Wörterbuch Niederländisch-Deutsch / Deutsch-Niederländisch

RSS feed RSS

Mooi meegenomen!

Wortschatzerweiterung durch Übersetzungen anhand aktueller Artikel aus der niederländischsprachigen Presse.
Alle Übersetzungen sind auch in unserem online Übersetzungswörterbuch zu finden (mit Verweisen auf die jeweiligen Artikel).
NEU: Zum Üben der Vokabeln haben wir einen Account auf Quizlet, einem Online-Vokalbeltrainer, eröffnet.17.05.2021 | Artikel lesen

Monniken krijgen ook in beroep gelijk: Rochefort lijkt gered

de monnik der Mönch
in beroep in zweiter Instanz
het hof van beroep der Appellationshof (in B)
de kalkreus der Kalkriese
ondergronds unterirdisch
de groeve die Grube
de vergunning die Genehmigung
iets aanvechten etwas anfechten
aldus so
in staat stellen in die Lage versetzen, ermöglichen
iemand in het gelijk stellen jemandem Recht geben
raken aan iets etwas berühren
de uitwatering die Entwässerung
het bronwater das Quellwasser
het cassatieberoep der Kassationsantrag

Artikel-Archiv

  2021-05

 • 14.05.2021 | Artikel lesen

  het lespaket → ± Unterrichtseinheit
  de Oost → Niederländisch-Indien
  belichten → beleuchten
  zijn aandeel leveren → seinen Anteil beitragen
  het KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger) → die Königliche Niederländisch-Indische Armee
  het hebben over iets → über / von etwas sprechen
  de middelbare scholier → der Oberschüler
  na verloop van tijd → nach einiger Zeit
  een zwarte bladzijde → ein dunkles Kapitel
  uitgebreid → ausführlich
  niet zonder slag of stoot gaan → nicht reibungslos verlaufen
  de commotie → die Aufregung
  de oorlogsmisdadiger → der Kriegsverbrecher
  iemand wegzetten → jemanden hinstellen, bloßstellen, öffentlich blamieren
  het kort geding → die einstweilige Verfügung
  gelijk krijgen → recht bekommen / behalten
  gevoelig liggen → ein sensibles / heikles Thema sein
  bruut → brutal

 • 13.05.2021 | Artikel lesen

  Palestijns → palästinensisch
  over en weer → wechselseitig, gegenseitig, hin und her
  moeite hebben met iets → Schwierigkeiten mit etwas haben, sich mit etwas schwer tun
  de afschuw → der Abscheu
  aan flarden schieten → mit Schüssen zerfetzen
  het slachtoffer → das Opfer
  de botsing → der Zusammenprall
  iets uitstellen → etwas hinausschieben / verschieben / aufschieben
  de vriezer → die Gefriertruhe
  de stroopwafel → ± die Sirupwaffel
  de neef → der Cousin

 • 12.05.2021 | Artikel lesen

  de lesauto → der Fahrschulwagen
  de rijschool → die Fahrschule
  de bocht → die Kurve
  remmen → bremsen
  de drempel → die Schwelle
  het fietsenrek → der Fahrradständer
  het bergingsbedrijf → das Bergungsunternehmen

 • 12.05.2021 | Artikel lesen

  gekend zijn → bekannt sein (in B)
  de faam → der Ruhm
  hedendaags → zeitgenössisch
  de keuze → die Wahl
  de hovenier → der Gärtner
  onderhouden → instandhalten, pflegen

 • 11.05.2021 | Artikel lesen

  opslokken → verschlingen
  naar adem happen → nach Atem ringen
  rondtollen → kreiseln lassen
  hijgen → keuchen
  chagrijnig → schlecht gelaunt, griesgrämig
  vermeend → vermeintlich
  welbespraakt → sprachgewandt, redegewandt
  zielig → bedauernswert
  rondschuifelen → umherschlurfen
  de kleuter → das Kind im Vorschulalter
  het jappenkamp → das japanische Konzentrationslager
  het met iets doen → sich mit etwas zufriedengeben
  opsodemieteren → sich zum Teufel scheren

