Woordenboek Nederlands-Duits / Duits-Nederlands

RSS feed RSS

Mooi meegenomen!

Vertalingen naar het Duits aan de hand van actuele artikelen uit de Nederlandstalige pers.
Alle vertalingen zijn ook opgenomen in ons online vertaalwoordenboek (met verwijzingen naar de relevante artikelen).
NIEUW: Kijk eens naar onze account op Quizlet, een online tool voor het leren van woordjes.16.09.2020 | lees het artikel

België geeft tand onafhankelijkheidsleider Lumumba terug (video)

zich bemoeien met iets sich einmischen in etwas
zich afscheiden sich trennen
de inmenging die Einmischung
de bemoeienis die Einmischung
iets niet zien zitten etwas nicht wollen, sich mit etwas nicht einverstanden erklären können
overmeesteren überwältigen, bezwingen
de opstandeling der Aufständische
de stoffelijke resten die sterblichen Überreste
zagen sägen
het zwavelzuur die Schwefelsäure
het verzoek die Bitte, das Ersuchen

Archief van artikelen

  2020-09

 • 16.09.2020 | lees het artikel

  meteen → sofort
  de Oostkantons → die Ostkantone
  het gasbrandertje → der Gasbrenner
  de schoenpoets → die Schuhcreme
  vroeg uit de veren → früh aus den Federn
  zeg maar → mit anderen Worten
  de pet → die Mütze

 • 15.09.2020 | lees het artikel

  vrijuit gaan → ohne Strafe / ungestraft davonkommen
  het auto-brouwerijsyndroom → das Eigenbrauer-Syndrom
  de weghelft → die Straßenseite, die Fahrspur
  de tegenligger → der entgegenkommende Wagen
  de blikschade → der Blechschaden
  toestaan → erlauben
  de officier van justitie → der Staatsanwalt (in NL)
  de aandoening → die Krankheit, das Leiden

 • 14.09.2020 | lees het artikel

  andermaal → wieder
  iets op de korrel nemen → etwas aufs Korn nehmen
  een lans breken → eine Lanze brechen
  de streekgenoot → der Landsmann
  de Open VLD (Vlaamse Liberalen en Democraten) → die flämische liberale Partei
  de N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie) → eine flämisch nationalliberale Partei
  op het schild hijsen → auf den Schild heben
  de / het CD&V (Christendemocratisch & Vlaams) → die flämische christdemokratische Partei
  uithalen naar iets / iemand → etwas / jemanden kritisieren
  de criticaster → der Kritikaster, Krittler
  een en ander → das Erwähnte
  de sp.a (Socialistische Partij Anders of Sociaal Progressief Alternatief) → eine flämische linke Partei
  schamper → abfällig, geringschätzig
  de demarche → die Demarche
  stof doen opwaaien → Staub aufwirbeln

 • 13.09.2020 | lees het artikel

  zo'n → etwa
  het asielbeleid → die Asylpolitik
  onmiddellijk → sofortig
  in opleiding → in der Ausbildung
  de tropenarts → der Tropenarzt, dieTropenärztin
  tekortschieten → versagen
  de aanfluiting → der reine/reinste/blanke Hohn
  het handjeklap → das Feilschen
  wegkijken → wegsehen

 • 11.09.2020 | lees het artikel

  de overdaad → das Übermaß
  laaggeletterd → mit schlechter Les- und Schreibleistung
  tegen iets op kunnen → etwas gewachsen sein
  sluipenderwijs → schleichend
  het lood → das Blei
  verslinden → verschlingen
  bevoorrecht → privilegiert
  schrijnend → bitter, himmelschreiend
  volstrekt uit de tijd → völlig altmodisch
  een neerwaartse spiraal → eine Abwärtsspirale
  betwisten → anfechten, bestreiten
  doorgaans → in der Regel
  zich voordoen → auftreten
  het getob → das Gegrübel
  zich verplaatsen → sich versetzen
  de arme sloeber → der arme Schlucker
  bekokstoven → aushecken
  zich verhouden → sich verhalten
  de euthanasie → die Sterbehilfe
  prikkelen → stimulieren
  het voorproefje → der Vorgeschmack, die Kostprobe
  iets beteugelen → etwas unter Kontrolle bringen, etwas zügeln

