Structuur en geschiedenis van het Nederlands Een inleiding tot de taalkunde van het Nederlands

Inleiding Nederlandse taalkunde

Naast de basisinformatie in het hoofdstuk Feiten en cijfers vindt u hier een uitgebreide inleiding tot de taalkunde van het Nederlands:

Taalgeschiedenis
Alles van Hebban olla uogala tot het einde van de standaardtaal: in tekst, beeld en geluid.
Taalvariatie
Een bonte mix van Surinaams-Nederlands, Vlaamse en Nederlandse dialecten, multi-etnische jongerentaal en het Fries: in tekst, beeld en geluid.
Fonetiek en fonologie
Over de zachte g, de Gooise r, Auslautverhärtung en vervlakking van het Nederlands. Met klankvoorbeelden.
Morfologie
Met aandacht voor flexie en woordvorming, toegespitst op het Nederlands.
Syntaxis
Over de opbouw van de Nederlandse zin met bijzondere aandacht voor o.a. het gebruik van er, voor de possessieve datief en het passief in het Nederlands.
Bibliografie
Een driehonderdtal titels over verschillende aspecten van de Nederlandse taal.