Struktur und Geschichte des Niederländischen Eine Einführung in die niederländische Sprachwissenschaft

Bibliographie

1 Titel gefunden
- Gesamte Bibliographie anzeigen -

  • Hemminga, P. (2000): Het beleid inzake unieke regionale talen. Een onderzoek naar hetbeleid en de beleidsvorming met betrekking tot een drietal uniekeregionale talen: het Fries in Nederland en het Noordfries en Sorbisch in Duitsland. proefschrift. Amsterdam. UvA.
     

[ Zurück ]