 • 09.09.2020 | lees het artikel

  vooruit → vorwärts
  de sp.a (Socialistische Partij Anders of Sociaal Progressief Alternatief) → eine flämische linke Partei
  zonet → gerade, soeben
  hedendaags → heutig, zeitgenössisch
  iets voor zich houden → etwas für sich behalten
  aanslaan → ankommen, Anklang finden
  erop vooruit gaan → besser werden, sich verbessern / weiterentwickeln
  de knipoog → das Augenzwinkern, die Anspielung

 • 09.09.2020 | lees het artikel

  geplaagd worden → gequält/geplagt werden
  de diarree → der Durchfall
  de beerput → die Senkgrube
  middeleeuws → mittelalterlich
  de spoelworm → der Spulwurm
  de zweepworm → der Schlauchwurm
  de lintworm → der Bandwurm
  de leverbot → der große Leberegel
  de haarworm → der Haarwurm
  het voedingspatroon → die Ernährungsweise, Essgewohnheiten
  de / het riool → der (Abwasser)Kanal
  de uitwerpselen → die Exkremente, Ausscheidungen

 • 08.09.2020 | lees het artikel

  Prinsjesdag → die jährliche festliche Eröffnung des niederländischen Parlaments
  onder vuur komen te liggen → unter Beschuss geraten
  vermeend → angeblich, vermeintlich
  borduren → sticken
  het weeshuis → das Waisenhaus
  de behuizing → die Behausung

 • 05.09.2020 | lees het artikel

  bent u nog mee? → kommen Sie noch mit? (in B)
  paars → lila
  lanceren → einführen, starten
  de bubbel → die Blase
  uitleggen → erklären
  met iets op de proppen komen → etwas vorstellen
  aan zet zijn → am Zug sein

 • 05.09.2020 | lees het artikel

  iemand in diskrediet brengen → jemanden in Verruf bringen
  iemand te grazen nemen → jemanden hereinlegen
  roerloos → bewegungslos
  iets aantasten → etwas antasten / angreifen
  temeer → zumal
  de opzet → die Absicht, Planung
  de bemoeienis → die Einmischung
  alleszins → durchaus, in jeder Hinsicht
  in beginsel → im Prinzip
  krenken → kränken, verletzen
  meewegen → mitzählen
  het rookgordijn → der Nebel
  in cassatie gaan → in die Revision gehen
  rellen → Krawall machen
  vrijuit gaan → ohne Strafe / ungestraft davonkommen
  de Hoge Raad → der Oberste Gerichtshof (der Niederlande)
  de strafpleiter → der Strafverteidiger
  beamen (be-amen) → bestätigen

 • 04.09.2020 | lees het artikel

  oprecht → aufrichtig
  door iets heen kijken → etwas durchschauen
  veinzen → heucheln, simulieren, vortäuschen
  het wrak → das Wrack
  overwegen → erwägen
  de voldoening → die Befriedigung, Genugtuung
  het niet droog houden → weinen
  legio → zahlreich
  de aanvaring → der Konflikt
  volschieten → von Emotionen überwältigt werden
  trillen → zittern
  de lijsttrekker → der Spitzenkandidat
  bij voorkeur → vorzugsweise
  krokodillentranen → Krokodilstränen
  de motie van wantrouwen → der Misstrauensantrag
  de afkeuring → die Missbilligung

 • 03.09.2020 | lees het artikel

  de muurschildering → die Wandmalerei
  iets rijk zijn → etwas haben
  de zijkant → die Seite, Seitenfläche
  zij → sie
  inhuldigen → einweihen

 • 02.09.2020 | lees het artikel

  de leegte → die Leere
  vrijgemaakt → befreit
  vermeend → vermeintlich
  de expositie → die Ausstellung
  de geschiedkundige → der Historiker
  de verzetsstrijder → der Widerstandskämpfer

 • 02.09.2020 | lees het artikel

  met lantaarnpaal en al → inklusive Laternenpfahl
  alle hens aan dek → alle Mann an Deck
  iets in de gaten houden → auf etwas achten, etwas im Auge behalten
  ontruimen → räumen
  de dekschuit → der Schleppkahn
  stutten → abstützen
  de begane grond → das Erdgeschoss/Parterre
  het prikbord → die Pinnwand
  tochten → ziehen
  iets in de gaten hebben → etwas merken, durchschauen
  de verwaarlozing → die Vernachlässigung, Verwahrlosung

 • 01.09.2020 | lees het artikel

  de fontein → der Springbrunnen
  de bouwvakker → der Bauarbeiter
  luguber → gruselig
  ietwat → etwas, ein bisschen
  Waals → wallonisch
  de burgervader → der Bürgermeister
  aloud → sehr alt