 • 11.05.2021 | Artikel lesen

  ter bevordering → zur Förderung
  het mengsel → das Gemisch, die Mischung
  verplegen → pflegen
  roemen → rühmen, loben
  de lichtvoetigheid → die Leichtfüßigkeit
  de gruwelen → die Gräueltaten
  verbloemen → verhehlen, verschleiern, vertuschen
  hogere honing (M. Nijhoff) → Metapher für das Verlangen nach einem idealen oder besseren Zustand
  bijeensprokkelen → sammeln
  mogen → dürfen
  uitkeren → auszahlen
  de tegemoetkoming → die Unterstützung

 • 09.05.2021 | Artikel lesen

  de buitenwereld → die Außenwelt
  herstellen → sich erholen
  het merendeel → die Mehrzahl, Mehrheit, der Großteil
  opluchten → erleichtern
  kopzorgen → Kopfzerbrechen

 • 08.05.2021 | Artikel lesen

  het brein → das Gehirn, Hirn
  gapen → gähnen
  de muil → das Maul, der Rachen
  opgesperd → aufgesperrt
  de bek → das Maul, der Schnabel
  beschaafd → zivilisiert
  sluimeren → schlummern
  verveeld → gelangweilt
  geeuwen → gähnen
  de / het karwei → die Arbeit
  vergen → erfordern, fordern, verlangen, beanspruchen
  de spier → der Muskel
  de merel → die Amsel
  de kraai → die Krähe
  binnen twee tellen → im Handumdrehen
  onbeleefd → unhöflich

 • 06.05.2021 | Artikel lesen

  koelbloedig → unerschrocken
  de vergadering → die Sitzung, Besprechung
  de sperwer → der Sperber
  de buizerd → der Bussard
  de havikachtigen → die Habichtartigen
  rondcirkelen → kreisen
  nochtans → allerdings
  schuw → scheu

 • 05.05.2021 | Artikel lesen

  lijfelijk → leiblich
  iets inperken → etwas einschränken / beschränken
  iets ongedaan maken → etwas rückgängig machen
  een les trekken uit iets → von etwas lernen
  zich verzetten → sich wehren, Widerstand leisten
  uit het diepste van zijn hart → aus tiefstem Herzen
  putten → schöpfen

 • 04.05.2021 | Artikel lesen

  ongepast → unpassend
  aan iets geen woorden vuilmaken → kein Wort über etwas verlieren
  het beleid → die Politik
  om zich heen grijpen → grassieren
  woorden aanhalen → zitieren
  de Dodenherdenking → die Totenfeier, Totenehrung (4. Mai)
  de Kamerleden → die Parlamentsabgeordneten
  het gif → das Gift
  fout → falsch, unkorrekt, unpassend
  gitzwart → pechschwarz
  zijn punt maken → seinen Punkt machen

 • 04.05.2021 | Artikel lesen

  wettelijk → gesetzlich
  het doelwit → das Ziel, die Zielscheibe
  iets aankaarten → etwas anschneiden, zur Sprache bringen
  onpartijdig → unparteiisch, unparteilich
  de aanbeveling → die Empfehlung
  de gegevens → die Angaben, Daten, Informationen
  iets uiteenzetten → etwas darlegen
  de rotte appel → der faule Apfel
  de hechtenis → die Haft

 • 03.05.2021 | Artikel lesen

  blijken (te zijn) → sich herausstellen (als)
  de vrijpartij → der Geschlechtsverkehr
  luidruchtig → laut
  een potje → eine Runde, Partie
  op heterdaad → auf frischer Tat

 • 01.05.2021 | Artikel lesen

  winkelen → einkaufen, shoppen
  de versoepeling → die Lockerung
  het eenrichtingsverkeer → der Einbahnverkehr
  gehoor geven aan iets → einer Sache Folge leisten
  het dranghek → der Sperrzaun, das Absperrgitter
  op de been zijn → auf den Beinen sein
  de rij → die Schlange

 • 2021-04

 • 30.04.2021 | Artikel lesen

  de zwerfkei → der Findling
  gelijkvloers → ebenerdig
  laagje voor laagje → Schicht für Schicht
  het kozijn → der Fensterrahmen, der Türrahmen
  energiezuinig → energiesparend
  het maatwerk → die Maßarbeit
  op proef → probeweise

