Wörterbuch Niederländisch-Deutsch / Deutsch-Niederländisch

RSS feed RSS

Mooi meegenomen!

Wortschatzerweiterung durch Übersetzungen anhand aktueller Artikel aus der niederländischsprachigen Presse.
Alle Übersetzungen sind auch in unserem online Übersetzungswörterbuch zu finden (mit Verweisen auf die jeweiligen Artikel).
NEU: Zum Üben der Vokabeln haben wir einen Account auf Quizlet, einem Online-Vokalbeltrainer, eröffnet.27.04.2017 | Artikel lesen

Nooit meer tampons

iets aan de kant zetten etwas aufgeben
het maandverband die (Monats)Binde
duurzaam nachhaltig
de spier der Muskel
op zijn plaats an richtiger Stelle, angebracht
schoonmaken saubermachen
herbruikbaar wiederverwendbar
meegaan halten
goedkoop billig, preiswert
noodzakelijk notwendig
het vocht die Feuchtigkeit
vragen erfordern
verwijderen entfernen
ontregelen durcheinanderbringen
bevallen zijn van entbunden von, niedergekommen mit
gemiddeld durchschnittlich

Artikel-Archiv

  2017-04

 • 27.04.2017 | Artikel lesen

  in één keer → ruck-zuck
  de middelbare school → die weiterführende/höhere Schule
  vervelend → langweilig, öde
  pakken → nehmen
  in de veronderstelling, dat … → in der Annahme, dass …
  schatplichtig zijn aan iemand → jemandem etwas verdanken
  in dit verband → in diesem Zusammenhang
  de bescheurkalender → der ‘Bescheurkalender’, witziger Abreißkalender eines bekannten niederländischen Kabarettistenduos
  treiteren → schikanieren, triezen, quälen
  Haags → aus Den Haag
  uit de toon vallen → aus dem Rahmen fallen
  ontsporen → entgleisen
  hij laat zich iets ontvallen → ihm rutscht etwas heraus
  iets beseffen → sich über etwas im Klaren sein

 • 27.04.2017 | Artikel lesen

  de gevel → die Fassade
  sieren → schmücken
  aan de beurt zijn → an der Reihe sein, dran sein
  de knipoog → das Augenzwinkern
  Sneeuwwitje → Schneewittchen
  het flikken → es fertig bringen, schaffen
  boteren met → sich vertragen mit
  keurig → ordentlich

 • 26.04.2017 | Artikel lesen

  de metissen → die Mestizen
  iets ondergaan → etwas erfahren
  de voogdij → die Vormundschaft
  de halfbloed → der Mischling
  blank → weiß
  afstaan → weggeben
  opgroeien → aufwachsen
  beschouwen → betrachten
  iets ter beschikking stellen → etwas zur Verfügung stellen

 • 25.04.2017 | Artikel lesen

  het zakenleven → das Geschäftsleben, Wirtschaftsleben
  de achterstand → der Rückstand
  de keuze → die Wahl, Auswahl, Entscheidung
  nastreven → anstreben
  benadrukken → betonen, hervorheben
  het belang → die Bedeutung
  waarderen → schätzen, anerkennen
  net zo → genauso
  geschikt → geeignet
  de voorvechter → der Verfechter, Vorkämpfer
  te staan komen op iets → etwas einbringen, bringen

 • 24.04.2017 | Artikel lesen

  de snor → der Schnurrbart
  verkiezen → wählen
  het onderhoud → die Pflege
  volstaan → ausreichen
  iemand in de bloemetjes zetten → jemanden feiern
  de graanjenever → der Kornbranntwein, der Korn
  de lekkernij → der Leckerbissen, die Delikatesse, Köstlichkeit
  fier zijn op iets → auf etwas stolz sein (in B)

 • 23.04.2017 | Artikel lesen

  het huwelijksaanzoek → der Heiratsantrag
  van de partij zijn → mit von der Partie sein
  slagen → gelingen
  de bazin → die Chefin
  zijn C4 krijgen → gekündigt werden (in B)
  lukken → gelingen, klappen
  de stadsgids → der Stadtführer
  overmand → überwältigt
  beslissen → entscheiden

 • 21.04.2017 | Artikel lesen

  het ontbijt → das Frühstück
  opgewonden → aufgeregt
  de toets → der Test
  de klasgenoot → der Klassenkamerad, die Klassenkameradin
  de middelbare school → die weiterführende Schule
  stilstaan bij iets → an etwas denken, nachdenken über etwas
  met name → namentlich, besonders