 • 2020-08

 • 31.08.2020 | lees het artikel

  zich overschreeuwen → sich überschreien
  de tak → der Zweig
  hagelwit → strahlend weiß
  de omheining → das Gehege
  belaagd worden → bedroht werden
  loeien → tosen
  de aftrap → der Startschuss, Auftakt
  nieuwbakken → frisch gebacken
  een stuk of vijftien → um die fünfzehn
  op een steenworp afstand → einen Steinwurf weit
  in een handomdraai → im Handumdrehen
  zich ontwaren → sich zeigen
  het grasveld → die Grasfläche
  daadwerkelijk → tatsächlich
  koukleumen → frieren
  de weg kwijtraken → sich verirren
  de lichaamsbeweging → die Körperbewegung

 • 31.08.2020 | lees het artikel

  het gevaarte → der Koloss
  de rijstrook → die Fahrspur, der Fahrstreifen
  tillen → heben
  veel bekijks trekken → großes Aufsehen erregen
  de snelweg → die Autobahn
  het steunpunt → der Stützpunkt
  bijbenen → mitkommen, mithalten
  de boerderij → der Bauernhof

 • 30.08.2020 | lees het artikel

  prestigieus → prestigeträchtig, Prestige-
  de uier → das Euter
  de vertaler → der Übersetzer, die Übersetzerin
  vol lof zijn over → des Lobes voll sein über
  inmiddels → inzwischen, mittlerweile

 • 28.08.2020 | lees het artikel

  erbij pakken → dazu nehmen
  lijken → scheinen
  de stratenmaker → der Straßenbauer
  iets nalopen → etwas kontrollieren
  kloppen → stimmen
  het onderhoud → die Wartung, Instandhaltung
  het wegdek → die Straßendecke, der Straßenbelag
  schuin → schräg
  dwars → quer
  het wijkgebouw → das Bürgerhaus

 • 28.08.2020 | lees het artikel

  actievoeren → protestieren
  de versoepeling → die Lockerung
  op iets hameren → auf etwas drängen
  stilletjesaan → allmählich, langsam
  opraken → ausgehen
  de relletjes → die Krawalle
  fnuiken → brechen, untergraben
  het weefsel → das Gewebe
  Bozar (Paleis voor Schone Kunsten / Palais des Beaux-Arts) → Kulturzentrum in Brüssel

 • 27.08.2020 | lees het artikel

  de NS (Nederlandse Spoorwegen) → die Bahn
  vergen → beanspruchen
  schrappen → streichen
  schaven → hobeln, feilen
  groeien → wachsen, zunehmen
  doordat → dadurch dass
  maatschappelijk → gesellschaftlich

 • 27.08.2020 | lees het artikel

  kersvers → frischgebacken
  torenhoog → haushoch
  een hard gelag → ein schweres Los, eine bittere Pille
  de Decembermoorden → am 8. Dezember 1982 wurden 15 Gegner der Militärregierung in Surinam umgebracht
  op iets vooruitlopen → einer Sache vorgreifen
  wegsluizen → schleusen
  indruisen tegen → verstoßen gegen
  het slop → die Sackgasse
  het leeuwendeel → der Löwenanteil
  het beginsel → das Prinzip, der Grundsatz
  afgrendelen → absperren, abriegeln
  van de baan zijn → nicht mehr zur Diskussion stehen, sich erledigt haben
  iets lospeuteren → etwas abschwatzen / abluchsen
  de dooi → das Tauwetter

 • 26.08.2020 | lees het artikel

  het gezeur → die Nörgelei
  iets niks vinden → von etwas nichts halten
  sprankelend → sprühend, sprudelnd, spritzig
  kennis van zaken → Sachverstand
  de rouwkaart → der Trauerbrief
  iemand voor iets strikken → jemanden für etwas ködern / einspannen
  onvoltooid → unvollendet
  zegge en schrijve → sage und schreibe
  ten strijde trekken → in den Kampf ziehen
  benepen → kleinlich, engherzig, engstirnig
  met smaak vertellen → genüsslich erzählen
  gniffelen → schmunzeln
  de geestdrift → die Begeisterung
  gebrekkig → mangelhaft, unzulänglich
  knap → klug, intelligent
  in hart en nieren → mit Leib und Seele
  iemand met een kluitje in het riet sturen → jemanden mit leeren Versprechungen abspeisen
  voornaam → vornehm, fein
  opgewekt → vergnügt, heiter
  opwekken → ermuntern

