Dutch linguistics Events at the department for Dutch Linguistics

Geschiedenis van de extramurale neerlandistiek

The history of Dutch Studies outside the Netherlands and Belgium ('extramurale neerlandistiek') goes back to the 19th century, but so far has not been the focus of extensive research. Our three-day conference at the Freie Universität Berlin in May 2008 was intended to change this. 26 invited speakers gave presentations on several aspects on the history of Dutch Studies in Europe. The focus was on the institutional history of the departments of Dutch Studies in Europe as well as on biographies of single academics and the paradigmatic analysis of research outside Belgium and the Netherlands.

Speakers at the conference:

Mona Arfs (Gothenburg), Hans Beelen (Oldenburg), Laura Brandt (Liège), Antoinet Brink (Coimbra), Linde van den Bosch (Nederlandse Taalunie), Anikó Daróczi (Budapest), Heinz Eickmans (Duisburg-Essen / Münster), Wilken Engelbrecht (Olomouc), Jane Fenoulhet (London), Judit Gera (Budapest), Jaap Grave (Berlin), Claudia Huisman (Strasbourg), Guy Janssens (Liège), Stefan Kiedron (Wroclaw), Jan Konst (Berlin), Marja Kristel (IVN), Niels-Erik Larsen (Copenhagen), Ann Marynissen (Cologne), Jelica Novakovic-Lopušina (Belgrad), Gábor Pusztai (Debrecen), Rita Schlusemann (Berlin), Kris Steyaert (Liège), Eddy Verbaan (Nottingham), Arthur Verbiest (Madrid), Roel Vismans (Sheffield).

Cf. the pages about our project on the History of Dutch Studies

The conference "De Geschiedenis van de Extramurale Neerlandistiek in Europa" was organized by an international team consisting of: Matthias Hüning (Freie Universität Berlin), Guy Janssens (Université de Liège), Stefan Kiedron (Uniwersytet Wroclawski), Jan Konst (Freie Universität Berlin) en Roel Vismans (University of Sheffield). Tanja Holzhey (Freie Universität Berlin) (...).

The conference received financial support from the Nederlandse Taalunie.Program

Wednesday, may 28th 2008
16.30 Registration, coffee and tea
17.30-17.45 Jan Konst (Berlin), Officiële opening
17.45-18.45 Guy Janssens (Liège), Het onderwijs van het Nederlands in Wallonië en Luxemburg onder koning Willem I (1815-1830): een didactisch-linguïstische proeftuin.
19.00 Conference Dinner at restaurant Galileo
Thursday, may 29th 2008
10.00-10.30 (PLENARY) Linde van den Bosch (Nederlandse Taalunie), Neerlandistiek wereldwijd.
Session 1: Hongary Chair: Matthias Hüning
10.45-11.15 Judit Gera (Budapest), Hongaarse neerlandici ‘avant la lettre’. De kring rond Nicolaas en Adriaan Beets.
11.15-11.45 Gábor Pusztai (Debrecen), Institutionele geschiedenis van de Vakgroep Nederlands aan de Universiteit Debrecen in Hongarije.
11.45-12.15 Anikó Daróczi (Budapest), Het Hongaarse gezicht van de Nederlandse cultuur.
Session 2: Poland and Germany I Chair: Guy Janssens
10.45-11.15 Stefan Kiedron (Wroclaw), Neerlandica Wratislavensia. De neerlandistiek aan de oevers van de Oder (1823 – 2008).
11.15-11.45 Heinz Eickmans (Duisburg-Essen), Tussen Flamenpolitik, Ahnenerbe en Westforschung. Ideologische dwaalwegen van de Duitse Neerlandistiek 1915-1945.
11.45-12.15 Hans Beelen (Oldenburg), Extramurale neerlandistiek in de grensstreek: Noordwest-Duitsland.
12.15-14.00 Lunch break
14.00-14.30 (PLENARY) Marja Kristel (IVN), De internationale neerlandistiek verenigd.
Session 3: Wallonia and France Chair: Roel Vismans
14.45-15.15 Kris Steyaert (Liège), “Uw gouden moedertael uit leeraerstoel verdrongen”: de Nederlandse literatuurstudie als prescriptieve Landeskunde in de Waalse provincies (1814-1900).
15.15-16.00 Coffee and tea
16.00-16.30 Laura Brandt (Liège), Kritisch overzicht van de historiografie van de neerlandistiek in het Franse taalgebied.
16.30-17.00 Claudia Huisman (Strasbourg), Met de Franse slag? Van pioniers tot professoren of de gestadige ontwikkeling van de neerlandistiek in Frankrijk.
Session 4: South Europe Chair: Bettina Noak
14.45-15.15 Jelica Novakovic (Belgrad), Zuidslavische enthousiastelingen.
15.15-16.00 Coffee and tea
16.00-16.30 Antoinet Brink (Coimbra), Lilliputterlanden en goliathgedachten: Portugal, Nederland en de neerlandistiek.
16.30-17.00 Arthur Verbiest (Madrid), Een klap van de molenwiek.
Friday, may 30th 2008
9.30-10.00 (PLENARY) Jaap Grave (Berlin), Grenzen en mogelijkheden van het onderzoek naar de geschiedenis van de internationale neerlandistiek.
Session 5: Scandinavia and England Chair: Stefan Kiedron
10.00-10.30 Mona Arfs (Gothenburg), Neerlandistiek in Zweden.
10.30-11.00 Niels Erik Larsen (Copenhagen), Nederlands in Denemarken.
11.00-11.30 Coffee and tea
11.30-12.00 Jane Fenoulhet (London), Disciplinaire spanningen. De Londense Leerstoel(en).
12.00-12.30 Eddy Verbaan and Roel Vismans (Sheffield), Modern Dutch Studies. Peter King en de opkomst van de interdiscipline.
Session 6: Czech Republic, Slovakia and Germany II Chair: Judit Gera
10.00-10.30 Wilken Engelbrecht (Olomouc), Tegen de verdrukking in: Een korte geschiedenis van de neerlandistiek in Tsjechië en Slowakije.
10.30-11.00 Ann Marynissen (Cologne), Van ‘Deutsch-Niederländisches Forschungsinstitut’ tot ‘Institut für Niederlandistik’: de geschiedenis van de neerlandistiek in Keulen.
11.00-11.30 Coffee and tea
11.30-12.00 Rita Schlusemann (Berlin), De betekenis van Jacob Grimm voor de Neerlandistiek.
12.00-12.30 Jan Konst (Berlin), Tussen ‘Philologie’ en ‘Kulturvermittlung’: Vondel-beschouwing in Duitsland tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw.
12.30-12.45 Closing session