Woordenboek Nederlands-Duits / Duits-Nederlands

RSS feed RSS

Mooi meegenomen!

Vertalingen naar het Duits aan de hand van actuele artikelen uit de Nederlandstalige pers.
Alle vertalingen zijn ook opgenomen in ons online vertaalwoordenboek (met verwijzingen naar de relevante artikelen).
NIEUW: Kijk eens naar onze account op Quizlet, een online tool voor het leren van woordjes.25.11.2020 | lees het artikel

KB geeft middeleeuwse plaatjes nieuw leven als memes

de KB (Ko­nink­lij­ke Bi­blio­theek) die Königliche Bibliothek in Den Haag
de middeleeuwen das Mittelalter
maatschappijkritisch gesellschaftskritisch, sozialkritisch
laaggeletterd mit schlechter Les- und Schreibleistung
opslaan speichern
de draak der Drache
het tafereel das Bild, die Szene
het kijkje der Blick
duurzaam dauerhaft

Archief van artikelen

  2020-11

 • 25.11.2020 | lees het artikel

  het beloofde land → das Gelobte Land
  klokslag 12.00 uur → Punkt/Schlag zwölf (Uhr)
  uitzinnig → berauscht
  oplopen → ansteigen, zunehmen
  tegenvallen → hinter den Erwartungen zurückbleiben
  zich vestigen → sich niederlassen
  onhoudbaar → unerträglich, untragbar
  de roti → hindustanisch-indisches Fladenbrot

 • 24.11.2020 | lees het artikel

  de commotie → die Aufregung
  de SP.A (Socialistische Partij Anders of Sociaal Progressief Alternatief) → eine flämische linke Partei
  onwerkbaar → unmöglich
  uitklaren → klären (in B)
  op iets uitdraaien → auf etwas hinauslaufen
  het onderspit delven → den Kürzeren ziehen
  iets niet onder stoelen of banken steken → aus etwas kein(en) Hehl machen, mit etwas nicht hinter dem Berg halten
  plezant → angenehm, schön (in B)
  de sloop → der Abriss
  een stokje voor iets steken → einer Sache einen Riegel vorschieben
  ontzuilen → sich (politisch, kulturell) nicht mehr aufsplittern
  iets kunnen missen als kiespijn → etwas kann einem gestohlen bleiben

 • 22.11.2020 | lees het artikel

  de beiaardier → der Glockenspieler, Carillonneur
  beduusd → verdutzt
  het geintje → der Scherz (in NL)
  doorspelen → zuspielen, weitergeben
  pakweg → etwa, circa
  het carillon → das Glockenspiel

 • 20.11.2020 | lees het artikel

  het gescharrel → das Gescharre
  De Kuip → Name des Fußballstadions von Feyenoord Rotterdam
  loslaten → loslassen, freilassen
  Stadsbeheer → die Stadtverwaltung
  op een gegeven moment → irgendwann
  kukelen → krähen
  de uitwerpselen → die Exkremente, Ausscheidungen
  rouwig → traurig, betrübt
  iets over het hoofd zien → etwas übersehen

 • 20.11.2020 | lees het artikel

  in het achterhoofd → im Hinterkopf
  middels → durch, mittels
  bevestigen → bestätigen
  het gezin → die Familie
  in iemands huid kruipen → in jemands Haut schlüpfen

 • 20.11.2020 | lees het artikel

  de aftocht blazen → den Rückzug antreten
  de Hun → der Hunne
  het persoonlijk voornaamwoord → das Personalpronomen
  het onderwerp → das Subjekt
  roemrucht → legendär
  betogen → darlegen, argumentieren
  iemand iets instampen → jemandem etwas einbimsen/einbüffeln
  het lijdend voorwerp → das Akkusativobjekt, das direkte Objekt
  bovenal → vor allem
  het bezittelijk voornaamwoord → das Possessivpronomen
  beklemtonen → betonen
  de enkelvoudige vorm → der Singular