 • 26.08.2020 | lees het artikel

  verminken → verstümmeln
  verscheuren → zerreißen
  de reliek → die Reliquie
  het Rampjaar → das Katastrophenjahr (1672)
  reddeloos → rettungslos
  redeloos → unvernünftig, blind
  radeloos → ratlos
  het stadhouderloos tijdperk → die statthalterlose Periode
  de Raadspensionaris → der Ratspensionär (höchster Verwaltungsbeamte der Provinz Holland)
  de orangist → der Orangist (Anhänger des Hauses von Oranien)
  de achterkleinzoon → der Urenkel
  Willem de Zwijger → Wilhelm von Oranien, genannt der Schweiger
  verwijten → vorwerfen
  verwaarlozen → vernachlässigen
  de waterlinie → Landstrich, der zur Verteidigung unter Wasser gesetzt werden kann
  ontslag aanvragen → den Rücktritt einreichen
  onder vuur liggen → schwerer Kritik ausgesetzt sein
  beramen → planen
  de pijnbank → die Folterbank
  de predikant → der Pfarrer, Pastor (protestantisch)
  medeplichtig → mitschuldig
  de ledematen → die Gliedmaßen

 • 22.08.2020 | lees het artikel

  de stormloop → der Ansturm
  de peer → die Birne
  bestuiven → bestäuben
  de koelcel → der Kühlraum
  verschepen → verschiffen
  iets niet over het hart kunnen verkrijgen → nicht übers Herz bringen können
  de versnipperaar → der Reißwolf
  de snelbinder → das Gepäckträgerspannband
  de saamhorigheid → die Zusammengehörigkeit
  de tegel → die Fliese, die Platte

 • 20.08.2020 | lees het artikel

  de spullen → die Sachen
  de pruik → die Perücke
  de oorbel → der Ohrring, Ohrklipp, das Ohrgehänge
  de molensteenkraag → der Mühlsteinkragen
  huidkleurig → hautfarben
  de roetveegpiet → der mit Rußstreifen geschminkte Begleiter des Sinterklaas

 • 19.08.2020 | lees het artikel

  de muurtekening → die Wandmalerei
  de vastgoedmakelaar → der Immobilienmakler
  letterlijk en figuurlijk → im wahrsten Sinne des Wortes
  beplakken → bekleben
  het huzarenstuk → die gelungene / erfolgreiche Leistung, der Husarenstreich
  het touw → das Seil
  de bliksemafleider → der Blitzableiter

 • 17.08.2020 | lees het artikel

  vele gedaanten hebben → viele Erscheinungsformen haben
  ongeschikt → ungeeignet
  gewassen verbouwen → Gewächse anbauen
  raadplegen → konsultieren, zurate ziehen
  de tot slaaf gemaakte → der / die Versklavte
  dergelijk → derartig, solch
  de achternaam → der Nachname, Familienname
  oneerbiedig → respektlos
  het knooppunt → der Knotenpunkt
  een interview afnemen → ein Interview führen/machen
  de voorouders → die Vorfahren, Ahnen
  aansterken → (wieder) zu Kräften kommen, sich erholen

 • 15.08.2020 | lees het artikel

  ongemakkelijk → unbehaglich, lästig, unbequem
  het jappenkamp → das japanische Konzentrationslager (im Zweiten Weltkrieg)
  ondergeschikt → untergeordnet
  het hutkoffer → der Schiffskoffer
  de zolder → der Dachboden
  iets bekladden → etwas beschmieren
  Indië (Ne­der­lands-In­dië) → jetzt: Indonesien
  Indisch → indonesisch
  de wandaad → die Untat
  walgelijk → widerlich, ekelhaft
  doorvragen → weiterfragen, nachbohren
  gitzwart → pechschwarz
  onlosmakelijk → unverbrüchlich