 • 29.04.2021 | Artikel lesen

  kampen → kämpfen, ankämpfen
  het OLVG-ziekenhuis (Onze Lieve Vrouwe Gasthuis) → Krankenhaus in Amsterdam
  de dorpsgenoot → der Mitbürger (in einem Dorf)
  het opiniestuk → der Kommentar
  de verslaving → die Sucht
  de verhalenbundel → der Sammelband mit Erzählungen
  het toneelstuk → das Theaterstück

 • 29.04.2021 | Artikel lesen

  de leugen → die Lüge
  zich verschuilen → sich verstecken
  kluchtig → spaßig, schnurrig
  lachwekkend → zum Lachen, komisch
  het beeldhouwwerk → die Skulptur
  de bult → die Beule
  een klap uitdelen → einen Schlag versetzen

 • 29.04.2021 | Artikel lesen

  onaanvaardbaar → inakzeptabel
  steken → ärgern
  waarderen → schätzen
  de VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) → niederländische rechtsliberale Partei
  de brabbeltaal → das Gebrabbel
  de roeping → die Berufung
  onbeschaamd → unverschämt, schamlos
  de uittarting → die Herausforderung
  het staaltje → das Beispiel
  verheffend → erhebend
  het gebazel → das Geschwafel
  de rampzaligheid → das Unglück
  zich op de vlakte houden → mit seiner Meinung hinter dem Berg halten
  de bewindsman → der Minister

 • 29.04.2021 | Artikel lesen

  godslasterlijk → gotteslästerlich, blasphemisch
  de naamswijziging → die Namensänderung
  de tong → die Zunge
  de opslag → das Lager
  de SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) → niederländische christlich-reformierte Partei
  geschikt → geeignet
  voorkómen → verhindern
  de koperdief → der Kupferdieb
  in beslag nemen → beanspruchen
  een fors prijskaartje → hohe Kosten
  vernielen → zerstören, kaputt machen

 • 27.04.2021 | Artikel lesen

  de opwinding → die Aufregung
  de aanleiding → der Anlass
  ooit → aller Zeiten
  de strijd aanbinden → den Kampf aufnehmen
  de slag → die Schlacht
  iets onder handen nemen → etwas bearbeiten, verändern
  afplakken → zukleben, verkleben
  een nieuw likje verf → einen neuen Anstrich
  tijdelijk → vorübergehend
  lukken → klappen, gelingen
  uit de school klappen → aus dem Nähkästchen plaudern
  de reuring → der Trubel, die Aufregung
  aan iemands neus voorbijgaan → jemandem durch die Lappen gehen
  de figurant → der Statist
  het pasje → der Pass
  iemand tegen het lijf lopen → jemandem über den Weg / in die Arme laufen
  de kwajongen → der Bengel
  de beveiliger → der Sicherheitsmann, Wachschutz
  iets flikken → etwas anstellen, anrichten
  met horten en stoten → ruckweise, stoßweise, holperig

 • 23.04.2021 | Artikel lesen

  het scheepsjournaal → das Schiffsjournal, Schiffstagebuch
  de lancering → die Veröffentlichung, der Start
  beschikbaar → verfügbar
  de burgerlijke stand → das Standesamt
  achterhalen → herausfinden
  de laag → die Schicht

 • 22.04.2021 | Artikel lesen

  het schrijverschap → die schriftstellerische Tätigkeit
  het pleidooi → das Plädoyer
  het verzet → der Widerstand
  meedingen → sich mitbewerben
  toen de kruitdamp was opgetrokken → als sich der Pulverdampf verzogen hatte
  missen → entbehren
  waarschuwen → warnen
  de rouw → die Trauer
  het klokgebeier → das Läuten der Glocken
  de klanknabootsing → die Lautmalerei, die Onomatopöie
  het niet halen bij iemand / iets → nicht verglichen werden können mit jemandem / etwas
  het geheugen → das Gedächtnis
  ruimte scheppen → Raum schaffen
  de wiskundige → der Mathematiker
  de beschouwing → die Betrachtung
  geslaagd → gelungen
  zuiver → rein
  bij uitstek → par excellence, schlechthin
  de gemeenplaats → der Gemeinplatz, das Klischee
  tot in zijn vingertoppen → bis in die Fingerspitzen
  het baken → der Leitstern

