Vita

Foto Matthias Hüning
Universitaire opleiding
1982 Abitur
1982 - 1987 Studie Duits en muziekwetenschappen aan de Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn
1984 - 1987 Studie Nederlands in Bonn en aan de Universität Köln
1987 - 1989 Studie Nederlands en Duits aan de Rijksuniversiteit Leiden

Diploma's
26-01-1989 Doctoraal Duitse taal- en letterkunde (Leiden)
31-08-1989 Doctoraal Nederlands taal- en letterkunde (Leiden)
04-02-1999 Promotie (Universiteit Leiden)

Betrekkingen
1990 - 1995 Wetenschappelijk medewerker (in verschillende functies) voor taalkunde bij de vakgroep Nederlands van de Rijksuniversiteit Leiden
1995 - 2000 Wetenschappelijk assistent bij het 'Institut für Germanistik/Nederlandistik' van de Universität Wien
sinds 10/2000 Hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Freie Universität Berlin

Academische functies
04/2001 - 04/2007 Lid van de 'Fachbereichrat' (faculteitsraad) van het 'Fachbreich Philosophie und Geisteswissenschaften' (FU Berlin)
2002 - 2004 Voorzitter van de commissie voor de "European Master's Degree in Linguistics"
04/2003 - 02/2006 Vice-decaan voor het onderwijs van het 'Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften' (FU Berlin)
01/2006 - 06/2007 Commissaris van het presidium voor de implementatie van de Bologna-hervorming van het onderwijs aan de Freie Universität Berlin
sinds 2005 Lid van het bestuur van het Interdisciplinair centrum voor Europese talen aan de FU Berlin