 • 19.11.2020 | lees het artikel

  aan de voorwaarden voldoen → die Bedingungen erfüllen
  het publieke omroepbestel → der öffentlich-rechtliche Rundfunk
  achter de schermen → hinter den Kulissen
  het beleidsplan → das Konzept, das Programm
  iets claimen → Anspruch erheben auf etwas
  zwartgallig → griesgrämig
  de zwartkijker → der Schwarzmaler, Pessimist
  de mijlpaal → der Meilenstein
  bemachtigen → erobern

 • 17.11.2020 | lees het artikel

  het standbeeld → die Statue
  de nis → die Nische
  het stadhuis → das Rathaus
  de zijmuur → die Seitenmauer
  verwijderen → entfernen

 • 16.11.2020 | lees het artikel

  fors meer → sehr viel mehr
  de intocht van Sinterklaas → der Einzug des Nikolaus
  de tv-kijker → der Fernsehzuschauer
  de stoomboot → der Dampfer, das Dampfschiff
  anders dan anders → anders als sonst
  aanmeren → anlegen
  zwaaien → winken

 • 15.11.2020 | lees het artikel

  schuilen → sich verbergen / verstecken
  pa­ro­dië­ren → parodieren
  iets (voor iemand) in petto hebben → etwas (für jemanden) in petto haben
  de moed bij elkaar rapen → all seinen Mut zusammennehmen
  de zetel → der Sessel (in B)
  de lotsbestemming → das Schicksal

 • 14.11.2020 | lees het artikel

  de dodenakker → der Totenacker
  de Peel → Teil der Provinz Limburg
  beamen (be-amen) → bestätigen
  de beroering → die Aufregung
  de ontkenner → der Leugner, die Leugnerin
  op ... na → außer ..., bis auf ...
  de enkeling → die / der Einzelne
  ertoe doen → wichtig sein
  de verzamelbak → das Sammelbecken
  het tuig → das Pack, das Gesindel
  iets aankaarten → etwas anschneiden, zur Sprache bringen
  vergoelijken → beschönigen
  polderen → konsensorientiert verhandeln
  uitlichten → herausgreifen
  de hersenspoeling → die Gehirnwäsche
  iemand bestoken → jemanden bedrängen
  het is mooi geweest → jetzt reicht es

 • 13.11.2020 | lees het artikel

  de schuur → die Scheune
  het toonbeeld → das Musterbeispiel
  de misdaad → das Verbrechen
  de verwerking → die Verarbeitung
  iets neerzetten → etwas darstellen
  al dan niet → ± ja oder nein
  de boekenbon → der Büchergutschein

 • 12.11.2020 | lees het artikel

  het besef → das Bewusstsein
  in strijd met de goede zeden → sittenwidrig
  de patjakker → der Lump, Schuft
  iemand wegzetten → hinstellen, bloßstellen, öffentlich blamieren
  iets zien zitten → sich mit etwas einverstanden erklären können
  het smaldeel → der Teil
  cru → grob
  recht doen aan iets → einer Sache gerecht werden
  versleten → verschlissen, abgenutzt

 • 11.11.2020 | lees het artikel

  (ook) al → (auch) wenn
  de plechtigheid → die Feierlichkeit, die Zeremonie
  sober → schlicht
  de oud-strijder → der Kriegsveteran
  aanwakkeren → anfachen
  present tekenen → anwesend sein (in B)
  het gebeuren → das Ereignis
  de handen in elkaar slaan → zusammenarbeiten
  de klaroen → der Zink (Trompete)
  de klaproos → der Klatschmohn

 • 09.11.2020 | lees het artikel

  de neushoorn → das Nashorn
  het jong → das Junge
  de bevalling → die Geburt
  in verwachting zijn → schwanger sein

 • 07.11.2020 | lees het artikel

  de tekenaar → der Zeichner
  Fokke en Sukke → https://nl.wikipedia.org/wiki/Fokke_%26_Sukke
  het dictee → das Diktat
  de fout → der Fehler
  de luisteraar → der Hörer
  de taalkundige → der Sprachwisssenschaftler
  de bedoeling → die Absicht
  de huiskamer → das Wohnzimmer
  gemiddeld → durchschnittlich
  NTR (NPS, Te­le­ac, RVU) → öffentlich-rechtlicher Sender in den NL

