Structuur en geschiedenis van het Nederlands Een inleiding tot de taalkunde van het Nederlands

Bibliografie

3 titel(s) gevonden
- Hele bibliografie tonen -

  • Haeseryn, W.; K. Romijn; G. Geerts; J. de Rooij & M. C. van den Toorn (1997): Algemene Nederlandse Spraakkunst. Tweede, geheel herziene druk. 2 delen. Groningen/Deurne: Martinus Nijhoff uitgevers/Wolters Plantyn. [URL: http://www.let.ru.nl/ans/].
     
  • Marle, Van J. & C. Smits (1997): Deviant Patterns of Lexical Transfer. English-Origin Words in American Dutch. In: Jetske Klatter-Folmer (red.), Dutch overseas. Studies in maintenance and loss of Dutch as an immigrant language. Tilburg: Tilburg Univ. Press, 255–272 (Studies in multilingualism, 9).
     
  • van Schalkwyk, D.J. (1997): Eradicating racism in language - Afrikaans. In: Michael Clyne (red.), Undoing and redoing corpus planning. Berlin: Mouton de Gruyter, 445–476 (Contributions to the sociology of language, 78).
     

[ terug ]