Onderzoek: zwaartepunten en projecten

Het onderzoek van de afdeling Nederlandse Taalkunde is gericht op de structuur en de geschiedenis van het Nederlands in een vergelijkend perspectief (in het bijzonder met betrekking tot het Duits en andere Germaanse talen). Daarnaast houden we ons bezig met sociale en maatschappelijke aspecten van het Nederlands in Nederland, België, Suriname en het Caribisch gebied. Aan deze onderwerpen besteden we dan ook veel aandacht in ons onderwijs.


Op het moment werken we aan de volgende taalkundige projecten:


Afgeronde projecten:

 • Wörter & Phrasen
  Project over A+N-samenstellingen (type Sauermilch, sneltrein) en idiomatische A+N-woordgroepen (type saurer Regen, zure regen), met financiële steun door de DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft)

 • Geschiedenis Neerlandistiek
  Aan ons instituut hebben we gewerkt aan een onderzoeksproject over de geschiedenis van de extramurale neerlandistiek, d.w.z. de neerlandistiek buiten Vlaanderen en Nederland. Dit project werd zowel door de afdeling Nederlandse taalkunde als door de afdeling Nederlandse letterkunde gerealiseerd. Een vervolgproject over de geschiedenis van de Duitse neerlandistiek werd gefinancierd door de DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft).

 • Forms of multilingualism in European history
  Deelproject in het kader van DYLAN (Language Dynamics and Management of Diversity), een geïntegreerd project van de Europese Unie

 • Modifying words. Dutch adverbial morphology in contrast.
  Promotieproject gericht op historisch-vergelijkend onderzoek naar de woordvorming van bijwoorden in het Nederlands en verwante Germaanse talen