 • 06.11.2020 | lees het artikel

  hard op weg zijn → auf dem besten Wege sein
  de belastingheffing → die Steuererhebung, Besteuerung
  in overleg (met) → nach Rücksprache (mit)
  martelen → foltern
  aankoersen op → Kurs nehmen auf

 • 05.11.2020 | lees het artikel

  zich buigen over iets → sich mit einer Sache beschäftigen / befassen
  zetelen → einen Sitz haben
  het agentschap → die Agentur
  veelkoppig → vielköpfig
  uitwissen → auslöschen, beseitigen
  zich vertalen → sich ausdrücken
  aan iets toe zijn → so weit sein, es brauchen, reif dafür sein
  contesteren → bestreiten, anfechten

 • 03.11.2020 | lees het artikel

  last krijgen van iets → unter etwas zu leiden anfangen
  tot tweemaal toe → nicht weniger als zweimal
  het alcoholonttrekkingsdelier → das Alkoholentzugssyndrom
  de stoornis → die Störung
  verergeren → sich verschlimmern
  de alcoholverslaving → die Alkoholsucht
  de ondervoeding → die Unterernährung
  het kenmerk → das Merkmal
  herstellen → sich erholen, genesen
  opperen → vorschlagen
  ontkrachten → entkräften
  een slag om de arm houden → sich nicht völlig festlegen, sich eine Hintertür offenhalten
  aandikken → aufbauschen, dramatisieren

 • 02.11.2020 | lees het artikel

  te pakken krijgen → erwischen
  op z'n mooist → am schönsten
  stutten → abstützen
  de walvisstaart → der Walschwanz
  beeldend → bildhaft, anschaulich
  het metrostel → der U-Bahnwagen
  rampzalig → katastrophal
  overeind → aufrecht
  aardig → ganz schön

 • 01.11.2020 | lees het artikel

  een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken → der Fuchs ändert den Balg und behält den Schalk
  althans → zumindest
  aldus → so
  op pad zijn → unterwegs sein
  een hap en een snap → hier etwas und dort etwas
  de grol → der Witz, der Jux
  de moordgozer → der Mordskerl
  kanen → schmausen
  de onbepaalde wijs → die Grundform, der Infinitiv

 • 01.11.2020 | lees het artikel

  tot over de oren → bis über beide Ohren
  de voorouders → die Vorfahren
  de motie → der Antrag
  iets uitzoeken → etwas untersuchen, recherchieren
  de kennis → die Kenntnisse, das Wissen
  er niet goed van afkomen → bei etwas nicht gut wegkommen
  nauw betrokken zijn → stark beteiligt sein
  de belangen behartigen → die Interessen vertreten
  stedelijk → städtisch, Stadt-
  blijk geven van iets → etwas zeigen

 • 2020-10

 • 30.10.2020 | lees het artikel

  voorkómen → verhindern
  kappen → fällen
  de riolering → die Kanalisation
  het spandoek → das Transparent
  leuzen scanderen → Losungen skandieren
  volhouden → durchhalten, aushalten
  onvervangbaar → unersetzlich
  terzijde schuiven → beiseite schieben
  plassen → pinkeln
  tot dusverre → bis jetzt, bisher
  smakelijk → appetitlich
  zich verzetten → sich wehren, Widerstand leisten

 • 29.10.2020 | lees het artikel

  het stripboek → das Comicheft
  Sranantongo → eine Umgangs- und Verkehrssprache in Suriname
  de uitgever → der Verleger, der Verlag
  langgekoesterd → lang gehegt
  iets tofs → etwas Tolles
  zich wegcijferen → seine eigenen Interessen zurückstellen
  iets uitvogelen → etwas ausknobeln
  zich storten → sich stürzen, sich werfen