 • 22.04.2021 | Artikel lesen

  vernoemen → benennen, nennen
  de vakbondsleider → der Gewerkschaftsführer
  het verzoek → die Bitte, der Antrag
  SRD (Suriname-Dollar) → die Währung von Suriname
  overhandigen → übergeben, überreichen, aushändigen
  het eerherstel → die Rehabilitierung
  het gesticht → die psychiatrische Anstalt
  de pennenvrucht → ± die schriftstellerische Leistung
  aan de kaak stellen → anprangern

 • 22.04.2021 | Artikel lesen

  slecht vallen → Missfallen hervorrufen
  raken → berühren, treffen
  de knoeiboel → die Schlamperei
  zich moeien → sich einmischen

 • 20.04.2021 | Artikel lesen

  het Klokhuis → Fernsehprogramm für 4- bis 9-Jährige
  het klokhuis → das Kerngehäuse
  verzoenen → versöhnen
  grappig → spaßig, lustig, witzig
  troostend → tröstlich
  verwoorden → in Worte fassen
  lijnrecht tegenover → völlig entgegengesetzt
  invoelbaar → nachvollziehbar
  de kanker → der Krebs
  zich niet laten kisten → sich nicht unterkriegen lassen
  haperen → stocken, hapern
  de spraakwaterval → der Redefluss
  de hangplek → ein Ort, wo Jugendliche sich treffen (in NL)
  ruilen → tauschen

 • 19.04.2021 | Artikel lesen

  dweilen met de kraan open → nur die Symptome, nicht die wirkliche Ursache bekämpfen
  dweilen → aufwischen
  het broedseizoen → die Brutzeit
  het reekalfje → das Rehkalb, Rehkitz
  het vermaak → das Vergnügen, Amüsement
  de wandelaar → der Spaziergänger
  ergens tegenaan lopen → auf etwas stoßen
  het natuurbeheer → der Landschaftsschutz
  aan de bel trekken → auf etwas hinweisen, warnen, Alarm schlagen
  loslopend → frei herumlaufend
  iemand in de verleiding brengen → jemanden in die Versuchung bringen
  onaantrekkelijk → unattraktiv
  de duindoorn → der Sanddorn
  stekelig → stachelig

 • 15.04.2021 | Artikel lesen

  schreeuwen → schreien
  het staafje → das Stäbchen
  de besmettelijkheid → die Infektiosität
  geen gedoe → kein Aufwand, kein Theater
  de uitvinder → der Erfinder
  stalen → stählern, Stahl-, aus Stahl
  vooralsnog → vorerst, vorläufig
  schelen → einen Unterschied machen
  iets zien zitten → Vertrauen in etwas haben
  in zijn werk gaan → vor sich gehen, funktionieren
  de GGD (de Gemeentelijk Geneeskundige Dienst) → das niederländische Gesundheitsamt
  oplopen → sich zuziehen, davontragen
  onterecht → unberechtigt
  de RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) → staatliches Institut für öffentliche Gesundheit und Umwelt
  iets boven water halen → etwas ans Licht bringen
  lukken → gelingen

 • 15.04.2021 | Artikel lesen

  omzien → sich umsehen, sich umblicken
  de beeldspraak → die Metaphorik, die Metapher
  een beroep doen op → appellieren an
  op een rij zetten → aufreihen
  inbeuken op iemand / iets → auf jemanden / etwas eindreschen
  vastsjorren → festbinden, festzurren
  in de aanval gaan → zum Angriff übergehen
  de golfbreker → der Wellenbrecher
  hobbelig → holprig, uneben
  de meevaller → der Glückstreffer, Glücksfall
  der tegenvaller → die Enttäuschung, der Rückschlag
  de autostrade → die Autobahn (in B)
  een horde nemen → eine Hürde nehmen

 • 14.04.2021 | Artikel lesen

  de term → der Ausdruck
  dat doet een belletje rinkelen → da klingelt es
  foutief → falsch
  spellen → buchstabieren
  de rotzooi → das Dreckzeug
  de klanknabootsing → die Lautmalerei, die Onomatopöie
  de hele santenkraam → der ganze Kram
  de hele reutemeteut → der ganze Kram, Krempel
  het tromgeroffel → der Trommelwirbel
  het blijspel → das Lustspiel, die Komödie
  gek zijn op iemand / iets → scharf sein auf jemanden / etwas
  idolaat zijn van iemand / iets → in jemanden / etwas vernarrt sein