 • 15.08.2020 | lees het artikel

  roekeloos → leichtsinnig, unbesonnen
  de gedragswetenschap → die Verhaltenswissenschaft
  de autogordel → der Sicherheitsgurt
  de stelligheid → die Bestimmtheit, Entschiedenheit
  RIVM (Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mi­li­eu) → Nationales Institut für Gesundheit und Umwelt
  daar komt de aap uit de mouw → da kommt die Katze aus dem Sack
  iets met de natte vinger doen → etwas husch, husch erledigen, über den Daumen peilen
  een brevet van onvermogen → ein Armutszeugnis
  subiet → sofort, gleich
  achterhaald → überholt
  het faliekant mis hebben → sich völlig / total irren
  de inlichtingendienst → der Geheimdienst, der Nachrichtendienst
  stellig → entschieden
  zo'n vaart zal het niet lopen → es ist alles halb so schlimm
  het zorgstelsel → das Gesundheitssystem
  bij vlagen → von Zeit zu Zeit, gelegentlich
  door het oog van de naald kruipen → mit knapper Not davonkommen
  het scheelde geen haar → es hat wenig gefehlt
  onverstandig → unvernünftig
  ingaan tegen iets → gegen etwas verstoßen
  gezagsgetrouw → regierungstreu, obrigkeitstreu
  iets onderkennen → etwas erkennen
  wars zijn van iets → einer Sache abgeneigt sein

 • 14.08.2020 | lees het artikel

  behoorlijk → gehörig
  diep in het glaasje kijken → sich betrinken
  beschonken → betrunken
  de jonker → der Junker
  de zuipschuit → der Säufer
  de borrel → der Schnapps
  zich een stuk in de kraag drinken → sich einen antrinken

 • 14.08.2020 | lees het artikel

  de waffel → die Klappe, das Maul
  dieftig → diebisch
  staatkundig → staatlich
  de trawant → der Kumpan, der Handlanger
  de NDP (Na­ti­o­na­le De­mo­cra­ti­sche Par­tij) → politische Partei in Suriname
  er niets van bakken → mit etwas überhaupt nicht klarkommen, mit etwas nicht fertig werden, etwas nicht fertig bringen
  de welvaart → der Wohlstand
  het welzijn → das Gemeinwohl, Wohlergehen
  bewerkstelligen → erreichen, zustande bringen
  verkwisten → verschwenden, vergeuden
  het beleid → die Politik
  de bedelstaf → der Bettelstab
  de smurrie → der Matsch
  de beerput → das Sammelbecken​ allen Übels, der Schmutz
  paars → lila (Farbe der NDP)
  de slijmerd → der Schleimer, Schleimscheißer
  het snoepreisje → die Vergnügungsfahrt
  de ontsteltenis → das Entsetzen, die Bestürzung
  voor iemand het veld ruimen → jemandem das Feld räumen
  ten bate van iets → zugunsten von etwas
  leugenachtig → verlogen, lügenhaft, lügnerisch
  apert → offenbar, offenkundig
  haantje-de-voorste zijn → die erste Geige spielen
  het geboefte → das Gesindel
  dienen → müssen
  de euvele moed hebben om … → die Unverschämtheit haben, …, sich erdreisten, …
  liegen dat het gedrukt staat → lügen wie gedruckt
  de boedel → das Inventar
  de boef → der Schurke, Gauner, Verbrecher
  de accountant → der Wirtschaftsprüfer
  spitten → graben
  de sluier lichten → den Schleier lüften
  rommelen → pfuschen

 • 12.08.2020 | lees het artikel

  de weduwnaar → der Wittwer
  de buidegom → der Bräutigam
  iemand voorlichten → jemanden informieren / aufklären
  let op je woorden → pass auf, was du sagst
  lauw → lau
  onverschillig → gleichgültig
  gaaf → toll, irre (in NL)
  gruwelijk → grauenhaft
  wreed → grausam, brutal
  graag gedaan! → gern geschehen!

 • 11.08.2020 | lees het artikel

  de zaak → der Prozess
  de misdaad → das Verbrechen
  de procedure → der Prozess
  het verzoek → die Bitte, der Antrag
  naar de rechter stappen → vor Gericht ziehen / gehen
  bij iemand aankloppen → sich an jemanden wenden
  ergens toe verplicht zijn → zu etwas verpflichtet/gehalten sein
  plegen → verüben, begehen

 • 10.08.2020 | lees het artikel

  pronken → prahlen, prunken
  Frans → französisch
  de beslissing → die Entscheidung
  de kant → die Seite
  oversteken → überqueren
  de accountant → der Wirtschaftsprüfer
  de keus hebben → die Wahl haben