 • 27.10.2020 | lees het artikel

  gezamenlijk → gemeinsam
  de gemoedsrust → die Gemütsruhe, Seelenruhe
  het begrip → das Verständnis
  aanvatten → beginnen (in B)
  uiting geven aan iets → etwas zum Ausdruck bringen
  de vergeving → die Verzeihung, Vergebung
  vergen → erfordern, fordern, verlangen
  vastberaden → entschieden, entschlossen
  bewandelen → beschreiten
  aanzetten → anregen

 • 27.10.2020 | lees het artikel

  het topstuk → das Spitzenexponat
  aanscherpen → verschärfen
  soortgelijk → ähnlich
  buitmaken → erbeuten
  opschroeven → erhöhen
  de vork → die Gabel
  de tralies → das Gitter
  op verzoek → auf Bitten
  schatrijk → steinreich, schwerreich
  tot dusver → bislang, bis jetzt, bisher

 • 26.10.2020 | lees het artikel

  veelal → vielfach, meistens
  afkomen op iets → herbeiströmen, angelockt werden von etwas
  de verzamelplek → der Sammelplatz
  eraan toegaan → hergehen
  schoppen → treten
  het is onbegonnen werk → es ist verlorene Liebesmühe
  qua ... → was ... betrifft
  bekeuren → ein Strafmandat erteilen
  er is geen beginnen aan → damit brauchen wir gar nicht erst anzufangen
  hartstikke → ganz, total (in NL)
  op de hoogte zijn → im Bilde sein / Bescheid wissen
  tegenhouden → verhindern
  oprollen → verhaften
  af en aan → hin und her, auf und ab
  zo → so, gleich, sofort
  de boswachter → der Förster
  voor de lol → zum Spaß

 • 26.10.2020 | lees het artikel

  met geen woord reppen over iets → etwas mit keinem Wort erwähnen
  het Brussels Gewest → die Region Brüssel
  in se → an sich
  aan de orde zijn → an der Tagesordnung sein
  geenszins → keineswegs
  zich achter de oren krabben → sich hinter die Ohren kratzen
  taalgevoelig → sprachempfindlich
  naargelang → je nach, entsprechend
  gezag hebben → Autorität besitzen
  op eigen houtje → auf eigene Faust
  nuanceren → nuancieren, differenzieren

 • 25.10.2020 | lees het artikel

  de aderlating → der Aderlass
  de klap → der Schlag
  hard aankomen → hart treffen
  leunen op iets → sich auf etwas stützen
  de drogisterij → die Drogerie
  de toonbank → der Ladentisch
  de klandizie → die Kundschaft
  de viskraam → der Fischstand
  nagenoeg → fast, nahezu
  dumpen → wegwerfen
  een brok in de keel krijgen → einen Kloß im Hals(e) haben
  met knikkende knieën → mit schlotternden Knien
  de groenteboer → der Gemüsehändler
  de oosterburen → die Nachbarn im Osten, die Deutschen
  oplopen → ansteigen, zunehmen

 • 25.10.2020 | lees het artikel

  het gaat hard → es geht schnell
  nochtans → allerdings, dennoch
  touwtrekken → Tauziehen
  in de schoot werpen → in den Schoß fallen
  fier → stolz, selbstbewusst
  in iemands voetsporen treden → in jemands Fußstapfen treten

 • 23.10.2020 | lees het artikel

  Statia (Sint Eustatius) → niederländische Insel in der Karibik
  de opkomst → die Beteiligung
  de eilandsraad → die Volksvertretung auf Bo­nai­re, Sint-Eus­ta­ti­us en Sa­ba
  het ingrijpen → das Eingreifen
  komen opdagen → erscheinen
  de bezorgdheid → die Besorgnis
  iets in de wacht slepen → etwas ergattern
  vurig → inständig
  het geruzie → die Streiterei
  de stemmer → der Wähler
  de uitdaging → die Herausforderung
  erop nahouden → vertreten
  uitpakken → ausfallen
  waarnemend → stellvertretend
  de verkiezingswaarnemer → der Wahlbeobachter
  de lijsttrekker → der Spitzenkandidat
  bot vangen → abblitzen, auf Granit beißen
  de kiesdeler → der Wahlquotient
  gezien het verleden → angesichts der Vergangenheit