 • 14.04.2021 | Artikel lesen

  de deurbel → die Türklingel
  de sluiswachter → der Schleusenwärter
  aanbellen → klingeln
  veel bekijks trekken → großes Aufsehen erregen
  de snoek → der Hecht
  de winde → der Nerfling
  de paling → der Aal
  de schemering → die Dämmerung

 • 12.04.2021 | Artikel lesen

  de wateroverlast → das Hochwasser, die Überschwemmung
  het binnenland → das Landesinnere
  blank staan → unter Wasser stehen
  het ongerief → das Ungemach, die Unannehmlichkeit
  de klacht → die Beschwerde
  in geen velden of wegen te bekennen → weit und breit nicht zu sehen

 • 12.04.2021 | Artikel lesen

  de jaknikker → der Jasager, Abnicker
  de worstelaar → der Ringer
  het ontbloot bovenlijf → der nackte Oberkörper
  de boterham → die Stulle
  geitenwollen → aus Ziegenwolle
  iemand iets aansmeren → jemandem etwas unterjubeln
  de Keuringsdienst van Waren → der Warenprüfdienst
  plakken → kleben
  de misstap → der Fehltritt
  domweg → einfach, glatt
  verwijten → vorwerfen
  de rel → der Krach, Tumult
  uiteraard → selbstverständlich, natürlich
  dat rammelt aan alle kanten → das stimmt hinten und vorne nicht / taugt nichts
  prikken → impfen
  grappen → witzeln
  de trekjes → die Züge

 • 08.04.2021 | Artikel lesen

  het hek → das Gitter
  de parochie → die (katholische) Pfarrgemeinde / Kirchengemeinde
  achterlaten → dalassen, zurücklassen
  een gevoelige snaar raken bij iemand → eine (empfindliche) Saite bei jemandem anschlagen
  oppikken → wahrnehmen
  glunderen → strahlen
  verklappen → verraten
  de diaken → der Diakon
  in het ootje nemen → veräppeln, zum Besten halten
  de figurant → der Statist

 • 08.04.2021 | Artikel lesen

  spieken → abgucken, spicken
  het college van bestuur → der Universitätsrat
  voor de rechter slepen → vor Gericht bringen
  het tentamen → die Prüfung
  afkijken → abschreiben
  een inbreuk op iets → ein Verstoß gegen etwas
  borgen → sichern, garantieren

 • 07.04.2021 | Artikel lesen

  flink → tüchtig
  de zeden → die Sitten
  de vermaning → die Ermahnung
  het rechte pad → das Pfad der Tugend
  hardhandig → hart, grob
  ervanlangs krijgen → Prügel beziehen, eins draufkriegen
  Romeins → römisch
  plegen → verüben
  de normvervaging → die Normenerosion

 • 06.04.2021 | Artikel lesen

  sieren → schmücken
  de tulband → der Turban
  floreren → blühen, florieren
  met pracht en praal → prunkvoll/mit großem Prunk
  tentoonspreiden → zeigen
  vertoeven → sich aufhalten, verbleiben
  zich vestigen → sich niederlassen
  met kop en schouders boven iemand uitsteken → jemandem haushoch überlegen sein
  uitmuntend → hervorragend, ausgezeichnet, exzellent, erlesen
  uitzonderlijk → außergewöhnlich
  weergaloos → unvergleichlich, beispiellos
  de textuur → die Textur
  de verworvenheid → die Errungenschaft
  buitenaards → außerirdisch
  de ambachtsman → der Handwerker
  de laag → die Schicht

 • 05.04.2021 | Artikel lesen

  de hand leggen op iets → seine Hand auf etwas legen
  iemand tippen → jemandem einen Tipp / Hinweis geben
  de veiling → die Versteigerung
  het beheer → die Verwaltung
  versterken → verstärken, bekräftigen
  het schutblad → das Deckblatt
  de taak → die Aufgabe
  het perron → der Bahnsteig
  op z‘n gemak → in aller Ruhe
  de gruwelijkheid → die Grausamkeit

