Wörterbuch Niederländisch-Deutsch / Deutsch-Niederländisch

Mooi meegenomen!
Übersetzungen anhand eines Artikels aus der niederländischsprachigen Presse
Üben mit Quizlet!


09.09.2020 | Artikel lesen

‘VOORUIT’: sp.a verandert van naam

vooruit vorwärts
de sp.a (Socialistische Partij Anders of Sociaal Progressief Alternatief) eine flämische linke Partei
zonet gerade, soeben
hedendaags heutig, zeitgenössisch
iets voor zich houden etwas für sich behalten
aanslaan ankommen, Anklang finden
erop vooruit gaan besser werden, sich verbessern / weiterentwickeln
de knipoog das Augenzwinkern, die Anspielung

25.12.2019 | Artikel lesen

De Kerstman, van Odin tot Santa Claus

het bedenksel die Erfindung
de achterachterkleinzoon der Ururenkel
de oppergod der Hauptgott
noords nordisch
de slee der Schlitten
de uithoek die (entlegene) Ecke
de oudejaarsavond Silvester, der Silversterabend
vandaag de dag heutzutage, heute
aanzienlijk beträchtlich
ontbreken fehlen
de mijter die Bisschofsmütze
onlosmakelijk unverbrüchlich
schaapachtig treudoof, dämlich, blöde
de goedzak der gutmütige Trottel
het blosje die Röte
aanslaan ankommen, Anklang finden
goedgemutst gut gelaunt
steevast immer
iemand tegen het lijf lopen jemandem über den Weg / in die Arme laufen
de kerstening die Christianisierung

26.08.2019 | Artikel lesen

Zwolse ouderen krijgen zwaaihandjes op de stoep: 'Klein gebaar, veel betekenis'

de ouderen die Senioren
de stoep der Bürgersteig
het gebaar die Geste
eropuit gaan einen Ausflug machen
de ontmoeting die Begegnung
met een knipoog augenzwinkernd
waarderen schätzen
de glimlach das Lächeln
vooralsnog vorerst, vorläufig
de verf die Farbe
de stoeptegel die Gehwegplatte
de proef der Test
aanslaan ankommen, Anklang finden
bijschaven perfektionieren

11.06.2019 | Artikel lesen

Wat is de status van het Nederlands in Caribisch Nederland?

omringd umgeben
uitdagend herausfordernd
de Benedenwindse Eilanden die Inseln unter dem Winde
de belevingswereld die Erlebniswelt
iets stilzetten etwas anhalten, stoppen
de aansluiting der Anschluss
het OCW (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) das niederländische Ministerium für Erziehung, Kultur und Wissenschaft
de omgangstaal die Umgangssprache
eisen stellen Ansprüche / Anforderungen stellen
de belemmering das Hindernis
iets onder de aandacht brengen van iemand jemanden auf etwas aufmerksam machen
iets opkrikken etwas verbessern
iets toejuichen etwas begrüßen
neerkomen op iets hinauslaufen auf etwas, etwas ergeben
aanslaan ankommen, Anklang finden
iets geweld aandoen etwas Gewalt antun
de drempel die Schwelle, Hemmschwelle
afhaken aussteigen, aufhören

11.04.2019 | Artikel lesen

Actie tegen wangedrag toeristen in Amsterdam slaat aan

het wangedrag das Fehlverhalten
aanslaan ankommen, Anklang finden
vruchten afwerpen Früchte tragen
de overlast die Belästigung, die Probleme
aanvaardbaar annehmbar, akzeptabel
beseffen einsehen, erkennen
het huftergedrag das rüpelhafte Benehmen
net als genauso wie
wildplassen öffentlich urinieren, freiluftpinkeln
het lawaai der Lärm
onder het mom unter der Maske
aanslingeren ankurbeln

[ zurück | Artikel-Archiv | Wörterbuch ]