 • 23.10.2020 | lees het artikel

  het lidland → der Mitgliedsstaat
  het linnen → das Leinen
  presteren → leisten
  de pentekening → die Federzeichnung
  uitbeelden → darstellen
  de saamhorigheid → die Zusammengehörigkeit
  de toewijding → die Hingabe
  felgekleurd → in kräftigen/leuchtenden Farben, farbenfroh
  de tint → der Farbton
  om de zoveel jaar → alle paar Jahre

 • 23.10.2020 | lees het artikel

  zich vestigen → sich niederlassen
  tot slaaf gemaakt → versklavt
  leidinggevend → leitend
  uitzonderlijk → außergewöhnlich
  zich verdienstelijk maken → sich um etwas verdient machen

 • 22.10.2020 | lees het artikel

  de overheidsdienst → die Behörde
  waarschuwen → warnen
  beveiligen → sichern, schützen
  achterhalen → ermitteln, herausfinden
  het wachtwoord → das Passwort
  pogen → versuchen
  de aanloop (naar) → im Vorfeld
  nauwgezet → genau, gewissenhaft
  raak zijn → treffen, sitzen
  pardoes → plötzlich
  stomverbaasd → sehr erstaunt, mehr als verwundert
  tweestapsverificatie → Echtheitsprüfung in zwei Schritten
  in de wind slaan → in den Wind schlagen
  ondermijnen → unterminieren, untergraben
  ingewikkeld → kompliziert

 • 21.10.2020 | lees het artikel

  de fuik → die Reuse
  aanpakken → sich vorknöpfen
  ten strijde trekken → in den Kampf ziehen
  neerstorten → abstürzen
  opscheppen → angeben, protzen
  neerschieten → erschießen
  het doelwit → die Zielscheibe
  stuwen → treiben
  deugen → taugen
  terechtkomen → landen
  de bedoeling → die Absicht
  temmen → zähmen
  desondanks → trotzdem, dennoch

 • 20.10.2020 | lees het artikel

  de nachtklok → die Ausgangssperre
  opleveren → ergeben, bringen
  zich haasten → eilen, sich beeilen
  het studentenkot → die Studentenbude (in B)
  zich bij iets neerleggen → sich mit etwas abfinden
  tof → toll, spitze
  iets doorhebben → etwas kapieren
  de baan → die Straße (in B)
  de nachtwinkel → der Späti
  op de valreep → (kurz) vor Toresschluss
  de dreupel → ein Glas Schnaps (in B)

 • 20.10.2020 | lees het artikel

  de dienstplicht → die Wehrpflicht
  opkomen → einrücken
  opschorten → aussetzen
  de krijgsmacht → das Militär, die Streitkräfte
  bezwaar maken → Einspruch erheben
  vooruitlopen → antizipieren
  te zijner tijd (t.z.t.) → zu seiner/gegebener Zeit

 • 20.10.2020 | lees het artikel

  de pruik → die Perücke
  immers → ja, jedenfalls
  de huidskleur → die Hautfarbe
  onherkenbaar → unkenntlich
  de intocht van Sinterklaas → der Einzug des Nikolaus
  gênant → peinlich
  uitbannen → verbannen
  de prullenbak → der Mülleimer
  de roetveegpiet → der mit Rußstreifen geschminkte Begleiter des Sinterklaas
  de pakjesboot → das Nikolausboot

 • 19.10.2020 | lees het artikel

  veilen → versteigern
  de opbrengst → der Erlös, Ertrag
  het kopstuk → der Prominente, das große Tier
  een conflict beslechten → einen Konflikt schlichten
  de erfgenaam → der Erbe, die Erbin
  het doek → das Gemälde
  de liefdadigheid → die Wohltätigkeit
  in ruil voor → im Tausch für
  zoek zijn → vermisst werden