 • 02.04.2021 | Artikel lesen

  rijmen → dichten
  de tweedeklasser → der Schüler der zweiten Klasse
  canoniek → kanonisch
  de les → die Unterrichtsstunde
  de onderbouw → die Unterstufe
  tegenkomen → begegnen
  de rommelmarkt → der Flohmarkt, der Trödelmarkt
  torenhoog → haushoch
  de ontlezing → ± die Lesefaulheit, Lesemüdigkeit
  het geheugen → das Gedächtnis
  aan bod komen → behandelt werden, zur Sprache kommen
  overlaten → überlassen

 • 02.04.2021 | Artikel lesen

  afstraffen → abkanzeln
  de Kamer → das Parlament
  demissionair → demissioniert, zurückgetreten
  zwaar gehavend → schwer angeschlagen
  de verkenning → die Erkundung
  onder vuur → unter Beschuss

 • 2021-03

 • 31.03.2021 | Artikel lesen

  het ezelsbruggetje → die Eselsbrücke, die Gedächtnisstütze
  onthouden → sich merken, behalten
  meetkundig → geometrisch
  de wiskundige → der Mathematiker
  een gelijkbenige driehoek → ein gleichschenkliges Dreieck
  oversteken → überqueren
  het voltooid deelwoord → das Partizip Perfekt
  het handigheidje → der Kniff, der Trick
  machtsverheffen → potenzieren
  vermenigvuldigen → multiplizieren
  delen → dividieren
  worteltrekken → radizieren
  optellen → addieren
  aftrekken → subtrahieren

 • 31.03.2021 | Artikel lesen

  de Decembermoorden → am 8. Dezember 1982 wurden 15 Gegner der Militärregierung in Surinam umgebracht
  doorgaan → stattfinden, nicht ausfallen
  de Krijgsraad → das Militärgericht
  in eerste aanleg → in erster Instanz
  zogeheten → sogenannt
  iets van tafel vegen → etwas vom Tisch wischen
  het bewind → das Regime
  de zakenlieden → die Geschäftsleute
  de nabestaanden → die Hinterbliebenen
  voortvarend → energisch

 • 30.03.2021 | Artikel lesen

  de neus → die Nase
  met iemand een appeltje te schillen hebben → mit jemandem noch ein Hühnchen zu rupfen haben
  erachter zitten → dahinter stecken
  her en der → überall, hier und da
  afkijken → abgucken
  de op- en aanmerkingen → die Bemerkungen
  de kleuterschool → der Kindergarten
  de landtong → die Landzunge, die Nehrung
  schielijk → rasch, hurtig, geschwind
  ontglippen → entwischen
  rechtdoorzee → geradeheraus, offen, aufrichtig

 • 28.03.2021 | Artikel lesen

  het paaldansen → der Stangentanz, der Poledance
  de kwajongensstreek → der Bubenstreich
  enigszins → einigermaßen, halbwegs
  dat staat als een paal boven water → das ist eine ausgemachte Sache
  iets meehebben → etwas gereicht zum Vorteil
  kaarsrecht → kerzengerade
  ondersteboven → mit dem Kopf nach unten
  twisten → drehen

 • 28.03.2021 | Artikel lesen

  iemand belagen → jemanden bedrängen / bedrohen
  duwen → stoßen
  laf → feige
  de worsteling → das Ringen
  de beveiliger → der Sicherheitsmann, Wachschutz
  de gelovige → der Gläubige
  het kerkgenootschap → die Glaubensgemeinschaft
  in navolging (van) → nach dem Vorbild (von)
  iemand te grazen nemen → jemanden hereinlegen
  het parkeervak → der Parkplatz, Stellplatz

 • 28.03.2021 | Artikel lesen

  indijken → eindämmen (in B)
  gestaag → stetig, ständig
  de opluchting → die Erleichterung
  zich op zijn gemak voelen → sich behaglich/wohl fühlen
  proeven → kosten, probieren
  raar → komisch, merkwürdig
  noem maar op → und so weiter
  lakse → lasch
  van iets wakker liggen → von etwas um den Schlaf gebracht sein
  de impact → die Wirkung, die Tragweite

Nichts gefunden!

[ Komplette Liste anzeigen (sehr lang) ]