 • 10.08.2020 | lees het artikel

  inzetten → aufnehmen
  de opsporing → die Fahndung, die Ermittlung
  de overtreding → der Verstoß
  de verduistering → die Unterschlagung, Veruntreuung
  de oplichting → der Betrug, Schwindel, die Betrügerei
  geruchtmakend → aufsehenerregend
  het ontslag → die Entlassung, die Kündigung
  indien → wenn, falls
  in verzekering stellen → in Untersuchungshaft nehmen
  iemand in staat van beschuldiging stellen → jemanden unter Anklage stellen
  zulks → das, so etwas
  de procureur-generaal → der Oberstaatsanwalt
  de poging → der Versuch
  de vordering → die Forderung
  de opsporing → die Fahndung, die Ermittlung
  de bewindsman → der Minister

 • 09.08.2020 | lees het artikel

  de loco-burgemeester → der stellvertretende Bürgermeister (in NL)
  uniek → einmalig
  een vlag hijsen → eine Fahne hissen
  uitzonderlijk → außergewöhnlich
  de mui → der Strudel, Wirbel, die Neer
  aflandig → ablandig
  verradelijk → verräterisch
  ten zeerste → stark
  haaks → rechtwinklig
  de geul → die Rinne

 • 09.08.2020 | lees het artikel

  opteren → optieren, sich entscheiden
  snakken → schmachten, sich sehnen
  zweven → schweben

 • 07.08.2020 | lees het artikel

  doorgaan → stattfinden, nicht ausfallen
  de beperking → die Einschränkung
  terugkomen van iets → etwas rückgängig machen, etwas widerrufen
  aarden → Wurzeln schlagen, sich einleben
  uitgroeien → sich entwickeln
  de brandhaard → der Brandherd
  uiterlijk → spätestens
  de ontgroening → das (studentische) Inkorporationsritual

 • 05.08.2020 | lees het artikel

  de volkstuin → der Schrebergarten
  de handen uit de mouwen steken → die Ärmel hochkrempeln
  groente verbouwen → Gemüse anbauen
  het voedselpakket → das Lebensmittelpaket
  de noodzaak → die Notwendigkeit
  verstrekken → verschaffen
  de zelfredzaamheid → die Fähigkeit zur Selbsthilfe

 • 03.08.2020 | lees het artikel

  het viaduct → die Überführung, das Viadukt
  de elektrische step → der E-Scooter, Elektro-Tretroller
  de pechstrook → der Seitenstreifen, die Standspur
  de autobestuurder → der Autofahrer

 • 02.08.2020 | lees het artikel

  het balkonhek → das Balkongitter
  glunderen → strahlen
  de borstwering → die Brüstung
  Hindoestaans, Hindostaans → hindustanisch
  de soberheid → die Schlichtheit
  de properheid → die Gepflegtheit
  het bouwpakket → der Bausatz
  in elkaar zetten → zusammensetzen
  onderlopen → überschwemmt werden
  de Evangelische Broedergemeente → die Herrnhuter Brüdergemeine
  veelal → meistens
  overwaaien uit → kommen aus
  oplopen → zunehmen
  de toe-eigening → die Aneignung, Zueignung
  het rijtjeshuis → das Reihenhaus
  het zadeldak → das Satteldach, Giebeldach
  de timpaan → das Tympanum, Giebelfeld
  de dakkapel → die Dachgaupe
  metselen → mauern
  de plank → das Brett
  de wadi → das Wadi, der Entwässerungsgraben
  flauw hellend → leicht geneigt
  de berging → der Abstellraum

 • 02.08.2020 | lees het artikel

  het onweer → das Gewitter
  de bliksem → der Blitz
  bloedheet → knallheiß, bullenheiß
  de brandweer → die Feuerwehr
  de woordvoerster → die Sprecherin
  alleszins → auf jeden Fall, zumindest (in B)
  de bliksemafleider → der Blitzableiter

 • 2020-07

 • 31.07.2020 | lees het artikel

  de zandverstuiving → die Sandverwehung
  het hart → das Herz
  de Veluwe → Teil der Provinz Gelderland
  glooien → leicht / schräg abfallen
  de heuvel → der Hügel
  het edelhert → der Rothirsch
  bij uitstek → par excellence, schlechthin
  toenmalig → damalig
  het midden houden tussen → die Mitte halten zwischen

 • 31.07.2020 | lees het artikel

  oranje → orange, orangefarben
  de drempel → die Schwelle
  wijzigen → ändern
  het merendeel → die Mehrzahl, Mehrheit, der Großteil
  evenwel → allerdings

Niets gevonden!

[ Complete lijst tonen (zeer lang) ]