Wörterbuch Niederländisch-Deutsch / Deutsch-Niederländisch

Mooi meegenomen!
Übersetzungen anhand eines Artikels aus der niederländischsprachigen Presse
Üben mit Quizlet!


30.08.2021 | Artikel lesen

Klaver over formatie: andere partijen moeten hom of kuit geven

hom of kuit geven klar und deutlich sagen, woran man ist
de PvdA (Partij van de Arbeid) niederländische sozialdemokratische Partei
gezamenlijk optrekken sich zusammen einsetzen
de vrees die Furcht, Angst
achter de schermen hinter den Kulissen
de tafel der Runde Tisch

02.06.2021 | Artikel lesen

Appeltjes van Oranje uitgereikt aan projecten voor psychische hulp (video)

aan iets meedoen bei etwas mitmachen, an etwas teilnehmen
achter de schermen hinter den Kulissen
iemand in het zonnetje zetten jemanden loben, ehren
worstelen ringen
huilen weinen
de ervaringsdeskundige jemand mit viel Erfahrung
het herstel die Besserung, die Genesung
de maatschappij die Gesellschaft
de lotgenoot der Schicksalsgenosse, Leidensgenosse
de beperking das Handicap
ter ere van zu Ehren (+ Genitiv)
ontroerd gerührt, bewegt, ergriffen
appeltjes van oranje Apfelsinen
het Appeltje van Oranje Auszeichnung des Oranje Fonds

19.11.2020 | Artikel lesen

Omroep Zwart: wij hebben de grens van 50.000 leden bereikt (video)

aan de voorwaarden voldoen die Bedingungen erfüllen
het publieke omroepbestel der öffentlich-rechtliche Rundfunk
achter de schermen hinter den Kulissen
het beleidsplan das Konzept, das Programm
iets claimen Anspruch erheben auf etwas
zwartgallig griesgrämig
de zwartkijker der Schwarzmaler, Pessimist
de mijlpaal der Meilenstein
bemachtigen erobern

19.06.2020 | Artikel lesen

Spreken we voortaan over witte of over blanke Vlamingen? (film, 24 min.)

de weerklank die Resonanz
de druppel die de emmer doet overlopen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt
verschil maken einen Unterschied machen
gaande zijn los sein
dit is een ver-van-mijn-bedshow das interessiert/betrifft mich nicht
iets viseren es auf etwas abgesehen haben (in B)
het boegbeeld die Galionsfigur
de koppen bij elkaar steken die Köpfe zusammenstecken, sich an den runden Tisch setzen
achter de schermen hinter den Kulissen
de beleidsmaker der Entscheidungsträger
de praktijktest der Praxistest
overwaaien uit kommen aus
de vertaalslag die Übertragung, Umsetzung
de / het animo die Lust, die Motivation
blootleggen offenlegen, aufdecken
de uitlating die Äußerung
beleefd höflich
een smet op iemands blazoen ein Fleck auf jemandes weißer Weste
het heft in handen nemen die Sache selbst in die Hand nehmen
iets in de hand werken einer Sache Vorschub leisten
in eigen boezem kijken den Fehler bei sich selbst suchen (in B)
de hand in eigen boezem steken den Fehler bei sich selbst suchen
gevolg geven aan Folge leisten
de / het afleidingsmanoeuvre das Ablenkungsmanöver

14.05.2020 | Artikel lesen

Bombardement Rotterdam 80 jaar geleden vandaag vooral digitaal herdacht (video)

dakloos obdachlos
de wederopbouw der Wiederaufbau
uit de hand lopen außer Kontrolle geraten / aus dem Ruder laufen
weloverwogen wohl überlegt, wohlerwogen, wohl bedacht
het doelwit das Ziel, die Zielscheibe
de aanval der Angriff
de parachutist der Fallschirmspringer
dichtbevolkt dicht bevölkert / besiedelt
het strijdtoneel der Kriegsschauplatz
het verzet der Widerstand
de tegenvaller die Enttäuschung, der Rückschlag
de haast die Eile
achter de schermen hinter den Kulissen
versnellen beschleunigen