 • 20.04.2017 | Artikel lesen

  Waals → wallonisch
  het voorontwerp → der Konzeptentwurf
  goedkeuren → genehmigen, bewilligen
  roerend en onroerend goed → bewegliche und unbewegliche Güter
  het Gewest → die Region (in B)
  de bevoegdheid → die Zuständigkeit, Befugnis, der Zuständigkeitsbereich
  in lijn brengen → in Übereinstimmung bringen
  het welzijn → das Wohlergehen
  het verschil → der Unterschied
  slaan → schlagen
  net zo → genauso
  onverdoofd → ohne Betäubung

 • 20.04.2017 | Artikel lesen

  de gemeenschap van goederen → die Gütergemeinschaft
  het verzoek → die Bitte, der Antrag
  de bruiloft → die Hochzeit
  echtelijk → ehelich
  op huwelijkse voorwaarden → unter güterrechtlichen Bedingungen
  het speelgoed → das Spielzeug
  het aandeel → die Aktie
  het onroerend goed → die Immobilien
  de boedel → das Inventar, die Erbschaft
  opdraaien voor iets → für etwas aufkommen müssen
  aansprakelijk → haftbar, haftpflichtig
  iets op iemand verhalen → jemand für etwas aufkommen lassen
  buiten schot blijven → außer Schussweite bleiben

 • 20.04.2017 | Artikel lesen

  het onderzoeksresultaat → das Forschungsergebnis
  afkomstig zijn (van) → stammen (von)
  achterblijven → zurückbleiben
  de Noordelijke IJszee → das Nördliche Eismeer
  uitpluizen → ausforschen
  het sleepnet → das Schleppnetz
  tevoorschijn komen → zum Vorschein kommen
  de grootte → die Größe
  terechtkomen → landen, geraten
  rampzalig → katastrophal

 • 19.04.2017 | Artikel lesen

  de slaapziekte → die Schlafkrankheit
  uitroeien → ausrotten
  de steun → die Unterstützung
  verwaarlozen → vernachlässigen
  tot en met → bis einschließlich
  de doelstelling → das Ziel, die Zielsetzung
  zich sterk maken → stolz sein, pochen (in B)
  de reden → der Grund
  met iemand in zee gaan → etwas zusammen unternehmen
  slagen → gelingen
  kiezen → wählen
  het belang → das Interesse
  eens → sobald (in B)
  besmet → infiziert, angesteckt
  de daling → die Abnahme, der Rückgang

 • 18.04.2017 | Artikel lesen

  de klopjacht → die Treibjagd, die Jagd
  de leguaan → der Leguan
  waarschuwen → warnen
  de natuurbeschermer → der Naturschützer
  inheems → einheimisch
  oplettend → aufmerksam
  de boete → das Bußgeld
  veilig → sicher
  de boosdoener → der Übeltäter
  de overheidsinstantie → die Behörde
  de alertheid → die Aufmerksamkeit
  in overleg (met) → nach Rücksprache (mit)
  het spuitje → die Spritze, die Injektion

 • 16.04.2017 | Artikel lesen

  vernielen → zerstören, kaputt machen
  de meeuw → die Möwe
  het bloemstuk → het Blumenarrangement
  de handen vol hebben → alle Hände voll zu tun haben
  netjes → ordentlich
  de puntjes op de i zetten → das Tüpfelchen auf das i setzen
  losrukken → losreißen
  de bloembol → die Blumenzwiebel
  omgooien → umwerfen
  de bollenstreek → Region, in der (gewerblich) Blumenzwiebeln gezüchtet werden

 • 13.04.2017 | Artikel lesen

  de serre → das Treibhaus, Gewächshaus, der Wintergarten
  rechtstreeks → direkt, unmittelbar
  terechtkunnen → hingehen können
  beperkt → eingeschränkt, beschränkt
  de dreiging → die Drohung

 • 13.04.2017 | Artikel lesen

  paars → lila, violett
  de stormloop → der Ansturm
  het sprookjesbos → der Märchenwald
  uitbundig → überschwänglich
  de vallei → das Tal
  ontluiken → aufblühen
  spijtig → bedauerlich
  het belang → das Interesse
  een handje toesteken → (ein wenig) nachhelfen
  iets in de juiste banen leiden → etwas in die richtige Bahn lenken

