naeff, J.P. (1960): 'De waardering van Gerbrand Adriaenszoon Bredero'. Proefschrift Leiden. Gorinchem, 1960.
   
 • Newton, G. (1988): 'German studies at the University of Sheffield. A Historical Perspective, 1880-1980, together with a Graduate List, 1910-1988.' Sheffield, 1988, S. 19-87. [PDF]
   
 • Newton, G. (2008): 'The History of Dutch at the University of Sheffield'. In: Dutch Crossing. A Journal of Low Countries Studies 32 (2), 2008, 145-153.
   
 • Parker, G. (1977): 'The Dutch Revolt'. Londen, 1977.
   
 • Peek, S. (1993): 'Mr. Rigelsford en twee assistenten: Nederlands studeren in Liverpool'. In: VakTaal 6 (3), 1993, S. 7-8.
   
 • Pittery, F. (1988): 'De leerstoel Nederlands te London'. In: Neerlandia. (92) 5, November 1988, S. 207-209. [PDF]
   
 • Price, J.L. (1974): 'Culture and Society in the Dutch Republic during the 17th Century'. Londen, 1974.
   
 • Renier, G. (1945): 'The Criterion of Dutch Nationhood'. Inaugurele rede University College. Londen, 1945.
   
 • Renier, O. (1984): 'Before the Bonfire'. Shipston-on-Stour, 1984.
   
 • Roach, S. (1991): (Hrsg.) 'Across the Narrow Seas. Studies in the History and Bibliography of Britain and the Low Countries Presented to Anna E.C. Simoni'. Londen, 1991. [PDF]
   
 • Rogier, L.J. (1967): 'Herdenking van P. Geyl (15 december 1887-31 december 1966)'. In: Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, nieuwe reeks, 30 (12), Amsterdam, 1967.
   
 • Rowen, H. H. (1997): 'Geyl, Pieter'. In: International Encyclopedia of the social sciences. Biographical supplement. David Sills (Hrsg.), 18, 1997. [PDF]
   
 • Sötemann, A.L. (1995): 'Reindert Pieter Meijer'. In: Levensberichten en herdenkingen 1994, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam 1995, S. 65-71. [PDF]
   
 • Salverda, R. (1990): 'Linguistics and the Dutch'. Inaugurele rede University College. Londen, 1990.
   
 • Salverda, R. (2004): 'Wat doet een neerlandicus in London?'. In: [vakTaal] Tijdschrift van de landelijke Vereniging van Neerlandici. 17 (1), 2004. [PDF]
   
 • Schama, S. (1977): 'Patriots and Liberators. Revolution in the Netherlands 1780-1813'. Londen, 1977.
   
 • Schama, S. (1987): 'The Emberrassment of Riches. An Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age'. Londen, 1987.
   
 • Schofield, B. & H. Bouazza (2005): 'A collaborative translation project: Hafid Bouazza's Schrijven als geluk'. In: Dutch Crossing. A Journal of Low Countries Studies, 29, 2005, S. 305-314.
   
 • Swart, K.W. (1982): 'Nederlandse geschiedenis'. J. De Rooij et al. (Hrsg.). In: Neerlandistiek buiten Nederland en België. ’s-Gravenhage, 1982, S. 51-53.
   
 • Traxler Brown, B. (2007): 'In Memoriam Anna E.C. Harvey-Simoni 30 August 1916-8 January 2007'. In: Newsletter. Published by the Association for Low Countries Studies in Great Britain and Ireland, 7 (1), september 2007, S. 3-4.
   
 • Van Hees, P. (1981): 'Pieter Geyl (1887-1966)'. In: Historici van de twintigste eeuw, eds. A.H. Huussen jr., E.H. Kossmann, H. Renner. Intermediair/ Het Spectrum b.v. Amsterdam 1981 [PDF]
   
 • Van der Straeten, B. (2005): 'A Great Language, Why do foreigners learn Dutch?'. In: ? [PDF]
   
 • Verbaan, E. & R. Vismans (2008): 'It Was Prompted by the Narrowness of the Lang-Lit Idea. Interview with Peter King'. In: Dutch Crossing 32, 2008, S. 158-167.
   
 • Verbaan, E. & R. Vismans (2009): 'Modern Dutch Studies. Peter King en de opkomst van de interdiscipline'. M. Hüning & J. Konst (Hrsg.). In: Geschiedenis van de Extramurale Neerlandistiek in Europa. Te verschijnen in 2009.
   
 • Verbaan, E. (2007): 'Homo (m/v) literatus. Over vaardigheden in het extramurale literatuuronderwijs'. In: Neerlandistiek in Contrast. Bijdragen aan het Zestiende Colloquium Neerlandicum. Amsterdam, 2007, S. 321-347.
   
 • Verbaan, E. (2008): 'The Multicultural Society in the Netherlands. Technology-supported Inquiry-based Learning in an Inter-Institutional Context'. In: Teaching in Higher Education 13, 2008, S. 437-447.
   
