Janneke Diepeveen

Publikationen

2014

Diepeveen, Janneke & Matthias Hüning (in Vorbereitung). The status of Dutch in post-colonial Suriname.

Diepeveen, Janneke (in Vorbereitung). Dutch adverbial morphology: a scalar approach.

2013

Diepeveen, Janneke & Matthias Hüning (2013). Tussentaal als onderwerp van (vreemdetalen)onderwijs. Een buitenlands perspectief. Ons Erfdeel 4, 82-89. [Open Access Version]

Diepeveen, Janneke (2013). Rezension: Nederlands van Middeleeuwen tot Gouden Eeuw: een terechte heruitgave. Internationale Neerlandistiek 51:1, 89-91. [Open Access Version]

Diepeveen, Janneke (2013). Linguistically interesting: Dutch domain adverbials in contrast. JournaLIPP 2, 15-29. (Online-Zeitschrift des Linguistischen Internationalen Promotionsprogramms LIPP)

2012

Diepeveen, Ariane (2012). Modifying words. Dutch adverbial morphology in contrast. Dissertation. Berlin: Freie Universität Berlin. (FU Dissertationen Online)

Diepeveen, Janneke (2012). Remarkably different: Adverbial morphology in Dutch, English and German from a diachronic perspective. In: Maria Bloch-Trojnar & Anna Bloch-Rozmej (eds.), Modules and Interfaces. Lublin: Wydawnictwo KUL, 139-161 (Studies in Linguistics and Methodology, 4). [url]

Diepeveen, Janneke (2012). 1964: Herman Roose, Het probleem van de woordsoorten, in het bijzonder van het bijwoord in het Nederlands. Internationale Neerlandistiek 50: Jubiläumsausgabe 1963-2012, 14-16. [Open Access Version]

2011

Diepeveen, Janneke (2011). Adverb formation and modification: English, German and Dutch adverbial morphology in contrast. Poznán Studies in Contemporary Linguistics 47:4, 710-731. [url]

Diepeveen, Janneke (2011). Interestingly, interessanterweise, interessant genoeg: De vorming van evaluatieve bepalingen in het Nederlands vanuit contrastief perspectief. Lage Landen Studies 2, 195-220.

2010

Diepeveen, Janneke & Freek Van de Velde (2010). Adverbial Morphology: How Dutch and German are Moving Away from English. Journal of Germanic Linguistics 22:4, 389-413. [pdf]

Nuyts, Jan, Pieter Byloo & Janneke Diepeveen (2010). On deontic modality, directivity and mood: the case of Dutch mogen and moeten. Journal of Pragmatics 42:1, 16-34.

2009

Hüning, Matthias & Janneke Diepeveen (2009). Simpelweg een suffix? Over bijwoordvorming met -weg. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.M.F.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden; Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie; Gopher BV, 369-380. [pdf]

2007

Boogaart, Ronny, Pieter Byloo, Janneke Diepeveen, Theo Janssen en Jan Nuyts (2007). Modale verschillen tussen België en Nederland in het CGN. Nederlandse Taalkunde 12:3, 236-250.

Janssen, Theo & Janneke Diepeveen (2007). Allicht en wellicht in Belgisch- en Nederlands-Nederlands. Southern African Linguistics and Applied Language Studies 25:3, 333-350.

Nuyts, Jan, Pieter Byloo & Janneke Diepeveen (2007). Mogen en moeten en de relaties tussen deontische modaliteit en modus. Nederlandse Taalkunde 12:2, 153-174.

Nuyts, Jan, Janneke Diepeveen & Pieter Byloo (2007). Vrezen is niet ‘niet hopen’, hopen is niet ‘niet vrezen’. In: Dominiek Sandra et al. (red.), Tussen taal, spelling en onderwijs. Essays bij het emeritaat van Frans Daems. Gent: Academia Press, 101-112.

2006

Diepeveen, Janneke, Ronny Boogaart, Jenneke Brantjes, Pieter Byloo, Theo Janssen & Jan Nuyts, m.m.v. Hanne Kloots (2006). Modale uitdrukkingen in Belgisch-Nederlands en Nederlands-Nederlands: Corpusonderzoek en enquête. Münster: Nodus Publikationen/Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU. [pdf]

Diepeveen, Janneke, Ronny Boogaart, Jenneke Brantjes, Pieter Byloo, Hanne Kloots, Theo Janssen en Jan Nuyts (2006). Enquêteonderzoek naar modale uitdrukkingen in Nederland en België: methodologische overwegingen. Tabu 34, 119-134.

Diepeveen, Janneke, Pieter Byloo, Ronny Boogaart, Jenneke Brantjes, Hanne Kloots, Theo Janssen & Jan Nuyts (2006). Modale uitdrukkingen in Belgisch-Nederlands en Nederlands-Nederlands: De enquête als onderzoeksinstrument. Studies van de Belgische Kring voor Linguistiek 1. [pdf]

2005

Nuyts, Jan, Pieter Byloo & Janneke Diepeveen (2005). On deontic modality, directivity and mood. A case study of Dutch mogen and moeten. Universiteit Antwerpen: Antwerp Papers In Linguistics 110. [pdf]

2003

Diepeveen, Ariane (2003). Verwantschapstermen in de Germaanse Talen. Universiteit Antwerpen: Antwerp Papers in Linguistics 105. [pdf]

Sonstiges