 • 12.04.2017 | Artikel lesen

  de scooter → der (Motor)Roller
  her en der → überall, hier und da
  het spijkerjasje → die Jeansjacke
  de makelij → die Machart
  het lawaai → der Lärm
  in de startblokken staan → in den Startlöchern sitzen, startbereit sein
  op iets mikken → auf etwas abzielen, sich auf etwas richten
  onaantrekkelijk → unattraktiv
  het gezeur → das Genörgel
  het gedoe → das Getue, der Aufwand
  het pretpark → der Vergnügungspark

 • 12.04.2017 | Artikel lesen

  klaarstaan → zur Verfügung stehen, zu Diensten stehen
  uit de hand lopen → außer Kontrolle geraten / aus dem Ruder laufen
  het watertekort → der Wassermangel
  nijpend → empfindlich
  het verzoek → die Bitte
  de Openbare Lichamen → Bo­nai­re, Sa­ba en Sint-Eus­ta­ti­us (in NL)
  de subsidie → die Subvention, der Zuschuss
  voorkomen → verhindern
  de Bovenwinden → die Inseln über dem Winde
  verzachten → mildern, lindern
  rotsachtig → felsig

 • 11.04.2017 | Artikel lesen

  de parking → der Parkplatz, das Parkhaus (in B)
  zich tegen iets wapenen → sich gegen etwas wappnen
  de bumperklever → der Drängler
  glippen → huschen, schlüpfen
  de slagboom → die Schranke
  de durf → der Mut, die Traute
  treuzelen → sich nicht beeilen
  de uitbater → der Betreiber
  dat swingt de pan uit → es geht hoch her
  de verkeersdrempel → die Bodenschwelle
  het sas → die Schleuse
  de wielklem → die Parkkralle
  een gewaarschuwd man telt voor twee → Gefahr erkannt, Gefahr gebannt

 • 10.04.2017 | Artikel lesen

  moeite hebben met iets → mit etwas Schwierigkeiten haben
  de studieschuld → die Studienschulden
  maandelijks → monatlich, jeden Monat
  naderen → sich nähern
  iemand iets kwijtschelden → jemandem etwas erlassen
  het leenstelsel → die Studienfinanzierung
  torenhoog → haushoch
  iemand op kosten jagen → jemanden in Unkosten stürzen
  alsnog → doch noch
  de basisbeurs → die Ausbildungsbeihilfe (in NL)
  zich bekocht voelen → sich betrogen fühlen

 • 07.04.2017 | Artikel lesen

  van achteren → von hinten
  aanvallen → angreifen, attackieren
  de haai → der Hai
  de beet → der Biss
  de hechting → die Fäden
  naar de haaien gaan → vor die Hunde gehen, flöten gehen, in die Binsen gehen
  de zenuw → der Nerv
  de klap → der Schlag
  raken → treffen
  gespierd → muskulös
  baldadig → ausgelassen, übermütig
  eind goed, al goed → Ende gut, alles gut
  wegduwen → wegstoßen
  benaderen → sich nähern
  dat is foute boel → das geht schief
  ik weet al hoe laat het is → ich weiß schon, was die Uhr/Glocke geschlagen hat

 • 07.04.2017 | Artikel lesen

  de dierenbeul → der Tierquäler
  mishandelen → misshandeln, quälen
  de dierenmishandeling → die Tierquälerei
  het empathisch vermogen → das Empathievermögen, das empathische Vermögen
  het sadisme → der Sadismus

 • 07.04.2017 | Artikel lesen

  zich in iets verslikken → über etwas stolpern
  de commotie → die Aufregung
  kraakwit → blendend weiß
  de geur → der Geruch
  tegenhouden → verhindern
  verpesten → verderben
  de slagzin → das Schlagwort, der Slogan
  in het verkeerde keelgat schieten → in die falsche Kehle geraten
  doof → taub
  iemand op de vingers tikken → jemanden rügen
  toonbaar → vorzeigbar
  met iets op de proppen komen → mit etwas herausrücken
  het allooi → das (niedrige) Niveau

 • 06.04.2017 | Artikel lesen

  het stoepkrijt → die Straßenkreide
  druk zijn met iets → mit etwas (voll) beschäftigt sein
  krijten → mit Kreide auf/an etwas zeichnen, schreiben
  sommeren → auffordern, mahnen
  flauw → albern
  de ruggespraak → die Rücksprache
  kinderachtig → kindisch, albern
  de hinkelbaan → das Feld für das Hüpfspiel ‘Himmel und Hölle’
  het college van b. en w. (burgemeester en wethouders) → ± der Bürgermeister und Beigeordnete (in NL)
  plakken en kladden → kleben und schmieren
  kwetsend → beleidigend, verletzend
  versoepelen → lockern
  de vernieling → die Zerstörung
  iets over het hoofd zien → etwas übersehen