 • Vincent, P. (1988): 'Sir John Bowring (1792-1832) as a translator and publicist of Dutch literature and culture'. M. Wintle & P. Vincent (Hrsg.). In: Modern Dutch Studies. Essays in Honour of Peter King, Professor of Modern Dutch Studies at the University of Hull, on the Occasion of his Retirement. Londen, 1988, S. 25-37 en 280-282.
   
 • Vincent, P.F. (1971): 'Sir Edmund Gosse and Frederik van Eeden. Some reflections on an unpublished correspondence'. In: The Modern Language Review 66, 1971, S. 125-138.
   
 • Vincent, P.F. (1983): 'bijdrage aan het ‘Forumgesprek met discussie over “Inhoud en vorm van de neerlandistiek buiten België en Nederland”'. In: Colloquium Neerlandicum 8. Verslag van het achtste colloquium van docenten in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten. ’s-Gravenhage enz., 1983, S. 33-36.
   
 • Vismans, R. (1992): 'Lagelandenkunde in Groot-Britannie en Ierland in de jaren negentig'. In: Publicatieblad van de Nederlandse Taalunie, 26, december 1992. [PDF]
   
 • Vismans, R. (1992): 'Low Countries Studies in the nineties'. In: Dutch Crossing, 46, 1992, 102-107. Ook verschenen in Bulletin of the Conference of University Teachers of German in Great Britain and Ireland, september 1992, S. 11-14 en als 'Lagelandenkunde in Groot-Brittannië en Ierland in de jaren negentig'. Publikatieblad Nederlandse Taalunie 26, 1992, S. 10-12. [PDF]
   
 • Weevers, T. (1948): 'The idea of Holland in Dutch Poetry'. Inaugurele rede Bedford College for Women, 1947. Oxford, 1948.
   
 • Weevers, T. (1961): 'Het academisch onderwijs van het Nederlands in Engeland'. In: Colloquium Neerlandicum 1 (1961), Verslag van het eerste colloquium van hoogleraren en lectoren in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten, S. 40-44. Online beschikbaar via dbnl: http://www.dbnl.org/tekst/_han001196101_01/_han001196101_01_0011.htm [PDF]
   
 • Weevers, T. (1964): 'Het behandelen van Nederlandse poëzie voor een buitenlands gehoor'. In: Colloquium Neerlandicum 2 (1964), Verslag van het tweede colloquium van hoogleraren en lectoren in de nederlandistiek aan buitenlandse universiteiten, S. 26-31. Online beschikbaar via dbnl: http://www.dbnl.org/tekst/_han001196401_01/index.htm [PDF]
   
 • Weevers, T. (1967): 'Studie van het Nederlands aan Britse universiteiten. A: De Nederlandse taal- en letterkunde'. W. Thys & J.M. Jalink (Hrsg.), De nederlandistiek in het buitenland. Het universitair onderwijs in de Nederlandse taal- en letterkunde cultuur- en politieke geschiedenis buiten Nederland en België.’s-Gravenhage, 1967, S. 65-71. [PDF]
   
 • Weevers, T. (1985): 'The beginnings of Dutch Studies in the University of London'. In: Dutch Crossing 25, 1985, S. 85-89. [PDF]
   
 • Wils, L. (1983): 'De Grootnederlandse gschiedschrijving'. In: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis Bruxelles : Société pour le Progrès des Etudes Philologiques et Historiques, 61, 1983 [PDF]
   
 • Wintle, M. (1988): 'Modern Dutch Studies: An Introduction'. In: Modern Dutch Studies: Essays in Honour of Peter King, Professor of Modern Dutch Studies at the University of Hull on the Occasion of His Ret, Continuum 1988 [PDF]
   
 • Wintle, M. (1990): 'Research and teaching in Dutch history in the UK: a first survey'. In: Dutch Crossing 42, 1990, S. 104-111. Ook verschenen als 'Perceptions of Dutch history in the United Kingdom'. In: Ex tempore: periodiek voor de studierichting geschiedenis van de KU Nijmegen 9, 1990, S. 271-278. [PDF]
   
 • Witlox, M. (1984): 'Interview met professor K.W. Swart'. In: Spiegel historiael, maandblad voor voorgeschiedenis en archeologie, 1984, S. 103-104. [PDF]
   
 • Woods, W. (1992): 'Professor Thedoor Weevers remembered'. In: Dutch Crossing 46, 1992, S. 114-116. [PDF]
   
 • Woods, W. (1994-1995): 'Theodoor Weevers: Amersfoort 3 juni 1904 – Bristol 11 januari 1992'. In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden, 1994-1995, S. 122-127. Online beschikbaar via dbnl: http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003199501_01/_jaa003199501_01_0012.htm [PDF]
   
 • Zaalberg, C.A. (1993): 'Theodoor Weevers. Amersfoort, 3 juni 1904 – Bristol, 11 januari 1992'. In: Levensberichten en herdenkingen. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam 1993, S. 89-92. [PDF]
   
 • van Strien, C.D. (1989): 'British Travellers in Holland during the Stuart Period. Edward Browne and John Locke as Tourists in the United Provinces'. In: Brill’s Studies in Intellectual History 42. Leiden, 1993. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam 1989.
   

[ Zurück ]