 • 19.10.2020 | lees het artikel

  koesteren → hegen und pflegen
  slagen → gelingen
  de ingezetene → der Einwohner
  onderbelicht → unterbelichtet, (zu) wenig beachtet
  voldoen aan iets → etwas entsprechen, erfüllen
  het vermaak → das Vergnügen
  Joop Klepzeiker → Comic-Strip-Figur
  iets in de wacht slepen → etwas ergattern
  het Gouden Kalf → niederländischer Filmpreis
  de beeldbuis → die Bildröhre, die Glotze
  aan de televisie gekluisterd zitten → gebannt vor dem Fernsehapparat sitzen
  recentelijk → vor kurzem, kürzlich
  geoormerkt → zweckgebunden
  het proefschrift → die Dissertation
  bij elkaar sprokkelen → zusammen bekommen
  eeuwig zonde! → jammerschade!
  klaarblijkelijk → offensichtlich
  iets om zeep helpen → einer Sache den Garaus machen
  een druppel op de gloeiende plaat → ein Tropfen auf den heißen Stein
  brood zien in iets → sich finanziellen Vorteil von etwas versprechen
  de achterbuurt → das Armenviertel

 • 17.10.2020 | lees het artikel

  In familieverband → in Familienzusammenhang
  beknopt → knapp, kurz
  zich achter iemand / iets scharen → sich hinter jemanden / etwas stellen
  kil → kühl
  zich tegen iets verzetten → sich einer Sache widersetzen
  in iets berusten → sich mit etwas zufriedengeben
  de teneur → der Tenor

 • 16.10.2020 | lees het artikel

  de ophef → die Aufregung
  de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) → das Presseamt der niederländischen Regierung
  raken → berühren, treffen
  naar aanleiding van (n.a.v.) → anlässlich
  het onbegrip → das Unverständnis
  afblazen → abblasen, absagen
  ongekend → beispiellos, noch nie dagewesen
  de deuk → die Delle, Beule
  gissen → raten

 • 14.10.2020 | lees het artikel

  met de grond gelijkmaken → dem Erdboden gleichmachen
  vertragen → verzögern
  iets boven tafel halen → etwas ans Tageslicht bringen
  hertrouwen → sich wieder verheiraten
  de verschrikking → der Schrecken, das Grauen
  besmettelijk → ansteckend
  doodsbang zijn → eine tödliche Angst haben
  in de war zijn → verwirrt sein
  de platenzaak → das Schallplattengeschäft
  onvermoeibaar → unermüdlich

 • 09.10.2020 | lees het artikel

  eruit komen → eine Lösung finden
  klappen → sprechen, quatschen (in B)
  de noorderbuur → der nördliche Nachbar, Niederländer (in B)
  nougatbollen → nichts!, nix! (in B)

 • 07.10.2020 | lees het artikel

  verkeerd vallen → schlecht ankommen
  de pet → die (Schirm)Mütze
  in het verkeerde keelgat schieten → in die falsche Kehle geraten
  de plank misslaan → sich vertun, auf dem Holzweg sein
  in de waagschaal leggen → aufs Spiel setzen
  verstrekkend → weitreichend
  iets inperken → etwas einschränken / beschränken
  de overheidsbemoeienis → die staatliche Einmischung
  iets ongedaan maken → etwas rückgängig machen

 • 07.10.2020 | lees het artikel

  op café → in der Kneipe (in B)
  het kind van de rekening zijn → die Zeche bezahlen müssen, etwas ausbaden müssen
  het gegeven → das Faktum, die Tatsache
  bij wijze van spreken → sozusagen
  buiten gaan → hinausgehen (in B)
  aanleunen → sich lehnen an
  zich zetten → sich setzen
  het gezond verstand → der gesunde Menschenverstand
  opdoen → gewinnen, sammeln

Niets gevonden!

[ Complete lijst tonen (zeer lang) ]