 • 05.04.2017 | Artikel lesen

  het asfalt → der Asphalt
  de megaklus → die Mega-Aufgabe
  de landingsbaan → die Landebahn
  de verlichting → die Beleuchtung
  energiezuinig → energiesparend
  de spelbreker → der Spielverderber
  asfalt leggen → asphaltieren
  asfalteren → asphaltieren
  de klus klaren → die Aufgabe erledigen
  de onderhoudsbeurt → die Wartung, die Instandhaltung, die Überholung
  de toplaag → die oberste Schicht

 • 05.04.2017 | Artikel lesen

  foppen → beschummeln
  het toestel → das Gerät, der Apparat
  ontgrendelen → entriegeln
  om de tuin leiden → hintergehen
  dik in orde zijn → voll/schwer in Ordnung sein
  het paradepaardje → das Paradepferd
  voor de gek houden → zum Narren halten
  het mobieltje → das Handy (in NL)
  tegen iets aanlopen → etwas zufällig finden
  omzeilen → umgehen
  hoe dan ook → wie auch immer

 • 04.04.2017 | Artikel lesen

  de lummel → der Lümmel
  de lafaard → der Feigling
  vastberaden → entschieden, entschlossen, unbeirrbar
  de betoging → die Demonstration
  de laadbak → die Pritsche
  het gejuich → der Jubel
  het ministerie van Openbare Werken → das Bauministerium
  de menigte → die Menge
  kwijt zijn → los werden
  de vergunning → die Genehmigung
  de stoet → der Zug, Umzug
  opkomen voor iets → sich einsetzen für etwas
  de vakbond → die Gewerkschaft

 • 04.04.2017 | Artikel lesen

  de druppel die de emmer doet overlopen → der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt
  soortgelijk → derartig, ähnlich
  de bewoordingen → die Worte
  opstappen → sein Amt niederlegen, gehen
  de grasmaaier → der Rasenmäher
  zijn kans schoon zien → seine Chance nutzen
  uithalen naar iets / iemand → etwas / jemanden kritisieren
  het bezuinigingsbeleid → die Sparpolitik
  verbrassen → vergeuden, verschwenden, verprassen
  spijt betuigen → sein Bedauern ausdrücken, Reue zeigen
  het mocht niet baten → es half alles nichts
  vooralsnog → vorerst, vorläufig
  de kans is verkeken → die Chance ist verspielt/verpasst, der Zug ist abgefahren

 • 01.04.2017 | Artikel lesen

  ingrijpen → eingreifen
  de bevoegdheid → die Zuständigkeit, die Befugnis
  iets in goede banen leiden → etwas in die richtige Richtung lenken
  de interim-regering → die Interimsregierung, die Übergangsregierung
  iets/iem. op een zijspoor zetten → etwas/jemanden auf das Abstellgleis schieben
  verkiezingen uitschrijven → Wahlen ansetzen
  aan iets afbreuk doen → einer Sache schaden
  het spoedadvies → die kurzfristige Stellungnahme
  tot ongenoegen van hem → zu seinem Missfallen, zu seiner Unzufriedenheit

 • 2017-03

 • 29.03.2017 | Artikel lesen

  bot vangen → abblitzen, auf Granit beißen
  vermeend → vermeintlich
  buitenechtelijk → außerehelich
  aan iets tornen → an etwas rütteln
  wettelijk → gesetzlich
  tegen de zin → gegen den Willen
  in aanmerking komen → in Betracht kommen
  bepalend → bestimmend
  beschouwen → betrachten
  dat doet niet(s) af → das nimmt nicht weg
  de aanwijzing → der Hinweis
  de gelijkenis → die Ähnlichkeit

 • 29.03.2017 | Artikel lesen

  in bloei staan → blühen, in Blüte stehen
  de boeken ingaan → verbucht werden
  op ... na → außer ..., bis auf ...
  de dip → das Tief

 • 28.03.2017 | Artikel lesen

  overwegen → erwägen, überlegen
  oproepen → wachrufen, wecken, erwecken, heraufbeschwören
  het bierdopje → der Kronkorken
  moreel → moralisch
  voorstellen → vorschlagen
  vervolgen → (strafrechtlich) verfolgen
  eveneens → ebenfalls
  het wetsvoorstel → der Gesetzentwurf