03.02.2017 | Artikel lesen

Teruggevonden foto's van geboorteuitzending Willem-Alexander

de voorbijganger der Passant
zich vergapen aan iets etwas anstaunen, bestaunen
piepjong blutjung
achter de schermen hinter den Kulissen
toegaan hergehen, zugehen
de harde schijf die Festplatte
de omroep die Rundfunkanstalt
de uitzending die Sendung, Übertragung, Ausstrahlung
de legertent das Armeezelt
verslag doen berichten
de caravan der Wohnwagen
de bevalling die Geburt, Entbindung
overhaast übereilt, vorschnell
strijken bügeln
kieken fotografieren

25.03.2020 | Artikel lesen

‘Verbijstering’ in Tweede Kamer: Aruba laat ook journalisten arresteren tijdens avondklok

de verbijstering die Bestürzung
iemand de mond snoeren jemandem den Mund verbieten
(zijn) voorwaarden stellen (seine) Bedingungen stellen
de inperking die Einschränkung
rekenen op rechnen mit
verslag doen berichten
in plaats van (i.p.v.) anstatt, statt, anstelle (von)
cruciaal ausschlaggebend, entscheidend
de gang van zaken der Hergang, der Gang der Dinge
achter de schermen hinter den Kulissen
het Openbaar Ministerie (OM) die Staatsanwaltschaft
herstellen korrigieren
het draagvlak die Zustimmung

02.02.2019 | Artikel lesen

Belgische oud-Koning Albert wil geen dna afstaan voor vaderschapstest buitenechtelijke ‘dochter’

buitenechtelijk außerehelich
naar de rechter stappen vor Gericht ziehen / gehen
in cassatie gaan in die Revision gehen
het hof der Gerichtshof, das Gericht
schatrijk steinreich, schwerreich
diens dessen
zich verzoenen sich versöhnen
de kerstboodschap die Weihnachtsansprache
achter de schermen hinter den Kulissen
gekwetst verletzt
een rechtszaak aanspannen Klage einreichen
betwisten anfechten, bestreiten
wettelijk gesetzlich
bevestigen bestätigen
aanspraak maken op Anspruch erheben auf
het fortuin das Vermögen

06.09.2018 | Artikel lesen

De twee gezichten van Schild & Vrienden: rechtse beweging versus geheime groep vol racisme, seksisme en wapens (video)

welbespraakt sprachgewandt, redegewandt
de Guldensporenslag die Goldensporenschlacht (1302)
de Waal der Wallone
de sos der Sozialist (in B)
het nageslacht die Nachkommen(schaft)
publiekelijk öffentlich, in aller Öffentlichkeit
loodgieter der Klempner
weerbaar wehrhaft, wehrfähig
vervangen ersetzen
succes boeken Erfolg haben
achter de schermen hinter den Kulissen
de herwaardering die Neubewertung
de boksbeugel der Schlagring
niet van de lucht zijn kein Ende nehmen
de aantijging die Diffamierung

16.07.2018 | Artikel lesen

Studenten voeren grootste Nederlandse opera ooit op (video)

op het toneel auf der Bühne
iets / het aandurven sich trauen
de orkestbak der Orchestergraben
achter de schermen hinter den Kulissen
middeleeuws aus dem Mittelalter, mittelalterlich
iets verplaatsen etwas versetzen / verlegen
de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) der Achtzigjährige Krieg (1568-1648)
de grappenmaker der Witzbold
Spaans spanisch

13.11.2015 | Artikel lesen

Jeroen Brouwers wint ECI Literatuurprijs

de schouwburg das Theater
de kostschool das Internat
het bos der Wald, der Forst
te pas komen zustattenkommen
een buiging maken eine Verbeugung machen
de worsteling das Ringen
durven wagen, sich trauen
het herseninfarct der Gehirnschlag
de achterkant die Rückseite
neerpennen niederschreiben
de krachtinspanning die Kraftanstrengung
achter de schermen hinter den Kulissen
benauwend beklemmend, bedrückend
iets erin slaan etwas reinprügeln
het jappenkamp das japanische Konzentrationslager
de aarzelaar der Zögerer
de lulhannes der Quatschkopf
zwaar op de hand zijn alles schwernehmen, schwermütig sein
tobben sich (herum)quälen

[ zurück | Artikel-Archiv | Wörterbuch ]