 • 28.03.2017 | Artikel lesen

  de wachtrij → die Warteschlange
  taboe → tabu
  het attractiepark → der Vergnügungspark
  beschermen → schützen, beschützen
  de sigarettenrook → der Zigarettenrauch, der Zigarettenqualm
  overdekt → überdacht

 • 28.03.2017 | Artikel lesen

  besmeuren → beschmutzen
  de verf → die Farbe
  het pand → das Gebäude
  onder de verf zitten → mit Farbe beschmiert sein
  bekladden → beschmieren
  aan iets geen woorden vuilmaken → kein Wort über etwas verlieren
  de ruit → das Fenster
  op iets zinspelen → auf etwas anspielen
  de bombarie → der Klimbim
  de ton → hunderttausend Euro (in NL)

 • 27.03.2017 | Artikel lesen

  er is geen peil op te trekken → das ist nicht berechenbar
  de opbrengst → der Erlös, Ertrag
  de nalatenschap → der Nachlass
  het kleinkind → das Enkelkind
  het behoud → der Erhalt
  het veilinggebouw → das Gebäude, in dem Auktionen/Versteigerungen abgehalten werden
  het speelgoed → das Spielzeug
  de vordering → der Fortschritt
  bijhouden → verfolgen
  voorlijk → frühreif
  het bont → der Pelz
  de schaatsbaan → die Eisbahn
  de rammelaar → die Rassel
  het lint → das Band, die Schleife
  de kist → der Sarg
  de schildersezel → die Staffelei
  ontkennen → verneinen, abstreiten, leugnen, bestreiten
  uitgezet worden → des Landes verwiesen / abschoben werden

 • 27.03.2017 | Artikel lesen

  de baal → der Ballen
  de padie → der Reis (in SR)
  kelderen → stürzen
  de SRD (Surinaamse Dollar) → Währung in Surinam
  de kassa rinkelt! → es klingelt in der Kasse!
  iemand iets kwijtschelden → jemandem etwas erlassen
  de veeteelt → die Viehzucht
  de schuur → die Scheune

 • 25.03.2017 | Artikel lesen

  de ooievaar → der Storch
  bevolkt → bevölkert
  fatsoeneren → in Ordnung bringen
  hernieuwen → erneuern
  kriebelen → kribbeln
  de trek → der Zug
  onmiddellijk → unverzüglich, auf der Stelle, sofort, unmittelbar
  de boomkruin → die Baumkrone
  na verloop van tijd → nach einiger Zeit
  het geklepper → das Geklapper
  plooien → falten
  om beurten → abwechselnd
  de snavelkant → die Schnabelseite
  kil → kühl, frostig
  het kuiken → das Kücken

 • 24.03.2017 | Artikel lesen

  de klokkenmaker → der Uhrmacher
  de tegenstander → der Gegner
  de ochtendspits → der morgendliche Berufsverkehr
  net → gerade
  overschakelen → umschalten
  de voorstander → der Befürworter
  gewagen → erwähnen, melden
  de nasleep → das Nachspiel

 • 21.03.2017 | Artikel lesen

  de frieten → die Pommes (in B)
  de patatjes → die Kartoffeln (in B)
  verwerken → verarbeiten
  de groei → das Wachstum
  gekoeld → gekühlt
  de nijverheid → die Industrie
  de tewerkstelling → die Arbeitsplätze, Beschäftigung, der Beschäftigungsgrad (in B)

 • 20.03.2017 | Artikel lesen

  mogen → dürfen
  de wei → die Weide, Wiese
  de glimlach → das Lächeln
  de lente → der Frühling
  ook al → auch wenn, wenn auch
  uitglijden → ausrutschen
  plaatsvinden → stattfinden
  iets te pakken hebben → etwas treffen
  jammer genoeg → leider, bedauerlicherweise
  regenachtig → regnerisch
  daarom niet getreurd → Kopf hoch!, nur Mut!

 • 20.03.2017 | Artikel lesen

  de koeien → die Kühe
  leiden → führen
  de fokker → der Züchter
  terugsturen → zurückschicken
  ergens niet wakker van liggen → sich von etwas nicht um den Schlaf bringen lassen
  het vee → das Vieh
  iets ontketenen → etwas entfachen
  de bewindsman, de bewindsvrouw, de bewindslieden → der Minister, die Ministerin, die Minister
  beletten → hindern, verwehren

 • 20.03.2017 | Artikel lesen

  trekken → anziehen, anlocken
  de standhouder → der Messeaussteller
  in bruikleen geven → leihweise überlassen
  de belangstellende → der Interessent
  het poppenhuis → das Puppenhaus
  zeldzaam → selten
  de klassieke oudheid → die Antike
  het voorwerp → der Gegenstand

 • 18.03.2017 | Artikel lesen

  het lint → das Band, die Schleife
  de lus → die Schleife
  de kwekerij → die Gärtnerei
  de plek → der Ort
  de es → die Esche
  de meidoorn → der Weißdorn
  de bloei → die Blüte
  de bes → die Beere
  de klus → die Arbeit
  met een tandje extra → einen Zahn zulegen
  raken → berühren, treffen
  groeien → wachsen

 • 17.03.2017 | Artikel lesen

  vervelend → unangenehm, ärgerlich
  de bocht → die Kurve
  aanstootgevend → anstößig
  de beslissing → die Entscheidung
  de uitgeverij → der Verlag
  in verband met (i.v.m.) → in Zusammenhang mit
  ingewikkeld → kompliziert
  weerzinwekkend → widerwärtig, eklig
  vervangen → ersetzen
  donkergetint → dunkelfarbig
  het beleid → die Politik, das Programm
  raar → merkwürdig

 • 16.03.2017 | Artikel lesen

  Deens → dänisch
  het nieuws → die Nachrichten
  de verkiezingen → die Wahlen
  in het Nederlands → auf Niederländisch
  voordat → bevor
  iedereen → jeder, alle
  gemakkelijk → einfach
  lijken → scheinen

 • 16.03.2017 | Artikel lesen

  nogal → ziemlich, einigermaßen
  aandoen → anmuten, wirken
  de benaming → die Bezeichnung
  de prullenmand → der Papierkorb
  de bedoeling → die Absicht
  aantrekkelijk → attraktiv
  de noodzaak → die Notwendigkeit
  het geboortecijfer → die Geburtenziffer, Geburtenzahl
  vervangen → ersetzen
  met pensioen gaan → in Rente / in den Ruhestand gehen
  een beroep doen op iemand / iets → jemanden / etwas in Anspruch nehmen
  bovendien → außerdem

 • 15.03.2017 | Artikel lesen

  de Kamerverkiezingen → die Parlamentswahl
  landelijk → national
  de fractie → der Bruchteil
  op de voet volgen → auf dem Fuße folgen
  net nadat → kurz nachdem
  op afstand → auf Distanz

 • 15.03.2017 | Artikel lesen

  blijken → sich herausstellen
  het dagje uit → der Tagesausflug
  de kiezer → der Wähler
  het stemlokaal → das Wahllokal
  de stemmer → der Wähler
  de boswachter → der Förster
  de boottocht → die Bootsfahrt
  in de rij staan → Schlange stehen, anstehen
  de klei → der Lehm, Ton
  het slib → der Schlick
  het natuurherstelproject → das Projekt zur Wiederherstellung von Natur

 • 14.03.2017 | Artikel lesen

  de trekpleister → die Sehenswürdigkeit, die Attraktion
  de loper → der Läufer
  klaar → fertig
  het uiterlijk → das Aussehen, Äußere
  aandacht besteden → Aufmerksamkeit widmen/schenken/entgegenbringen
  de duurzaamheid → die Nachhaltigkeit
  de zonnecel → die Solarzelle
  de wielertoerist → der Radwanderer (in B)

 • 14.03.2017 | Artikel lesen

  uitzetten → aussetzen
  tientallen → Dutzende
  de wet overtreden → gegen das Gesetz verstoßen
  de overheid → der Staat, die Behörde
  de kroeskarper → die Karausche
  de wateren → die Gewässer
  het afwateringssysteem → das Entwässerungssystem
  het is een klein jaar geleden → es ist knapp ein Jahr her
  goedkeuren → genehmigen, bewilligen
  scheppen → schöpfen

 • 13.03.2017 | Artikel lesen

  naar de rechter stappen → ein Gericht anrufen
  gelijk krijgen → recht bekommen / behalten
  de beschikking → die Verfügung
  ervanlangs krijgen → Prügel beziehen, eins draufkriegen
  het mededogen → das Mitleid, Erbarmen
  verwijten → vorwerfen
  de kant → die Seite
  iets ontvankelijk verklaren → etwas stattgeben
  tegemoetzien → entgegensehen

Nichts gefunden!

[ Komplette Liste anzeigen (sehr lang) ]